มิ.ย. 102013
 

Loudspeaker

มีฤดูกาลสำหรับทุกสิ่ง และมีวาระสำหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์…มีวาระฉีกขาด และวาระเย็บ วาระนิ่งเงียบ และวาระพูด (ปัญญาจารย์ 3:1,7)

คิดถึงบ่อยครั้งแทนที่ผมจะนิ่ง กลับพูดโพล่งออกไป มากกว่าหนึ่งครั้งผมพูดบางอย่างออกไป ทันทีที่ออกจากปาก ผมก็คิด “ทำไมถึงพูดออกไปอย่างนั้น?” แล้วก็พบว่าอยากจะเรียกคำพูดพวกนั้นคืนกลับมา

คุณเคยอยู่ในสถานการณ์ที่คุณอยากจะพูดให้ดีที่สุด แทนที่จะเป็นอย่างนั้น คุณกลับพูดสิ่งที่ไม่เข้าท่าที่สุดออกไป?

ทำให้ผมนึกถึงเปโตร รวมถึงยากอบและยอห์นด้วย ได้เห็นพระเยซูจำแลงพระกายที่บนภูเขา เป็นสิทธิพิเศษสุดที่ทั้งสามได้รับ ดวงตาของพวกเขาเท่านั้นที่ได้เห็นพระพักตร์และฉลองพระองค์ของพระเยซูทอแสงเจิดจ้าเหมือนดวงอาทิตย์ แล้วยังได้รับสิทธิพิเศษ เห็นโมเสส และเอลียาห์สนทนากับพระเยซูถึงการทดลองที่จะมาถึงอย่างชนิดติดขอบสนาม แม้การสนทนากำลังดำเนินไป จู่ๆเปโตรก็โพล่งออกมา “พระอาจารย์เจ้าข้า ซึ่งเราอยู่ที่นี่ก็ดี…” (มาระโก 9:5) และมาระโกเขียนสรุปไว้อย่างน่าสนใจว่า “ที่เปโตรพูดอย่างนั้นก็เพราะไม่รู้จะว่าอย่างไร ด้วยเขาทั้งหลายกำลังกลัวนัก” (ข้อ 6)

แต่โปโตรไม่ได้จบแค่นั้น ท่านพูดส่า “ให้พวกข้าพระองค์ทำเพิงสามหลัง สำหรับพระองค์หลังหนึ่ง สำหรับโมเสสหลังหนึ่ง สำหรับเอลียาห์หลังหนึ่ง(ข้อ 5) ผมสงสัยว่าเอลียาห์หันไปถามพระเยซูหรือเปล่าว่า “หมอนี่เป็นใคร?”

“อ๋อ นั่นเจ้าศิลา ไม่เป็นไรหรอก”

ความคิดวิ่งใส่สมองเราได้ง่ายดาย แล้วเราก็พูดออกไปโดยไม่ทันคิด แต่จะดีกว่าหรือไม่ที่จะหยุดก่อน คิด และถามตัวเองว่า “มันเป็นเรื่องถูกต้องหรือเปล่าที่จะพูดเช่นนั้น? มันถูกกาลเทศะหรือไม่? พระเจ้าได้รับเกียรติหรือเปล่า?

เอเฟซัส 4:29 กล่าวว่า อย่าให้คำหยาบคายออกมาจากปากท่านเลย แต่จงกล่าวคำที่ดีและเป็นประโยชน์ให้เหมาะสมกับความต้องการ เพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินได้ฟัง”

ถ้าเรานำการกลั่นกรองนี้มาใช้ในคำสนทนา —”พูดแบบนี้จะช่วยเสริมสร้างผู้นั้นขึ้นหรือเปล่า? คำพูดของเราก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังหรือไม่?” – ลองคิดดูคำพูดของเราสามารถสร้างความแตกต่างได้ขนาดไหนครับ?

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA9251

ประกาศ – อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน ไม่มีการนมัสการที่สุขุมวิทซอย 16 เพราะเราจะไปค่ายกัน

                   นมัสการอีกทีในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายนค่ะ

 

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)