มิ.ย. 282013
 

synagogue

คนเก็บภาษี คนเข้ารีต และคนต่างชาติ

(Tax Collector, Proselyte(convert) & Gentiles)

               ในตอนแรกเรากล่าวถึงคนเก็บภาษีไปแล้ว   ในตอนนี้ เราจะกล่าวถึงคน “เข้ารีต” หรือ “เข้าจารีต” (Proselyte)

ในสมัยนั้นคนยิวไม่ได้อาศัยอยู่ในปาเลศไตน์ที่เดียว พวกเขากระจัดกระจายไปทั่วอาณาจักรโรม และดินแดนไกลโพ้น และทุก ๆ ที่ที่พวกคนยิวอยู่  พวกเขาจะตั้งธรรมศาลา (Synagogue) เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับสั่งสอนพระบัญญัติ นมัสการ อธิษฐาน ปรึกษาหารือกันในท่ามกลางพวกผู้อาวุโสและเป็นที่พบปะสังสรรค์ของชาวบ้านในละแวกนั้น (มก.1:21;ลก.4:46;กจ.9:1;13:5,14;17:1,10;18:1,4)

และการปฏิบัติตนตามบัญญัติของชาวยิวทำให้ชาวต่างชาติทั้งในและนอกปาเลศไตน์เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระเจ้าและพระบัญญัติของพระองค์ จนเปิดใจรับศาสนายิวมาเป็นศาสนาของตนผ่านพิธีเข้าสุหนัต –  คนยิวที่ยอมเข้าสุหนัตนี้จะถูกเรียกว่า “คนเข้ารีต”

           “คน​ทั้งหลาย​ก็​เห็น​ชอบ​กับ​สิ่ง​ที่​กล่าว​นี้ จึง​เลือก​สเทเฟน​ผู้​เต็ม​เปี่ยม​ด้วย​ความ​เชื่อ​และ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์ กับ​ฟีลิป โปรโครัส นิคาโนร์ ทิโมน ปารเมนัส และ​นิโคเลาส์​ชาว​เมือง​อันทิโอก​ซึ่ง​เป็น​คน​เข้า​จารีต​ใน​ศาสนา​ยิว”  (กจ.6:5)

              ส่วนพวกคนต่างชาติที่เลื่อมใสแต่ไม่เข้ารีตจะถูกเรียกว่า “คนยำเกรงพระเจ้า” (God –  fearers)  หรือ “คนนับถือพระเจ้า” หรือ “คนเคร่งศาสนา”

“และ​มี​ชาย​คน​หนึ่ง​ชื่อ​โครเนลิอัส​อาศัย​อยู่​ใน​เมือง​ซีซารียา เป็น​นายร้อย​ใน​กอง​พัน​ทหาร​ที่​เรียกว่า​กอง​อิตาเลียน ท่าน ​และ​ครอบครัว​เป็น​คน​เคร่ง​ศาสนา​และ​เกรงกลัว​พระเจ้า ท่าน​ให้​ทาน​แก่​ประชาชน​อย่าง​มาก​มาย​และ​อ้อนวอน​พระเจ้า​อยู่​เสมอ”   กจ.10:1-2)

          “มี​หญิง​คน​หนึ่ง​ใน​พวก​ที่​ฟัง​เรา​ชื่อ​ลิเดีย นาง​มา​จาก​เมือง​ธิยาทิรา เป็น​คน​ขาย​ผ้า​สีม่วง​และ​เป็น​คน​ที่​นับถือ​พระเจ้า หญิง​คน​นั้น​มา​ฟัง​เรา และ​องค์​พระผู้เป็นเจ้า​ทรง​เปิด​ใจ​ของ​นาง​ให้​สนใจ​ถ้อยคำ​ที่​ เปาโล​กล่าว”              (กจ.16:14)

           ต่อมาหลายคนในพวกต่างชาติหรือพวกนับถือพระเจ้านี้ได้ยินข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ ก็กลับใจเชื่อศรัทธาในพระองค์ ถือเป็นการเข้ารีตใหม่อีกแบบหนึ่ง เพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากการ “เข้าสุหนัต” มาเป็นการ “รับบัพติศมา” แทน

           “เมื่อ​การ​ประชุม​เลิก​แล้ว ยิว​หลาย​คน​กับ​พวก​เข้า​จารีต​ยิว​ที่​นับถือ​พระเจ้า​ก็​ตาม​เปาโล​ และ​บารนาบัส​ไป ท่าน​ทั้งสอง​จึง​พูด​คุย​กับ​พวก​เขา​และ​ปลุก​ใจ​ให้​พวก​เขา​ดำรง​อยู่ ​ใน​พระคุณ​ของ​พระเจ้า”        (กจ.13:43)

           “ที่​เมือง​อิโคนียูม เปาโล​กับ​บารนาบัส​เข้า​ไป​ใน​ธรรมศาลา​ของ​พวก​ยิว​เช่น​เคย กล่าว​สั่งสอน​อย่าง​จับใจ​จน​พวก​ยิว​และ​พวก​กรีก​จำนวน​มาก​เชื่อถือ”  (กจ.14:1)

            “บางคนใน​พวก​เขา​เห็น​ด้วย​และ​เข้า​ร่วม​กับ​เปาโล​และ​สิลาส รวมทั้ง​ชาว​กรีก​ที่​นับถือ​พระเจ้า​อีก​หลาย​คน​และ​สุภาพสตรี​ที่​ เป็น​คน​สำคัญ ๆ ก็​มีไม่​น้อย”  (กจ.17:4)

พี่น้องที่รัก!

วันนี้ พระเยซูคริสต์ยังคงพร้อมที่จะต้อนรับทุกคนที่ปรารถนาจะเชื่อศรัทธาในพระองค์ เพียงแต่ขอให้คน ๆ นั้นสำนึกผิดกลับใจใหม่จริง ๆ เชื่อวางใจรับพระคุณของพระองค์(ที่ตายไถ่บาปเขา) และประกาศตนขอติดตามพระองค์ผ่านพิธีบัพติศมา!

คุณพร้อมจะเป็นหนึ่งในนั้นไหม?  ตอบที

                                          -ธงชัย ประดับชนานุรัตน์- twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/

thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)