ก.ย. 092013
 

1290401

…จงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะ (เอเฟซัส 6:17)

 อุปกรณ์สำคัญอันหนึ่งที่ใช้ป้องกันในการทำงาน เล่นกีฬา หรือสู้ศึกก็คือ “หมวกเหล็ก” ตัวอย่างเช่นหมวกในฟุตบอลอเมริกัน ตั้งแต่ยุค 1900  อุปกรณ์ชิ้นนี้มีการพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง
เหตุผลก็เพราะว่าส่วนหัวของเรานั้นสำคัญมาก ไหล่คุณอาจหลุด แต่ก็ยังมีชีวิตอยู่ ขาอาจหัก แต่เมื่อหายดีและทำกายภาพก็จะกลับมาเดินได้ แต่ถ้ามีบางสิ่งเกิดขึ้นกับสมองของคุณ ผลที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะแก้ไขกลับคืนไม่ได้

และนี่คือเหตุที่พระวจนะตอนนี้ อ.เปาโลจึงสอนพวกเราให้ “สวมหมวกเหล็กแห่งความรอด” เป็นเครื่องป้องกันที่สำคัญที่สุด เพราะเช่นเดียวกับที่หมวกเหล็กป้องกันสมอง ความรอดที่เรามีจะป้องกันความคิดของเรา

ในสงคราม ซาตานจะทำทุกทางเพื่อจัดการกับศีรษะของคุณ  – นั่นคือความคิด และเมื่อมันลงมือ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่คุณต้องสวมหมวกเหล็กแห่งความรอดป้องกันไว้ เป็นเครื่องป้องกันที่จะทำให้คุณมีแรงต้านการโจมตีที่ทำลายล้างมากที่สุด

คุณจะชนะสงครามในความคิดได้เมื่อคุณนำความเชื่อมาวางไว้อย่างมั่นคงในความรอดขององค์พระเยซูคริสต์ เช่นเดียวกับหมวกเหล็ก พระองค์จะปกป้องคุณจากการโจมตีของศัตรู เพื่อให้คุณดำเนินชีวิตได้อย่างมีชัย

ชนะสงครามความคิดโดยนำความเชื่อที่มั่นคงมาวางไว้ในพระคริสต์ เพื่อรัการคุ้มครองให้พ้นจากการโจมตีของมาร

อนุญาตโดย: Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.powerpoint.org

 

 

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.