ก.ย. 122013
 

images 

ท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียง จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำ เขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่าน ผู้ทรงอยู่ในสวรรค์ (มัทธิว 5:16)

พวกผู้นำศาสนาคิดว่ากำจัดปัญหาไปได้เมื่อเอาพระเยซูไปตรึงกางเขน  แต่กลับกลายเป็นสาวกของพระองค์ออกไปเทศนาสั่งสอนและทำการอัศจรรย์ ราวกับว่าพระเยซูกลับมาอีกครั้ง พระองค์กลับมาจริงๆ – ในหัวใจและชีวิตประชากรของพระองค์

สิ่งนี้เตือนให้เห็นว่าคำพยานที่ดีที่สุดในความเชื่อคริสเตียน คือชีวิตที่เปลี่ยนแปลง ผู้เชื่อใหม่เป็นงานโฆษณาชั้นเลิศของพระเจ้า เพราะวิถีชีวิต ทัศนคติ แม้แต่การบังคับตนที่เปลี่ยนไป ชีวประวัติที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์เขียนขึ้นจากการกระทำของพระองค์เอง ชีวิตคุณที่ดำเนินไปกับพระเจ้าเป็นพยานการอัศจรรย์ที่เดินได้ เหมือนชายง่อยที่เปโตรและยอห์นรักษา

พระเยซูสั่งให้เราเป็นเกลือและเป็นแสงสว่างของโลก มีสถานที่ให้เราสามารถส่องสว่างและประกาศความจริงของพระเจ้า และมีสถานที่ๆให้เราเป็นเกลือของโลกนี้

ถึงแม้คุณไม่ได้บอกว่าเป็นคริสเตียน ผู้คนจะสัมผัสบางสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิม แล้วคอยเฝ้าดู ในฐานะตัวแทนของพระเยซู คุณเป็นเหมือนหลอดไฟเดินได้ ถ้าคุณยังทำจิตวิญญาณให้สดชื่น อดทนผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก หลอดไฟจะยิ่งเจิดจ้า เตะตาผู้คนที่มองดูด้วยความงุนงง

ถ้าคุณเป็นผู้ติดตามพระเยซูคริสต์อย่างที่พระเจ้าปรารถนาให้เป็น คุณจะเป็นคริสเตียนที่อุดมไปด้วย “เกลือ” ที่กระตุ้นให้คนอื่นกระหายพระเจ้า ผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่คือเมื่อมีคนกระหายมากจนอดใจไม่ไหว ต้องเข้ามาหาและถาม “ทำไมคุณเปลี่ยนไป มีอะไรหรือเปล่า?” แล้วโอกาสนั้นก็เข้ามา … เปิดไฟให้สว่างๆไว้นะครับ

มีพระวจนะหนึ่งตอนที่พูดไว้ดังนี้ :

“แต่ในใจของท่าน จงเคารพนับถือ พระคริสต์ว่าเป็น องค์พระผู้เป็นเจ้า จงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเสมอ เพื่อท่านจะสามารถตอบทุกคนที่ถามท่านว่า ท่านมีความหวังใจเช่นนี้ด้วยเหตุผลประการใด แต่จงตอบด้วยใจสุภาพและด้วยความนับถือ” (1เปโตร 3:15)

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

 

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)