การบังคับตน

dog self-control

การประกาศความศรัทธาในพระคริสต์อย่างกล้าหาญ และการรู้จักบังคับตนให้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเป็นหลักฐานหนึ่งที่บ่งบอกว่า เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ในชีวิตของเรา! เพราะว่าการรู้จักบังคับตนเป็นส่วนหนึ่งในผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์

“ส่วน​ผล​ของ​พระวิญญาณ​นั้น คือ​ความ​รัก ความ​ยินดี สันติสุข ความ​อดทน ความ​กรุณา ความ​ดี ความ​ซื่อสัตย์ ความ​สุภาพ​อ่อนโยน การ​รู้จัก​บังคับ​ตน เรื่อง​อย่างนี้​ไม่​มี​ธรรม​บัญญัติ​ห้าม​ไว้​เลย”    (กท.5:22-23)

การรู้จักบังคับตนนี้เกี่ยวข้องกับทุกส่วนในชีวิตของเรา ทั้ง

1.ความคิด – “และ​ความ​เย่อ‌หยิ่ง​ทุก​รูป​แบบ​ที่​ตั้ง‌ตัว​ขึ้น​ขัด‌ขวาง​ความ​รู้​ของพระ‌เจ้า และ​จะ​ยึด​กุม​ความ​  คิด​ทุก​ประ‍การ​ให้​มา​เชื่อ​ฟัง​พระ‌คริสต์” (2คร.10:15)

 2.ความรู้สึก/ความอยาก – “ให้​ท่าน​ทุก‌คน​รู้‌จัก​บัง‌คับ​ร่างกาย​ของ​ตน​ใน​ทาง​บริ‍สุทธิ์ และ​ใน​ทาง​ที่​มี​เกียรติ ไม่​ใช่​ด้วย​รา‍คะ‌ตัณ‍หา​เหมือน​อย่าง​คน​ต่าง​ชาติ​ที่​ไม่​รู้‌จัก​พระ‌เจ้า” (1ธส.4:4-5)

     “ท่าน​ที่‌รัก​ทั้ง‌หลาย ข้าพ‍เจ้า​ขอร้อง​พวก​ท่าน ผู้​เป็น​คน​แปลก​ถิ่น​และ​คน​ต่าง‌ด้าว ให้​เว้น​จาก​ตัณ‍หา​ของ​เนื้อ‌หนัง ซึ่ง​ต่อ‌สู้​กับ​วิญ‍ญาณ​จิต” (1ปต.2:11)

  3.การพูดจา (วาจา) – “ข้าพ‍เจ้า​ได้​กล่าว​ว่า “ข้าพ‍เจ้า​จะ​ระ‍แวด‌ระวัง​ทาง​ของ​ข้าพ‍เจ้า เพื่อ​ข้าพ‍เจ้า​จะ​ไม่​ทำ​บาป​ด้วย​ลิ้น​ของ​ข้าพ‍เจ้า ข้าพ‍เจ้า​จะ​ใส่​บัง‍เหียน​ที่​ปาก​ของ​ข้าพ‍เจ้า ขณะ​ที่​คน​อธรรม​อยู่​ต่อ​หน้า​ข้าพ‍เจ้า”(สดด. 39:1)

     “เพราะ‌ว่า​สัตว์​ทุก‌ชนิด ทั้ง​นก ทั้ง​สัตว์​เลื้อย‌คลาน​และ​สัตว์​ใน​ทะเล​นั้น​ทำ​ให้​เชื่อง​ได้ และ​มนุษย์​ทำ​ให้​พวก​มัน​เชื่อง​มา​แล้ว แต่​ลิ้น​นั้น​ไม่​มี​มนุษย์​คน​ไหน​สามา‍รถ​ทำ​ให้​เชื่อง​ได้ ลิ้น​เป็น​สิ่ง​ชั่ว‌ร้าย​ที่​อยู่​ไม่​สุข​และ​เต็ม​ไป​ด้วย​พิษ‌ร้าย​ถึง​ตาย” (ยน.3:7-8)

  4. การกินดื่ม – “เจ้า​จง​บัง‌คับ​ตัว​ไว้ ถ้า​เจ้า​เป็น​คน​ตะ‍กละ”   (สภษ.23:2)

        “อย่า​มั่ว‌สุม​กับ​คน​ขี้‌เหล้า หรือ​กับ​คน​ตะ‍กละ​กิน​เนื้อ”        (สภษ.23:20)

         “และ​อย่า​เมา​เหล้า‌องุ่น​ซึ่ง​จะ​ทำ​ให้​เสีย​คน แต่​จง​เต็ม​เปี่ยม​ด้วย​พระ‌วิญ‍ญาณ” (อฟ.5:18)  

การบังคับตนเองจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคริสเตียน ไม่ว่าเราจะอยู่ใน เพศ วัย ฐานะหรือ ตำแหน่งใดก็ตาม

          “เพราะ‌ว่า​ผู้​ปก‌ครอง​ดูแล ซึ่ง​เป็น​ผู้​รับ​มอบ​ฉันทะ​ของ​พระ‌เจ้า ต้อง​ไม่​มี​ข้อ​ตำ‍หนิ ไม่​เย่อ‌หยิ่ง ไม่​อา‍รมณ์​ร้อน ไม่​ดื่ม​สุรา​มึนเมา ไม่​ชอบ​ความ​รุน‌แรง และ​ไม่​เป็น​คน​โลภ​มัก​ได้ แต่​มี​อัธยา‍ศัย​ต้อน​รับ‌แขก รัก​ความ​ดี มี​สติ‌สัมป‍ชัญญะ ชอบ‌ธรรม บริ‍สุทธิ์ รู้จัก​บังคับ​ใจ​ตน​เอง”   (ทต.1:7-8)  ปท.1ทธ.3:2

        “สอน​บรร‍ดา​ผู้‌ชาย​สูง​อายุ​ให้​รู้จัก​ประ‍มาณ​ตน มี​ความ​น่า​นับ‌ถือ มี​สติ‌สัมป‍ชัญญะ มี​ความ​เชื่อ​ที่​ถูกต้อง มี​ความ​รัก และ​ความ​ทรหด​อด‌ทน ส่วน ​บรร‍ดา​ผู้‌หญิง​สูง​อายุ​ก็​เหมือน​กัน สอน​พวก​นาง​ให้​ประ‌พฤติ​ด้วย​ความ​น่า​นับถือ ไม่​ใส่​ร้าย ไม่​ติด​เหล้า แต่​เป็น​ผู้‌สอน​สิ่ง​ที่​ดี​งาม เพื่อ​อบรม​หญิง​สาว​ให้​รัก​สามี​และ​บุตร​ของ​พวก​ตน มี​สติ‌สัมป‍ชัญญะ เป็น​คน​บริ‍สุทธิ์ ดูแล​บ้าน​เรือน​อย่าง​ดี มี​ความ​เมต‍ตา​และ​เชื่อ‌ฟัง​สามี​ของ​ตน เพื่อ​ว่า​พระ‌วจนะ​ของ​พระ‌เจ้า​จะ​ไม่​ถูก​ดู‌หมิ่น ส่วน​พวก​ชาย​หนุ่ม​ก็​เหมือน​กัน จง​เตือน​สติ​พวก​เขา​ให้​มี​สติ‌สัมป‍ชัญญะ”  (ทต.2:2-6)   ปท.1ทธ.3:11

    เราต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอว่า คริสเตียนต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้าผ่านชีวิตของตน!

ดังนั้น การมีวินัยรู้จักบังคับตนเองในการกินดื่ม การพูดจา (รวมทั้งการเขียน การโพสต์ต่าง ๆ ) การทำงานการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น รวมทั้งเรื่องเพศ จะต้องได้รับการฝึกฝนบังคับตนให้ดีที่สุด!

“ ส่วน​นัก‌กีฬา​ทุก‌คน​ก็​ควบ‌คุม​ตัว​เอง​ใน​ทุก​ด้าน พวก​เขา​ทำ​เพื่อ​จะ​ได้​มง‍กุฎ​ใบ‌ไม้​ที่​ร่วง‌โรย​ได้ แต่​มง‍กุฎ​ของ​เรา​จะ​ไม่​ร่วง‌โรย​เลย ดัง​นั้น​ข้าพ‍เจ้า​ไม่​ได้​วิ่ง​แข่ง​โดย​ไม่​มี​เป้า‌หมาย ข้าพ‍เจ้า​ไม่‌ได้​ต่อ‌สู้​เหมือน​อย่าง​นัก‌มวย​ที่​ชก​ลม แต่​ข้าพ‍เจ้า​ทุบ​ตี​ร่าง‌กาย​และ​ควบ‌คุม​มัน​ไว้ เพราะ​เกรง‌ว่า​เมื่อ​ข้าพ‍เจ้า​ประ‍กาศ​ข่าว​ประ‍เสริฐ​แก่​คน‌อื่น​แล้ว ตัว​เอง​กลับ​เป็น​คน​ที่​ใช้​การ​ไม่‌ได้”   (1คร.9:25-27)

“ด้วย​เหตุ‌นี้​เอง พวก​ท่าน​จง​พยา‍ยาม​อย่าง​ที่​สุด​ที่​จะ​เอา​คุณ‌ธรรม​เพิ่ม​ความ​เชื่อ​ ของ​พวก​ท่าน เอา​ความ​รู้​เพิ่ม​คุณ‌ธรรม เอา​การ​ควบ‌คุม​ตัว​เอง​เพิ่ม​ความ​รู้ เอา​ความ​ทร‍หด​อด‌ทน​เพิ่ม​การ​ควบ‌คุม​ตัว​เอง และ​เอา​ความ​ยำ‌เกรง​พระ‌เจ้า​เพิ่ม​ความ​ทร‍หด​อด‌ทน”   (2ปต.1:5-6)

         วันนี้ คุณสามารถบังคับตนเองให้เชื่อง เพื่อพระเจ้าจะสามารถใช้ได้อย่างเต็มที่

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.