ก.ย. 052013
 

Swords fighting

จงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะ และจงถือพระแสงของพระวิญญาณ คือพระวจนะของพระเจ้า จงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่าง จงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา ทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่าง จงอธิษฐานเพื่อธรรมิกชนทุกคน (เอเฟซัส 6:17-18)

ผมเคยได้ยินเรื่องเล่าของเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องเรียนคณิตศาสตร์ วันหนึ่งเขาพูดกับผู้เป็นพ่อว่า “พ่อครับ ผมคิดว่าผมคงตกวิชาเรขาคณิต”

พ่อมองดูเขาแล้วพูดว่า “ลูก ลูกคงต้องคิดให้บวกมากกว่านี้”

เด็กนั้นคิดอยู่สักครู่แล้ะพูดว่า “โอ เค ผมจะคิดเชิงบวก ผมจะตกวิชาเราขาคณิตแน่นอน”

มีตำราช่วยสอนมากมายในท้องตลาด แม้แต่ผู้นำคริสเตียนในทุกวันนี้ที่สอนให้คิดเชิงบวก ซึ่งเป็นคำตอบสำหรับปัญหาฝ่ายวิญญาณ  ครับ คิดเชิงบวกบางครั้งก็ช่วยได้ แต่แค่นั่งยิ้มและหวังว่าปัญหาจะหมดไปก็ไม่ใช่คำตอบ เพราะมันไม่อาจถอนรากฝีมือศัตรูที่ฝังไว้ในชีวิตคุณ

คุณไม่อาจเอาชนะศัตรูด้วยการใช้ความคิด – คุณต้องลงไปสู้ศึก แปลว่าต้องออกไปต่อต้านศัตรูด้วยคมดาบฝ่ายวิญญาณ นั่นคือพระวจนะ และคำอธิษฐาน

ป้องกันตัวจากศัตรู … แต่อย่าหยุดอยู่แค่นั้น จับอาวุธขึ้นมาสู้ ยึดพระวจนะไว้ให้มั่น เข้าใกล้พระเจ้าในคำอธิษฐาน ลงมือทำทันที แล้วคุณจะพลิกสถานการณ์ สู้กลับให้ศัตรูเห็นว่าคุณเป็นต่อแล้วในสงครามฝ่ายวิญญาณครั้งนี้

ปรับสิ่งที่มารโจมตีเป็นพลิกกลับไปหามัน จงต่อสู้ศัตรูฝ่ายวิญญาณอย่างเต็มกำลัง ยึดมั่นในพระวจนะ และอย่าหยุดอธิษฐาน

อนุญาตโดย: Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.powerpoint.org

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)