มิ.ย. 212013
 

Tax collectors 1

คนเก็บภาษี คนเข้ารีต และคนต่างชาติ

(Tax Collector, Proselyte(convert) & Gentiles)

      คน 2 กลุ่มที่ถูกคนยิวดูถูกอย่างมากในอดีต คือ       1.คนเก็บภาษี     และ   2. คนต่างชาติ

      ส่วนคนเข้ารีตนั้นพอจะเป็นที่รับได้มากกว่า

1) คนเก็บภาษี คือคนที่ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลโรมให้รับผิดชอบเก็บเงินภาษีของประชาชนในแต่ละเขตปกครอง(พื้นที่) ส่งไปให้โรมตามที่ตกลงกัน ภาษีเหล่านี้คือ ภาษีทั้งส่วนตัวโดยตรง และภาษีจากสิ่งของที่มีการขนส่งจากที่แห่งหนึ่งไปยังที่อีกแห่งหนึ่ง คนเก็บภาษีเหล่านี้จะมีรายได้จากส่วนที่เหลือจากการส่งเงินให้โรม อันจะเป็นค่าแรงงานตอบแทนของพวกเขา แต่ระบบการเก็บภาษีเหล่านั้นหละหลวมและมีโอกาสที่จะฉ้อโกงได้โดยง่าย ทำให้พวกเขามีชื่อเสียงไม่ดี และถูกตราหน้าว่า เป็นพวกคนบาป (มธ.5:46;9:10;11:9;18:17;มก.2:15-17)

พวกยิวเกลียดพวกโรมที่ปกครองพวกเขา แต่ยิ่งรังเกียจพวกคนยิวที่เก็บภาษีชาวยิวและส่งไปให้กับโรมถือว่าเป็นพวกขายชาติ แต่ในสมัยของพระเยซูคริสต์ มีคนเก็บภาษีหลายคนได้ยินข่าวประเสริฐและกลับใจใหม่จำนวนไม่น้อย

      “พวก​คน​เก็บ​ภาษี​ต่าง​ก็​มา​ขอ​รับ​บัพติศมา​ด้วย และ​ถาม​ท่าน​ว่า “อาจารย์ เรา​ต้อง​ทำ​อย่างไร?” ท่าน​จึง​ตอบ​พวก​เขา​ว่า “อย่า​เก็บ​ภาษี​เกิน​พิกัด” (ลก.3:12-13) (มธ.21:31-32;ลก.18:13)

หนึ่งในนั้นคือ มัทธิว ที่ได้กลายมาเป็น 1 ในอัครทูต 12 คน

“พระเยซู​เสด็จ​ลง​เรือ​ข้าม​ฟาก​ไป​ยัง​เมือง​ของ​พระองค์ นี่แน่ะ เขา​ทั้งหลาย​หาม​คน​ง่อย​คน​หนึ่ง​ซึ่ง​นอน​อยู่​บน​ที่​นอน​มา​หา​พระองค์ เมื่อ​พระเยซู​ทอด​พระเนตร​เห็น​ความ​เชื่อ​ของ​พวก​เขา จึง​ตรัส​กับ​คน​ง่อย​ว่า “ลูก​เอ๋ย จง​ชื่นใจ​เถิดบาป​ของ​เจ้า​ได้​รับ​อภัย​แล้ว” เมื่อ​ได้​ยิน​ดังนั้น พวก​ธรรมาจารย์​บางคน​คิด​ใน​ใจ​ว่า “คน​นี้​หมิ่น​ประมาท​    พระเจ้า” พระเยซู​ทรง​ทราบ​ความ​คิด​ของ​พวก​เขา จึง​ตรัส​ว่า “ทำไม​พวก​ท่าน​จึง​คิด​การ​ชั่ว​อยู่​ใน​ใจ? การ​ที่​พูด​ว่า ‘บาป​ต่างๆ ของ​ท่าน​ได้​รับ​อภัย​แล้ว’ กับ​การ​พูด​ว่า ‘จง​ลุก​ขึ้น​เดิน​ไป​เถิด’ แบบ​ไหน​จะ​ง่าย​กว่า​กัน? ทั้ง​นี้​เพื่อ​ให้​ท่าน​รู้​ว่า บุตรมนุษย์​มี​สิทธิ​อำนาจ​ใน​โลก​ที่​จะ​อภัย​บาป​ได้” พระองค์​จึง​ตรัส​สั่ง​คน​ง่อย​ว่า “จง​ลุก​ขึ้น​ยก​ที่​นอน​กลับ​ไป​บ้าน​ของ​ท่าน” เขา​จึง​ลุก​ขึ้น​ไป​บ้าน เมื่อ​ฝูงชน​เห็น​ดังนั้น พวก​เขา​ก็​เกรงกลัว แล้ว​พา​กัน​สรรเสริญ​พระเจ้า ผู้​ประทาน​สิทธิ​อำนาจ​เช่น​นั้น​แก่​มนุษย์ เมื่อ​พระเยซู​เสด็จ​เลย​ตำบล​นั้น​ไป ก็​ทอด​พระเนตร​เห็น​คน​หนึ่ง​ชื่อ​มัทธิว​นั่ง​อยู่​ที่​ด่าน​ภาษี จึง​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “จง​ตาม​เรา​มา​เถิด” เขา​ก็​ลุก​ขึ้น​ตาม​พระองค์​ไป เมื่อ​พระองค์​ประทับ​และ​เสวย​อาหาร​อยู่​ใน​บ้าน มี​คน​เก็บ​ภาษี​และ​คน​บาป​อื่นๆ หลาย​คน เข้า​มา​ร่วม​รับประทาน​อาหาร​กับ​พระเยซูและ​กับ​บรรดา​สาวก​ของ​พระองค์ 

เมื่อ​พวก​ฟาริสี​เห็น​แล้วก็​กล่าว​กับ​พวก​สาวก​ของ​พระองค์​ว่า “ทำไม​อาจารย์​ของ​พวก​ท่าน​จึง​รับประทาน​อาหาร​ด้วย​กัน​กับ​พวก​คนเก็บ​ภาษี และ​พวก​คน​บาป?” เมื่อ​พระเยซู​ทรงได้​ยิน​แล้ว​ก็​ตรัส​ว่า “คน​แข็งแรง​ไม่​ต้อง​การ​หมอ แต่​คน​เจ็บ​ป่วย​ต้อง​การ ท่าน​จง​ไป​เรียน​ความ​หมาย​ของ​คัมภีร์​ข้อ​นี้ ที่​ว่า ‘เรา​  ประสงค์​ความ​เมตตาไม่​ประสงค์​เครื่อง​สัตวบูชา’ ด้วย​ว่า​เรา​ไม่​ได้​มา​เพื่อ​เรียก​คน​ชอบธรรม แต่​มา​เรียก​คน​บาป”  (มธ.9:1-13)

     “ฟีลิปและ​บารโธโลมิว โธมัส และ​มัทธิว​คน​เก็บ​ภาษี ยากอบ​บุตร​อัลเฟอัส​และ​เลบเบอัส ผู้​ที่​มี​ชื่อ​อีก​ว่า​ธัดเดอัส”  (มธ.10:3)

     และอีกคนหนึ่งที่โด่งดังรู้จักกันทั่วคือ ซัคเคียส ที่มีเรื่องราวน่าสนใจดังนี้

    “เมื่อ​พระเยซู​เสด็จ​เข้า​ไป​ใน​เมือง​เยรีโค​และ​กำลัง​เสด็จ​ผ่าน​ไป​ตาม​ทาง มี​ชาย​คน​หนึ่ง​ชื่อ​ศักเคียส​อยู่​ที่​นั่น เขา​เป็น​นายด่าน​ภาษี​และ​เป็น​คน​มั่งมี เขา​พยายาม​จะ​ดู​ว่า​พระเยซู​เป็น​ใคร แต่​คน​มาก​จึง​มอง​ไม่​เห็น เพราะ​เขา​เป็น​คน​เตี้ย เขา​จึง​วิ่ง​ไป​ข้างหน้า ปีน​ขึ้น​ต้น​มะเดื่อ​เพื่อ​จะ​ได้​มอง​เห็น​พระองค์ เพราะว่า​พระองค์​กำลัง​จะ​เสด็จ​ผ่าน​ทาง​นั้น เมื่อ​พระเยซู​เสด็จ​มา​ถึง​ที่​นั่น พระองค์​แหงน​พระพักตร์​ดู​ศักเคียส​แล้ว​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “ศักเคียส​เอ๋ย จง​รีบ​ลง​มา เพราะว่า​วันนี้​เรา​จะ​ต้อง​พัก​อยู่​ใน​บ้าน​ของ​ท่าน” แล้ว​เขา​ก็​รีบ​ลง​มา​ต้อนรับ​พระองค์​ด้วย​ความ​ชื่นชม​ยินดี ทุก​คน​ที่​เห็น​แล้ว​ก็​พา​กัน​บ่น​และ​กล่าว​ว่า “ท่าน​ผู้​นี้​จะ​เข้า​ไป​พัก​อยู่​กับ​คนบาป” ส่วน​ศักเคียส​นั้น​ยืน​ขึ้น​ทูล​องค์​พระผู้เป็นเจ้า​ว่า “องค์​พระผู้เป็นเจ้า ทรัพย์​สิ่งของ​ของ​ข้าพระองค์ ข้าพระองค์​ยอม​ให้​คน​ยากจน​ครึ่งหนึ่ง และ​ถ้า​ข้าพระองค์​โกง​อะไร​ของ​ใคร​มา ก็​ยอม​คืน​ให้​เขา​สี่​เท่า” พระเยซู​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “วันนี้​ความ​รอด​มา​ถึง​บ้าน​นี้​แล้ว เพราะ​คนนี้​เป็น​ลูก​ของ​       อับราฮัม​ด้วย เพราะว่า​บุตรมนุษย์​มา​เพื่อ​จะ​แสวงหา​และ​ช่วย​ผู้​ที่​หลงหาย​ไป​นั้น​ให้​รอด”  (ลก.19:1-10)

     ต้องขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูคริสต์ไม่ได้ทรงดูถูกหรือรังเกียจคนเก็บภาษีที่ถูกสังคมมองว่าเป็นคนบาปเหล่านี้เลย พระองค์ทรงรักและให้โอกาสพวกเขากลับใจใหม่ มาหาพระองค์ โดยพระองค์ทรงยินดีต้อนรับรับทุกคนด้วยความรัก และด้วยความเห็นใจอยู่เสมอ!

     ดังนั้น วันนี้ หากคุณรู้สึกว่า คุณเป็นคนบาปที่ต้องการพระคุณและความเมตตาจากพระเจ้าอย่างคนเก็บภาษีเหล่านี้  คุณควรกลับใจเสียใหม่รับการอภัยโทษบาป และรับฐานะใหม่คือ บุตรของพระเจ้า!

     ณ บัดนี้เลย  จะดีไหมครับ ?

 -ธงชัย ประดับชนานุรัตน์- twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/

thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)