กลับใจใหม่ (Repentance)

u-turn life

ไม่มีผู้ใดเป็นคริสเตียนได้โดยไม่ต้องกลับใจใหม่!

แล้วการกลับใจใหม่คืออะไร?

“การกลับใจใหม่” คือการยอมรับว่าตัวเองเป็นคนผิดบาปที่ไม่อาจช่วยตัวเองให้รอดพ้นจากบาป โทษของบาปและ อำนาจของมันได้เลย จึงขอน้อมใจรับพระคุณและความช่วยเหลือจากพระเจ้าในการชดใช้บาปของเราด้วยความเชื่อ ผ่านทางการตายของพระเยซูคริสต์!

รม.3:22-25 “คือ​ความ​ชอบธรรม​ของ​พระเจ้า ซึ่ง​ปรากฏ​โดย​ความ​เชื่อ​ใน​พระเยซูคริสต์​แก่​ทุกคน​ที่​เชื่อ โดย​ไม่​ทรง​ถือว่า​เขา​แตกต่าง​กัน เพราะว่า​ทุกคน​ทำ​บาป และ​เสื่อม​จาก​พระสิริ​ของ​พระเจ้า แต่​พระเจ้า​ทรง​มี​พระคุณ​ให้​เขา​เป็น​ผู้​ชอบธรรม​โดย​ไม่​คิด​มูลค่า โดย​ที่​พระเยซู​คริสต์​ทรง​ไถ่​เขา​ให้​พ้น​บาป​แล้ว พระเจ้า​ได้​ทรงตั้ง​พระเยซู​ไว้​ให้​เป็น​เครื่อง​บูชา​ไถ่​บาป​ โดย​พระโลหิต​ของ​พระองค์ ความ​เชื่อ​จึง​ได้​ผล ทั้งนี้​เพื่อ​แสดง​ให้​เห็น​ความ​ชอบธรรม​ของ​พระเจ้า ใน​การ​ที่​พระองค์​ได้​ทรง​อดกลั้น​พระทัย และ​ทรงยก​บาป​ที่​ได้​ทำ​ไป​แล้ว​นั้น”

 อฟ.2:8 “เพราะว่า ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ได้​รับ​ความ​รอด​แล้ว​ด้วย​พระคุณ​โดย​ทาง​ความ​เชื่อ ความ​รอด​นี้​ไม่​ใช่​มา​จาก​ตัว​ท่าน แต่​เป็น​ของ​ประทาน​จาก​พระเจ้า”

ความเชื่อและการกลับใจจึงเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้เลย (มก.1:14-15;กจ.20:20-21;1ธส.1:8-9)

และหลักฐานที่บ่งบอกว่าบุคคลนั้นกลับใจจริง ๆ ก็คือ การที่เขาหันหลังกลับจากบาป เกลียดบาป และนอบน้อมถ่อมใจ ยอมติดตามพระเจ้าด้วยความเชื่อฟังและวางใจ!

ผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าทั้งในพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่ล้วนประกาศให้คนสำนึกบาปและกลับใจใหม่  เพื่อพระเจ้าจะอภัยบาปแก่ทั้งแต่ละตัวบุคคลและประชากรทั้งหมดของพระองค์ และจะทรงรักษาและอวยพรแผ่นดินที่พวกเขาอาศัยอยู่ (2พศด.6:26-27;7:14;อสย.55:6-7;ยรม.31:18-19;อสค.18:21;มลค.3:6-7;มธ.11:20-24;ลก.15:7;กจ.3:19; 8:22-24;14:15;26:19-20;วว.9:20-21)

และเป็นไปได้ว่า บางครั้งเราอาจต้องถูกทำให้เจ็บปวดและเสียใจเพื่อจะได้สำนึกตนและกลับใจใหม่ (2คร.7:9-10;โยบ.42:1-6;สดด.51:1-17)

ใช่ครับ!  คนที่กลับใจใหม่ จะยุติการพึ่งพาตัวเองในการกระเสือกกระสนหาความรอด แต่เขาจะขอรับพระเมตตาและมอบชีวิตแด่พระเจ้า โดยติดตามพึ่งพิงในพระองค์ตลอดไป !

เขาจะไม่เพียงรู้สึกโศกเศร้าเสียใจในความผิดของตนแค่นั้น แต่เขาจะยอมจำนนต่อพระเจ้าอย่างสิ้นเชิง และเขาจะเกลียดชังความบาปโดยไม่กลับไปทำบาปเดิมนั้นซ้ำอีกเลย เพราะสำนึกว่า การกระทำเช่นนั้นจะทำให้พระเจ้าเสียพระทัย

และเขาไม่อาจกระทำเช่นนั้นต่อพระเจ้าผู้ทรงรักเขาได้!

…เขาจะรักพระเยซูคริสต์ที่ตายไถ่บาปเขา

…เขาจะรักคนอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์เช่นกัน

…เขาจะรักเพื่อนบ้านของเขา และยิ่งกว่านั้น

…เขาจะรักแม้แต่ศัตรูของเขาเอง!

ใช่ครับ!

คนที่กลับใจใหม่อย่างแท้จริงจะมีหลักฐานปรากฏให้ประจักษ์อย่างชัดเจน!

วันนี้คุณกลับใจใหม่แล้วหรือยัง? และชีวิตของคุณได้สำแดงอะไรเป็นหลักฐานยืนยันถึงการกลับใจนั้นผ่านคำพูดและการกระทำของคุณแล้วบ้าง?

ตอบที

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์- twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.