มิ.ย. 232013
 

paul_in_prison

เหตุฉะนั้นเพราะเห็นแก่พระคริสต์ ข้าพเจ้าจึงชื่นใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้า ในการประทุษร้ายต่างๆในความยากลำบาก  ในการถูกข่มเหง ในความอับจน เพราะว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใด ข้าพเจ้าก็จะแข็งแรงมากเมื่อนั้น (2โครินธ์ 12:10)

บางครั้งในฐานะผู้เชื่อเราอาจมีจิตวิญญาณที่แผ่วลง พอมีสัญญาณบ่งถึงความทุกข์และความยากลำบาก เราก็ม้วนตัวอยู่ในห่อพูดว่า “ฉันไม่ได้ขอให้เป็นแบบนี้ ไม่อยากเจอความยากลำบาก อยากจะไปได้ดีกับทุกๆคน”
แต่ถ้าคุณเป็นผู้ติดตามพระเยซูอย่างแท้จริง จะมีความทุกข์เข้ามาในชีวิต และนี่คือคำอธิบายว่าความทุกข์นั้นเป็นอย่างไรจาก อ.เปาโล :

เขาเป็นคนรับใช้ของพระคริสต์หรือ ข้าพเจ้าเป็นดีกว่าเขาเสียอีก (ข้าพเจ้าพูดอย่างคนบ้า) ข้าพเจ้าทำงานใหญ่ยิ่งกว่าเขาอีก ข้าพเจ้าติดคุกมากกว่าเขา ข้าพเจ้าถูกโบยตีเกินขนาด ข้าพเจ้าหวิดตายบ่อยๆ พวกยูเดียเฆี่ยนข้าพเจ้าห้าครั้งๆละสามสิบเก้าที เขาตีข้าพเจ้าด้วยตะบองสามครั้ง เขาเอาก้อนหินขว้างข้าพเจ้าครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้าเผชิญภัยเรือแตกสามครั้ง ข้าพเจ้าลอยอยู่ในทะเลวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง ข้าพเจ้าต้องเดินทางบ่อยๆ เผชิญภัยอันน่ากลัวในแม่น้ำ เผชิญโจรภัย เผชิญภัยจากชนชาติของข้าพเจ้าเอง เผชิญภัยจากคนต่างชาติ เผชิญภัยในนคร เผชิญภัยในป่า เผชิญภัยในทะเล เผชิญภัยจากพี่น้องทรยศ ต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยและยากลำบาก ต้องอดหลับอดนอนบ่อยๆ ต้องหิวและกระหาย ต้องอดข้าวบ่อยๆ ต้องทนหนาวและเปลือยกาย (2โครินธ์ 11:23-27)

เช่นเดียวกับ อ.เปาโล ถ้าพระเจ้าจะใช้คุณ คุณก็จะถูกโจมตี ถ้าคุณเป็นคริสเตียนแท้ คุณก็จะถูกแรงเสียดทาน ถ้าคุณเป็นคริสเตียนแท้ คุณก็จะเผชิญกับการต่อต้าน

ผมไม่ได้พยายามจะวาดภาพว่าเป็นคริสเตียนนั้นย่ำแย่ ผมพยายามพูดอย่างจริงใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับการเป็นผู้ติดตามพระเยซูคริสต์ แต่มันคุ้มที่สุดจริงๆ

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA9251

 

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)