ความบริสุทธิ์ ความรัก และพระเมตตาของพระเจ้า

Crucifix

เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์” (2โครินธ์ 5:21)

พระเจ้าไม่มีวันมองข้ามความบาป พระองค์ทำไม่ได้ พระเจ้าบริสุทธิ์ และด้วยความบริสุทธิ์ของพระองค์ ทรงสาบานว่าบาปต้องถูกลงโทษ  ถ้าพระเจ้าปล่อยให้บาปแม้แต่เล็กน้อยหลุดไปโดยไม่ถูกลงโทษ พระองค์ก็จะไม่เป็นพระเจ้าผู้บริสุทธิ์อีกต่อไป

พระลักษณะสำคัญที่สุดของพระเจ้าไม่ใช่ความรัก – แต่เป็นความบริสุทธิ์

ไม้กางเขนเป็นวิธีการลงโทษบาป และนำการอภัยไปสู่คนบาปในเวลาเดียวกัน  “พระองค์ผู้ทรงไม่มีบาป” พระเจ้าทรงทำให้บาปเพื่อเรา ราคาที่พระเยซูจ่าย พวกที่อยู่ในนรกทั้งหลายอาจเริ่มรู้ แต่ถึงไม่รู้ เพราะพวกเขากำลังชดใช้หนี้บาปอยู่ พระเยซูทรงจ่ายแทนความบาปทั้งหมดของทุกคนตลอดไป

อ่านวิวรณ์  4:8 ขอให้ร้องเพลงประจำวันนี้ว่า “”บริสุทธิ์  บริสุทธิ์  บริสุทธิ์  พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด ผู้ได้ทรงดำรงอยู่ในกาลก่อน ผู้ทรงดำรงอยู่ในปัจจุบัน และผู้ซึ่งจะเสด็จมา”

โดย: Pastor Adrian Rogers’ daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.