มุมมองนิรันดร์กาล

Success and failue

เพราะว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่ แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็น เพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่นั้นเป็นของไม่ยั่งยืน  แต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ถาวรนิรันดร์  (2โครินธ์ 4:18)

ตอนที่คุณอายุยังน้อย คุณคิดว่าบางเรื่องเป็นสิ่งดีเสมอ ขณะที่บางเรื่องนั้นแย่แน่ๆ ตัวอย่างเช่น ความสำเร็จเป็นสิ่งดี และความยากลำบากเป็นสิ่งแย่เสมอ แต่เมื่อเวลาผ่านไปและคุณโตขึ้น คุณมองย้อนกลับไปและตระหนักว่าความสำเร็จบางครั้งก็ไม่ดีเสมอไป และความยากลำบากบางครั้งก็ดีสำหรับผู้อื่น ความคิดคุณเริ่มเปลี่ยน และบางครั้งสิ่งที่คุณคิดว่าดีจริงกลับกลายเป็นสิ่งไม่ดีไป และสิ่งที่คุณคิดว่าไม่ดีกลับกลายเป็นสิ่งดี

เราต้องตระหนักว่าในฐานะคริสเตียน พระเจ้าทรงควบคุมอยู่เหนือทุกสถานการณ์ในชีวิต พระองค์นำเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิต สิ่งดี และสิ่งที่เรียกว่าเลว มาเพื่อ – “พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์” (โรม 8:28)

เราต้องตะหนักว่าพระเจ้าทรงรักเรา และจะพยายามให้เราได้รับสิ่งดีที่สุดสำหรับนิรันดร์กาล — แม้เวลาที่เราต้องผ่านความยากลำบาก ใน 2โครินธ์ 4:17–18 กล่าวว่า  “เพราะว่าการทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆของเรา ซึ่งเรารับอยู่ประเดี๋ยวเดียวนั้น จะทำให้เรามีศักดิ์ศรีถาวรมากหาที่เปรียบมิได้ เพราะว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่ แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็น เพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่นั้นเป็นของไม่ยั่งยืน แต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ถาวรนิรันดร์”

คุณขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรที่กำลังเผชิญอยู่หรือเปล่า?  เคยขอบคุณสำหรับสุขภาพที่ดีหรือไม่? สำหรับเสรีภาพในการนมัสการได้อย่างเปิดเผย? สำหรับเสื้อผ้าที่สวมใส่และที่พักอาศัย? เราจำเป็นต้องขอบคุณพระเจ้า – เพราะมีเรื่องมากมายให้เราต้องขอบพระคุณ

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.