ก.ย. 082013
 

Falling stars

“โอ ดาวประจำกลางวันเอ๋ย พ่อโอรสแห่งพระอรุณ เจ้าร่วงลงมาจากฟ้าสวรรค์แล้วซิ เจ้าถูกตัดลงมายังพื้นดินอย่างไรหนอ เจ้าผู้กระทำให้บรรดาประชาชาติตกต่ำน่ะ” (อิสยาห์ 14:12)


ถ้าคุณชอบดูหนัง เบื้องหลังของผู้ร้ายมักมีเรื่องราวน่าสนใจ ปรปักษ์หรือผู้ร้ายฝ่ายวิญญาณของเรา ซาตาน ก็ไม่แตกต่าง ที่จริงเรื่องราวที่มาของพวกมันมีอยู่ในพระคัมภีร์ เราพบว่าครั้งหนึ่งพวกมันเคยเป็นทูตสวรรค์ที่สวยงาม

ในอิสยาห์ 14 เราเห็นภาพแวบหนึ่งว่าเกิดอะไรผิดพลาดขึ้น เห็นว่าเมื่อซาตานเริ่มเย่อหยิ่ง ที่จริงหยิ่งยโสมาก พวกมันพูดในใจว่า “ข้าจะขึ้นไปยังฟ้าสวรรค์…ข้าจะกระทำตัวของข้าเหมือนองค์ผู้สูงสุด” (14:13-14)

ตลอดพระวจนะทั้งเล่ม เราเห็นภาพย้อนอดีตไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ก่อนที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ด้วยซ้ำ ในหนังสือวิวรณ์ เราพบว่าซาตานหรือที่เรียกว่าพญานาค “ตวัดดวงดาวในท้องฟ้าทิ้งลงมาที่แผ่นดินโลก เสียหนึ่งในสามส่วน” (12:4) นั่นหมายถึงหนึ่งในสามของทูตสวรรค์ที่ติดตามมารซาตานที่กบฏลงมา

ลูซีเฟอร์ โอรสแห่งอรุณ มีทุกอย่างที่ควรพอใจ ถึงกระนั้น มันยังไม่เคยพอ และมันไม่มีโอกาสอีกแล้ว แต่พระเจ้าประทานโอกาสให้เราสำนึกผิดกลับใจ กลับมาหาพระองค์ แม้ว่าเราจะเย่อหยิ่งต่อพระองค์ สรรเสริญพระเจ้าสำหรับโอกาสที่ได้รับในวันนี้ และจงยืนหยัดเข้มแข็งต่อการพยายามฟ้องผิดจากศัตรูผู้เป็นปรปักษ์ของเรา

 ยืนหยัดเข้มแข็งต่อต้านศัตรูผู้พินาศไปเพราะความหยิ่งของพวกมันเอง สรรเสริญพระเจ้าที่ทรงประทานโอกาสให้เราได้รับการไถ่ และได้กลับคืนดีกับพระองค์

 

อนุญาตโดย: Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.powerpoint.org

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)