ก.ย. 152013
 

rear-view

“ฟ้าและดินจะล่วงไป แต่ถ้อยคำของเราจะสูญหายไปหามิได้เลย” (มัทธิว 24:35)

คำถามหนึ่งที่ผมถูกถามบ่อยคือ เราจะจำชีวิตและเวลาบนโลกนี้ขณะอยู่บนสวรรค์ได้หรือไม่ ผมคงตอบคำถามนั้นไม่ได้ แต่บอกได้ว่ายิ่งอยู่ในนิรันดร์กาลนานเท่าไร โลกใบนี้ก็ค่อยๆห่างออกไปเหมือนมองผ่านกระจกส่องหลังรถยนต์

ลองคิดสักนิด … เมื่อเข้าสวรรค์ เวลาบนโลกที่ผ่านมาคือ 100% ของชีวิต แต่หลังจากหลายพันปี เวลาบนโลกก็จะเหลือแค่ 10% ของชีวิต และหลังจาก 10,000 ปี มันก็จะลดลงเหลือไม่ถึง 1%

เหตุที่โลกและทุกสิ่งในโลกจะสูญหายไป เพราะมันเป็นเพียงสิ่งของชั่วคราว แต่ถ้ามองไปสู่นิรันดร์การอันมหัศจรรย์ที่เราจะไปอยู่กับพระเยซูคริสต์ เรากำลังจับจ้องไปยังสิ่งที่ถาวรตลอดเป็นนิจ

โลกนี้เหมือนนาฬิกาที่ลานใกล้จะะหยุดลง แต่ถ้าคุณจดจ้องไปที่ชีวิตใหม่ที่จะตามมา คุณจะยิ่งเข้าไปใกล้สิ่งที่ไม่มีวันจบสิ้น อย่ารักสิ่งของๆโลก แต่รอคอยสิ่งถาวรนิรันดร์กาลที่กำลังมาจะดีกว่า

แทนที่จะรักสิ่งของชั่วคราวของโลก จับจ้องสายตาไปที่ชีวิตนิรันดร์ที่กำลังจะมา

 

อนุญาตโดย: Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.powerpoint.org

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)