ก.ย. 112013
 

Florence Chadwick in Water

ข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลัง ข้าพเจ้าได้แข่งขันจนถึงที่สุด ข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้ว ต่อแต่นี้ไปมงกุฎแห่งความชอบธรรมก็จะเป็นของข้าพเจ้า ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้พิพากษาอันชอบธรรม จะทรงประทานเป็นรางวัลแก่ข้าพเจ้าในวันนั้น และมิใช่แก่ข้าพเจ้าผู้เดียวเท่านั้น แต่จะทรงประทานแก่คนทั้งปวงที่ยินดีในการเสด็จมาของพระองค์ (2ทิโมธี 4:7-8)

ฟลอเรนซ์ แชดวิค เป็นนักว่ายน้ำผู้ยิ่งใหญ่ ในปี 1952 เธอตัดสินใจแน่วแน่ที่จะว่ายน้ำจากเกาะคาทาลีน่า เข้าสู่แผ่นดินใหญ่ชายฝั่งคาลิฟอเนียร์ ระยะทางร่วม 26 ไมล์ เธอเป็นนักว่ายน้ำที่เก่งในการว่ายระยะไกล เคยว่าข้ามช่องแคบอังกฤษมาแล้วถึงสองครั้ง

ขณะกำลังว่ายอยู่ หมอกลงจัดทำให้มองไม่เห็นชายฝั่ง เมื่อไม่เห็นแผ่นดิน แชดวิคก็เสียกำลังใจ ขอให้คนที่ติดตามดึงขึ้นจากน้ำ พอขึ้นเรือได้ไม่นานเธอก็พบว่าอยู่ห่างจากชายฝั่งคาลิฟอเนียร์แค่ไมล์เดียว

ขณะพวกเราที่อยู่ในพระคริสต์ กำลังเข้าใกล้วันที่จะจากขอบเขตของสิ่งที่เห็นและจับต้องได้ไปสู่ขอบเขตที่มองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้ เป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่ต้องจับจ้องในสิ่งที่กำลังใกล้เข้ามา มันง่ายที่เราจะไขว้เขว และถูกสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวดึงดูดไป แต่สิ่งที่สำคัญแท้จริงคือการเข้าเส้นชัยได้อย่างงดงาม ไม่สิ้นหวังไปเสียก่อนการเดินทางจะสิ้นสุดลง

ฟลอเรนซ์ แชดวิค พยายามมุ่งมั่นว่ายให้ได้อีกครั้ง และครั้งนี้หมอกก็ลงจัดเหมือนครั้งที่แล้ว ที่เธอทำคือวาดเส้นชายฝั่งที่มองไม่เห็นไว้ในใจ และว่ายไปจนถึง

ดังนั้นจงแน่วแน่จับจ้องอยู่ที่บำเหน็จข้างหน้า และคุณจะถึงเส้นชัยอย่างเข้มแข็งและกล้าหาญ

อย่าปล่อยให้สิ่งของทางโลกที่มองเห็นได้ ดึงคุณออกไปจากบำเหน็จที่มองไม่เห็นที่จะได้รับเมื่อเข้าถึงเส้นชัยได้อย่างสง่างาม

 

อนุญาตโดย: Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.powerpoint.org

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.