ค้นพบชัยชนะในโลกที่มองไม่เห็นรอบตัวคุณ

Gravity_19

เพราะว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่ แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็น เพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่นั้นเป็นของไม่ยั่งยืน แต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ถาวรนิรันดร์ (2โครินธ์ 4:18)

มันน่าทึ่งที่เห็นคนมากมายเรียกร้องขอดูหลักฐานที่จับต้องได้ในเรื่องฝ่ายวิญญาณ แต่กลับยอมรับหลายสิ่งที่ตนเองมองไม่เห็น ตัวอย่างเช่น แรงโน้มถ่วงของโลก มีคนน้อยมากในโลกที่จะโต้แย้งว่าแรงโน้มถ่วงไม่มีอยู่จริง แต่ก็ไม่มีใครมองเห็น … รับรู้ได้แต่ผลของมัน

นอกเหนือจากแรงโน้มถ่วง ยังมีเรื่องวิทยาศาสตร์กายภาพ และชีวเคมี ที่อยู่ในขบวนการต่างๆในร่างกายมนุษย์ เมื่อคุณอ่านพระวจนะวันนี้ อาจเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่เรารู้เพราะสามารถเห็นผลที่เกิดขึ้นได้

ในพระคัมภีร์สอนถึงการกระทำและบุคลิกลักษณะต่างๆของผู้คนในโลกรอบตัวเรา มีพระเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่ท่ามกลางเรา มีทูตสวรรค์ และมีกิจการของมาร ซึ่งเราไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่เห็นผลที่เกิดขึ้นตลอดเวลา เพราะมันเชื่อมต่อกับโลกที่เราเห็นได้

เดือนนี้เราจะมุ่งมองไปยังโลกที่มองไม่เห็นรอบตัว สิ่งใดสร้างผลกระทบต่อเราบ้าง และเราควรทำสิ่งใดเพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ฝ่ายที่มีชัยในโลกที่ต่อสู้กันระหว่างความดีและความชั่ว
โลกที่มองเห็นกำลังเสื่อมสูญไป แต่โลกที่มองไม่เห็นจะอยู่ถาวรนิรันดร์  ปรับความใส่ใจของคุณมุ่งสู่โลกที่มองไม่เห็น ยึดพระเยซูคริสต์ไว้ให้มั่น และคุณจะพร้อมรับมือกับการท้าทายฝ่ายวิญญาณที่โถมเข้ามาหาคุณ

เผชิญหน้ากับโลกที่มองไม่เห็นรอบตัวคุณโดยมีพระคริต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด และคุณจะเป็นผู้มีชัย

 

อนุญาตโดย: Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.powerpoint.org

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.