มิ.ย. 222013
 

23 มิถุนายน 2013

 สวัสดีพี่น้อง CJ ที่รัก

ผมประทับใจในน้ำใจของชาว CJ ทุกคนในค่าย Believe Behave และ Belong ที่ผ่านมา  ผมเห็นศักยภาพของ   แต่ละกลุ่มพันธกิจ CJ แล้วเป็นปลื้มมากๆ !

ทุกกลุ่มทำหน้าที่ด้วยใจ ขอยกนิ้วให้ เสียดายแทนบางคนที่ไม่ได้ไปร่วม!

ผมขอย้ำนะครับว่า การไปค่ายโบสถ์เป็นประสบการณ์ชีวิตที่ไม่มีสิ่งใดมาทดแทนได้เลย ไม่ว่าจะเอาการนมัสการวันอาทิตย์ใดมาแลกก็ไม่เหมือนหรือจะเอาทั้งปีที่มาโบสถ์มาแลกก็ไม่ได้ เพราะว่าเป็นการใช้ชีวิตร่วมกันที่ใกล้ชิดกว่ากันมากมายนัก ดังนั้น ปีหน้าอย่าพลาดนะครับ หากคุณเป็นสมาชิก CJ  จริง ๆ  หวังว่า จะได้พบปะและมีสามัคคีธรรมร่วมกันในค่าย CJ ปี 2014!

ขอแจ้งว่า นับจากนี้ไป บทความในใบแทรกของสูจิบัตร CJ จะมีเรื่องราวและเกร็ดความรู้เกี่ยวกับพระคัมภีร์และนอกพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องมาแบ่งปัน (อาจไม่ใช่แนวข้อคิดคำคมอีกต่อไป) เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในฝ่ายจิตวิญญาณมากขึ้น  ดังนั้นขอทุกท่านอ่าน และเก็บทุกตอนไว้เพื่อท่านจะสามารถสอนผู้อื่นต่อๆ ไปได้!

ขอบคุณพระเจ้าและขอยินดีกับผู้รับบัพติศมา 11 คน ในค่ายคือ

1. (ว่าที่ ดร.) จุฬาลักษณ์ ตลับนาค (ออม)                         2.คุณวิลาวัลย์ โตทอง  (ไนซ์)

3.คุณรัชนี จณะวัตร (หมี)                                                     4. คุณพัชรีย์พร สรรพสูพ  (พัช)

5. คุณจิตรา สะโมสูงเนิน (ตูน)                                             6. คุณวันทนา ยะมะโน (อุ๋ย)

7. คุณสมพร พรสมบุญดี  (หนุ่ย)                                          8.คุณสรณีย์   โลหะทัศน์  (เป้)

9.คุณฤชากร ศุภารัตน์ (ตั้ม)                                                  10.คุณพิมพกานต์ บุญเพียรผล (ผิง ผิง)

11. คุณทัณฑิมา สิริเลิศประเสริฐ (นุ้กกี้)

ขอให้เราช่วยพวกเขาให้เติบโตในฝ่ายจิตวิญญาณจนพวกเขากลายเป็นผู้ให้อย่างพระเยซูคริสต์นะครับ!

บัพติศมารุ่นต่อไปจะมีในเดือนกันยายน ดังนั้น ผู้ใดประสงค์จะรับกรุณาแจ้งชื่อได้ที่ครูเอ๋ ของเรา

ขอบคุณพระเจ้าที่ในกลุ่มแคร์(วันอังคาร) มีผู้ไปร่วมแน่นขนัด และกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์(วันพฤหัส) ก็มีผู้สู้ไม่ถอยกับปัญหาจราจร และฟ้าฝน ผมสรรเสริญพระเจ้าจริง ๆ สำหรับพี่น้องของผมที่รักและหิวกระหายในพระวจนะของพระเจ้า จงจำไว้ว่า คุณจะเติบโตไม่ได้ถ้าคุณไม่ได้กินอาหาร และคุณแข็งแรงไม่ได้ ถ้าขาดอาหาร ดังนั้น  ผมขอเชิญชวนสมาชิก CJ แท้ที่ปรารถนาจะเติบโตและประพฤติปฏิบัติตนตามพระวจนะของพระเจ้าเข้าเรียนพระคัมภีร์ในทุกวันพฤหัส และวันอาทิตย์ (รวมทั้งวันอื่น ๆ ที่มี) นะครับ ทั้งคนที่เคยมาเรียนแล้วหยุดไป และคนที่ยังไม่เคยมาเรียน!

ขอให้เรารักกันให้มาก ขอให้เราสำแดงความรักนั้นออกมาให้ประจักษ์

ขอขอบคุณ อ. พงษ์ศักดิ์ ที่ได้แบ่งปันพระวจนะในวันนี้ !

ขอพระเจ้าทรงเป็นพยานและได้รับพระเกียรติจากทุกสิ่งที่เราพูด คิด และทำ

ด้วยรักจากใจ

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์    ศิษยาภิบาล

ประกาศ ! บุรุษแท้แห่ง CJ ทุกท่าน หากท่านเต็มใจจะร่วมลงชีวิตกับผมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ชายอย่างที่พระเจ้า

              ประสงค์  ขอลงชื่อได้ที่คุณฝา และคุณกระดาษ!

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)