การงานที่ติดตามเราไป

sailboat

และข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงจากสวรรค์สั่งว่า “จงเขียนไว้เถิดว่า ตั้งแต่นี้ต่อไป คนทั้งหลายที่ตายเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเป็นสุข” และพระวิญญาณตรัสว่า “จริงอย่างนั้น เขาได้หยุดพักจากการงานของเขา เพราะการงานที่เขาได้กระทำนั้นจะติดตามเขาไป” (วิวรณ์ 14:13)

พระเจ้าทรงจดบันทึกไว้อย่างพิถีพิถัน จะมีบำเหน็จคอยอยู่สำหรับผู้เชื่อทุกคน แม้แต่เรื่องเล็กๆก็จะถูกบันทึกไว้ พระเยซูตรัสว่า

“และถ้าผู้ใดจะเอาน้ำเย็นสักถ้วยหนึ่ง ให้คนเล็กน้อยเหล่านี้คนใดคนหนึ่งดื่ม เพราะเป็นศิษย์ของเรา เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า คนนั้นจะขาดบำเหน็จก็หามิได้(มัทธิว 10:42)

บำเหน็จสำหรับผู้ติดตามพระเยซูคริสต์คือการงานของเราที่จะติดตามเราไป

การงานแบบไหนจะติดตามคุณไปครับ?

คำไว้อาลัยแบบไหนที่จะได้ยินในงานศพของคุณ?

มีเรื่องใดให้น่าจดจำบ้าง?

คุณเคยสังเกตหรือไม่ ในพิธีไว้อาลัย ไม่มีใครพูดว่าผู้ตายมีเงินในธนาคารมากน้อยแค่ไหน? แต่สิ่งที่พูดกันคือเรื่องส่วนตัว เรื่องจากครอบครัว เพื่อนๆ เรื่องความเมตตา ความดีงาม การเสียสละ ความรัก และสิ่งดีต่างๆที่ผู้ตายเคยทำไว้ และนี่เป็นสิ่งที่ผู้คนอยากได้ยินในพิธีไว้อาลัย การงานที่ติดตามเราไป

ถ้าคุณไม่มีการงานใดติดตามไปเลย มีคำถามว่า “คุณเป็นผู้เชื่อจริงหรือ?”  ถึงแม้การงานไม่ทำให้เรารอดได้ แต่ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความรอดของเรา พระคัมภีร์กล่าวว่า

“ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเอง  แต่พระเจ้าทรงประทานให้ ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้ (เอเฟซัส 2:8-9)

ทำนองเดียวกันความเชื่อที่ไม่อาจผลิตผลงาน คือความเชื่อที่ไม่ได้ทำงานครับ

ถ้าคุณตายลงวันนี้ คุณจะตายในองค์พระผู้เป็นเจ้า หรือตายแบบถูกแยกจากพระองค์? คุณเป็นเหมือนคนสร้างหอบาเบลในหนังสือปฐมกาลบทที่ 11 สร้างหอสูง ด้วยหวังว่าจะไปให้ถึงสวรรค์?

เราต้องการความเชื่อแท้ เพื่อการงานของเราจะติดตามเราไปในวันสุดท้าย

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA9251

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.