ข้อคิดเรื่องคนอธรรมกับตัวเรา!

Sword_Fighting_

ผมอ่านพระธรรมสดุดี 37 แล้วได้ข้อคิดดี ๆ มาฝากดังนี้

1.      ผมได้เห็นถึงสิ่งที่คนอธรรมกระทำ และผลที่จะเกิดกับพวกเขาคือ

1)      เขาวางแผนทำร้ายคนชอบธรรม (37:12)

2)      เขาชักดาบและโก่งคันธนูทำร้ายคนบริสุทธิ์ (เขาใช้อำนาจและกำลังอย่างป่าเถื่อน)

“คน​อธรรม​ชัก​ดาบ​และ​โก่ง​คันธนู เพื่อ​ล้ม​คน​ยากจน​และ​คน​ขัดสน เพื่อ​สังหาร​คน​ที่​ดำเนิน​ชีวิต​อย่าง​เที่ยงธรรม”  (37:14)

 3)      เขาขอยืมและไม่คืน (37:21)

4)      เขาเฝ้าดูคนชอบธรรมและหาช่องทางสังหาร (37:32)

แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนอธรรมก็คือ

1)      เขาจะเหี่ยวแห้งไป (37:2)

2)      เขาจะถูกตัดออกไป (37:9)

3)      เขาจะถูกดาบของเขาแทงเข้าไปในใจเอง ( 37:15)

4)      เขาจะถูกหักแขนของเขา (37:17)

5)      เขาจะพินาศและไม่มีอีกต่อไป (37:10,20,38)

2.      ผมได้เห็นถึงสิ่งที่คนชอบธรรมพึงกระทำและผลที่จะตามมา

1)      เราไม่ควรฉุนเฉียวคนทำชั่ว (37:1,7,8)

2)      เราไม่ควรอิจฉาคนทำผิด (แล้วได้ดี) (37:1)

3)      เราควรวางใจในพระเจ้าและทำความดี (37:3,5)

4)      เราควรปีติยินดีในพระเจ้า (37:4,11)

5)      เราควรมอบทางของเราไว้กับพระเจ้า (37:5)

6)      เราควรสงบอยู่ต่อพระเจ้าและเพียรรอคอยพระเจ้า (37:7)

7)      เราควรถ่อมใจและปีติยินดี (37:11)

8)      เราไม่อับอายในช่วงเวลาเลวร้าย (37:19)

9)      เราใจกว้างและแจกจ่าย (37:21,26)

10)  เราควรหันหนีจากความชั่ว (37:27)

11)  เราควรกล่าวด้วยสติปัญญา และความยุติธรรม (37:30)

12)  เราควรให้ธรรมบัญญัติของพระเจ้าอยู่ในจิตใจ (37:31)

13)  เราควรรอคอยพระเจ้าและรักษาพระมรรคาของพระองค์ (37:34)

และสิ่งที่พระเจ้าจะกระทำต่อเราก็คือ

 1. พระเจ้าประทานตามใจปรารถนาของเรา (37:4)
 2. พระเจ้าจะช่วยเรา (37:5)
 3. พระเจ้าจะให้ความชอบธรรมและความยุติธรรมปรากฏอย่างความสว่าง (37:6)
 4. พระเจ้าจะให้แผ่นดินเป็นมรดกแก่เราอยู่อาศัย (37:9,11,22)
 5. พระเจ้าจะค้ำจุนและคุ้มครองคนชอบธรรม (37:17,28)
 6. พระเจ้าให้ตัวเราและมรรคาของเราดำรงอยู่เป็นนิตย์ (37:18,27)
 7. พระจ้าจะยุดมือของเรายามสะดุด (37:24)
 8. พระเจ้าจะไม่ให้ลูกหลานของเราถูกทอดทิ้งหรือต้องขอทาน (37:25,28,33)
 9. พระเจ้าจะให้พงศ์พันธุ์ของเราเป็นพระพร (37:26)
 10. พระเจ้าจะยกย่องเราให้ได้แผ่นดินเป็นมรดก (37:24)
 11. พระเจ้าให้เรามีอนาคต (37:37)
 12. พระเจ้าประทานความรอดและเป็นที่ลี้ภัยของเราในเวลายากลำบาก (37:39,40)

วันนี้ ขอให้เราหลีกหนีจากวิถีที่คนอธรรมกระทำ แต่เข้าใกล้ชิดพระเจ้า อ่านพระวจนะของพระองค์อันเป็นทิพย์อาหารฝ่ายจิตวิญญาณ  รับสิ่งดีมากมายจากพระธรรมที่อ่าน และลงมือปฏิบัติตามนั้นด้วยความเชื่อวางใจอย่างสิ้นเชิง !

จะดีไหมครับ?

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.