เมื่อเผชิญวิกฤติ

broken roses
คุณเคยถูกวิกฤติโถมเข้าใส่หรือไม่? เคยคิดหรือไม่ว่าควรทำอย่างไร?

เมื่อน้องชายของมารีย์ และมารธา ลาซารัส ป่วยหนัก พวกเขาส่งคนไปทูลพระเยซูว่า “พระองค์เจ้าข้า ผู้ที่พระองค์ทรงรักนั้นกำลังป่วยอยู่” (ยอห์น 11:3) พวกเขาไม่ได้ทูลพระองค์ว่าควรทำอย่างไร เพียงแต่นำความทุกข์ใจมามอบให้พระองค์ และนี่คือสิ่งที่เราต้องทำด้วย

เมื่อชาวอิสราเอลวิจารณ์และต่อต้านโมเสส “ท่านก็ร้องทูลพระเจ้า” (อพยพ 15:25) คุณเคยถูกวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่คุณทำหรือไม่? เคยถูกเข้าใจผิด หรือคนตีความผิดๆหรือไม่?  ร้องทูลพระเจ้าเหมือนกับที่โมเสสทำ

เมื่อกษัตริย์เฮเซคียาห์ ได้รับจดหมายข่มขู่ ท่าน “ทรงคลี่จดหมายนั้นออกต่อพระพักตร์พระเจ้า” (อิสยาห์ 37:14) คุณเคยได้รับจดหมายข่มขู่ อีเมล์ หรือข้อความจากผู้ไม่ประสงค์ดีหรือไม่? พวกเขาขู่จะทำร้ายคุณหรือเปล่า? เช่นเดียวกับกษัตริย์เฮเซคียาห์ นำมาทูลต่อพระเจ้า

เมื่อยอห์นผู้ให้บัพติศมาถูกตัดหัว สาวกของท่าน “มาทูลให้พระเยซูทรงทราบ” (มัทธิว 14:12)

เมื่อวิกฤติผ่านเข้ามา (แล้วมันจะไป) จงไปทูลพระเยซู พระองค์ทรงฟัง และทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.