ก.ย. 192013
 

wipe the tear

เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น (2โครินธ์ 5:17)

หนึ่งในพระสัญญาที่งดงามที่สุดในพระคัมภีร์คือวิวรณ์ 21:4: “พระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกๆหยดจากตาของเขา ความตายจะไม่มีอีกต่อไป การคร่ำครวญ การร้องไห้ และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไป เพราะยุคเดิมนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้ว”
วันหนึ่งข้างหน้าความเจ็บปวดจะหมดไป ความเศร้าโศกจะหมดไป การคร่ำครวญทั้งสิ้นจะไม่มีอีกต่อไป นี่เป็นพระสัญญาจากพระเจ้า จะไม่มีความเจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจ — ทั้งร่างกายหรือหัวใจที่แตกสลาย ไม่มีชีวิตสมรสที่พังทลายและชีวิตที่ล่มสลาย ทำไม? เพราะพระเจ้าจะสร้างทุกสิ่งขึ้นมาใหม่

แต่ในทุกวันนี้พระเจ้าทรงสร้างชีวิตคุณขึ้นใหม่ คุณอาจทำผิดพลาดไป ทำสิ่งที่ทำให้ต้องเสียใจ หรือคุณอาจกำลังติดอยู่ในกับดักวงจรความบาป และคิดว่าไม่มีทางหลุดรอดได้ นี่คือพระสัญญาของพระเจ้าสำหรับคุณ : เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น (2โครินธ์ 5:17)

อะไรคือสิ่งสารพัดเก่าๆ? บาปเดิมของคุณ พระเจ้าไม่เพียงแต่อภัยให้เท่านั้น แต่ทรงลืมมันไปหมดสิ้น พระองค์ทรงสัญญาไว้ในสดุดี 103:12 ว่า “ตะวันออกไกลจากตะวันตกเท่าใด พระองค์ทรงปลดการละเมิดของเราจากเราไปไกลเท่านั้น”
คุณจะเปลี่ยนแปลงเมื่อติดตามพระเยซูจริงจัง คุณค่าในสิ่งเดิม แนวคิด แผนการ ความรัก ความปรารถนา และความเชื่อเดิมจะมลายไป แทนที่ด้วยสิ่งใหม่ทั้งนั้น คุณจะมีความปรารถนาใหม่อยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้น อยากเรียนรู้เกี่ยวกับพระองค์ และปรารถนาให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำ และปรารถนาให้พระเจ้าใช้  ปรารถนาจะถวายพระสิริแด่พระเจ้า — และแน่นอน ปรารถนาจะได้พบพระองค์ในสวรรค์

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

 

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)