มิ.ย. 152013
 

16 มิถุนายน 2013

สวัสดีครับชาว CJ และผู้มาเยี่ยมเยียน

วันนี้เราอยู่ในค่าย Believe, Behave & Belong” วันที่ 14-16 มิถุนายน 2013 ณ The Grace อัมพวา ที่เจ้าของเป็นพี่น้องคริสเตียนเหมือนกัน คือ คุณ ยี่ และคุณกุ้ง ที่ให้บริการแก่พวกเราเป็นอย่างดี สมควรที่เราจะขอบคุณและปรบมือให้!

ผมดีใจที่ทุกท่านมานมัสการพระเจ้าด้วยกันได้ในค่ายนี้

ผมมีความสุขที่มีพี่น้องรับบัพติศมาในค่ายนี้เป็นรุ่นพิเศษ คือ

1. (ว่าที่ ดร.) จุฬาลักษณ์ ตลับนาค (ออม)         2. คุณวิลาวัลย์ โตทอง  (ไนซ์)

3. คุณรัชนี จณะวัตร (หมี)                                    4. คุณพัชรีย์พร สรรพสูพ  (พัช)

5. คุณจิตรา สะโมสูงเนิน (ตูน)                             6. คุณวันทนา ยะมะโน (อุ๋ย)

7. คุณสมพร พรสมบุญดี  (หนุ่ย)                         8. คุณสรณีย์   โลหะทัศน์  (เป้)

9. คุณฤชากร ศุภารัตน์  (ตั้ม)                               10.คุณพิมพกานต์ บุญเพียรผล (ผิงๆ)

(ส่วนของ Agape จะมีรับบัพติศมาอาทิตย์หน้า (23 มิ.ย.)

ขอให้เราทุกคนและทุกกลุ่มช่วยกันดูแลเลี้ยงดูพี่น้องเหล่านี้เติบโตในทางของพระเจ้า และมีใจอุทิศทุ่มเทในสมาชิกที่ดีของคริสตจักรต่อไป!

ขอขอบคุณทุกกลุ่มพันธกิจที่ทำหน้าที่แบ่งปันและรับใช้กันอย่างเต็มกำลัง เป็นที่ประทับใจของพวกเราทุกคนจริง ๆ

ขอขอบคุณทีมนมัสการ ทีมคณะผู้อภิบาล และสมาชิกทุกคนทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีในค่ายที่ผ่านมา!

วันนี้ขอให้เรามานมัสการพระเจ้าอย่างเป็นธรรมชาติอย่างจริงใจ ถวายแก่พระองค์

คำเชิญชวน : ขอให้ทุกคนที่มาในเช้านี้ได้จับคู่หรือจับกลุ่มอธิษฐานกับคนใดคนหนึ่งก่อนกลับบ้าน นะครับ!

ขอพระเจ้าอวยพรตลอดการนมัสการนี้ รวมทั้งการเดินทางกลับที่หมายปลายทางด้วยความปลอดภัยและเป็นสมาชิกที่ดีขึ้นกว่าเดิม นั่นคือ

มีความเชื่อ (believe) อย่างถูกต้อง

                 ประพฤติตัว (behave) อย่างเหมาะสม

และ          ปฏิบัติตนสมกับเป็นส่วนหนึ่ง (belong) ที่ดีของพระเยซูคริสต์ของเรานะครับ!

ด้วยรักจากใจ

ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์  (ศิษยาภิบาล)

 

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)