มิ.ย. 252013
 

Cemetry

ของประทานนั้นมีต่างๆกัน แต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกัน งานรับใช้มีต่างๆกัน แต่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกัน กิจกรรมมีต่างๆกัน แต่มีพระเจ้าองค์เดียวกันเป็นต้นเหตุแห่งกิจกรรมนั้นๆในทุกคน (1โครินธ์ 12:4-6)

ผมเคยได้ยินเรื่องที่บรรดาผู้นำโบสถ์แห่งหนึ่งนัดมาประชุมกัน เพื่อทบทวนรายชื่อในทะเบียนสมาชิกโบสถ์ ดูเพื่อจะดูแลใกล้ชิด และชักชวนให้เข้ามีส่วนในการรับใช้

เมื่อไล่ไปตามรายชื่อในทะเบียน พวกเขาสังเกตุเห็นศิษยาภิบาลเติมอักษรย่อ “รวฝท” ไว้ต่อท้ายหลายๆชื่อ ผู้นำท่านหนึ่งจึงถามศิษยาภิบาลว่า “ท่านครับ รวฝท แปลว่าอะไรครับ?  ท่านศิษยาภิบาลจึงตอบว่า “อ๋อ เป็นตัวย่อขอคำว่า “รอวันฝังเท่านั้น”

ถ้าเราจริงใจ เราคงพูดได้ว่าคริสตจักรส่วนใหญ่มีสมาชิกหลายคนที่สมควรมีอักษรย่อนี้ต่อท้าย ผมกำลังพูดถึงชายและหญิงที่มาโบสถ์วันอาทิตย์ ร่วมร้องเพลง สนุกไปกับคำเทศนา และกลับไปโดยไม่มีส่วนช่วยในงานของแผ่นดินพระเจ้า พวกเขาเป็นคริสเตียนบริโภคนิยมครับ

เมื่อคิดถึงบทบาทของเราในคริสตจักร เราจำต้องประเมินว่าเรามีส่วน หรือช่วยเหลือเรื่องใดในแผ่นดินของพระเจ้า อย่าเป็นคริสเตียนบริโภคนิยม หาทางเข้าไปมีส่วนร่วม สร้างความแตกต่างและนำของประทานที่พระเจ้ามอบให้เพื่อถวายพระสิริแด่พระองค์

แทนที่จะเป็นคริสเตียนบริโภคนิยม ให้ใช้ของประทานที่พระเจ้ามอบให้มาสร้างความแตกต่างในพระกายของพระคริสต์นะครับ

อนุญาตโดย: Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.powepoint.org

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)