มิ.ย. 082013
 

9 มิถุนายน 2013

สวัสดีชาว CJ ที่รัก

ขอบคุณพระเจ้าที่อาทิตย์ที่แล้วมีผู้ต้อนรับพระคริสต์ถึง 3 ท่านคือ      1. คุณโบ  2. คุณปุ๊ก  3. คุณฝน

ดีใจที่วันอังคาร กลุ่มแคร์ที่ บริษัท Love Is  คนมาร่วมกันแน่นขนัด ดีใจที่เห็นมีสมาชิกแคร์ที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกถึง 4 คนซึ่งรับเชื่อพระคริสต์ใน CJ ของเรามาร่วมกลุ่มด้วย!

ดีใจที่วันพฤหัสก็มีผู้ที่ใจถึงหิวกระหายในพระวจนะของพระเจ้า ฟันฝ่าจราจรมาร่วมศึกษาพระธรรมร่วมกันอย่างอบอุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครอบครัวใหญ่อย่างครอบครัว  “William” และคริสตี้

ดีใจที่มีผู้สมัครไปค่าย CJ วันที่ 14-16 มิ.ย.นี้ อย่างเนืองแน่น หวังว่าทุกคนจะ believe, behave และ belong อย่างคนในครอบครัว CJ ของเราเสมอไป!

ขอร่วมแสดงความยินดีกับผู้รับบัพติศมาในค่ายปีนี้ด้วยอย่างน้อย 10 ท่าน ขออธิษฐานเผื่อทั้งค่ายและพิธีบัพติศมาด้วยครับ!

ผมกำลังจัดเวลาเตรียม “ผู้นำ” และ”สมาชิก”ที่ต้องการรับการเตรียมจริง ๆ เพื่อร่วมรับใช้และเป็นพี่เลี้ยง ร่วมกับสมาชิกและผู้นำคริสตจักรนิมิตใหม่ และ Agape หากผู้ใดมีใจอยากรับใช้ โดยไม่มีเงื่อนไข พร้อมจัดเวลาเข้ารับการฝึกฝน และเต็มใจรับใช้ตามที่ได้รับมอบหมายจากผม โดยถือเป็นเรื่องสำคัญในระดับต้น ๆ และตั้งใจสละเวลาให้เพื่อถวายแด่พระเจ้า ในการช่วยนำและเสริมสร้างวิญญาณของตนเองและผู้อื่น แจ้งผมได้โดยด่วน!

ขอบคุณสำหรับกลุ่มพันธกิจภายใต้การนำของคุณเล็ก ในวันนี้ ขอให้สมาชิกกลุ่มพันธกิจทุกกลุ่มมีเวลาคุยกันและอธิษฐานด้วยกันทุกอาทิตย์ รวมทั้งอธิษฐานเผื่อคนอื่น ๆ ที่มาคริสตจักรด้วย

อย่าให้ผู้ใดออกจาก CJ ของเราโดยปราศจากการหนุนใจหรืออธิษฐานเผื่อ เพราะว่า คริสตจักรจะเจริญขึ้นในทันทีที่สมาชิก CJ ของเราอธิษฐานทั้งเป็นส่วนตัวและร่วมกับผู้อื่นอย่างร้อนรน

วันนี้ ขอขอบคุณ อ. สมศักดิ์ ที่ได้มาแบ่งปันพระวจนะในวันนี้

ขอพระเจ้าอวยพร

ด้วยรัก

ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์  (ศิษยาภิบาล)

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)