ก.ย. 232013
 

SamaritanWoman

หลายปีมาแล้ว หญิงคนหนึ่งเดินไปตักน้ำที่บ่อ เธอเป็นหญิงที่แต่งงานและหย่าร้างมาห้าครั้ง และกำลังอยู่กินกับผู้ชายอีกคนที่ไม่ใช่สามี เป็นสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ เธอจึงเป็นที่รังเกียจ  เธอจะไปที่บ่อน้ำในเวลาที่ร้อนที่สุดของวันเพื่อจะได้ไม่ต้องเจอใคร วันหนึ่งเธอประหลาดใจที่พบชายคนหนึ่งนั่งอยู่ เป็นคนยิว และชายแปลกหน้าคนนั้นขอน้ำเธอดื่ม

หญิงนี้เป็นชาวสะมาเรีย คนยิวและคนสะมาเรียจะไม่พูดกัน เธอจึงถามว่า “ไฉนท่านผู้เป็นยิวจึงขอน้ำดื่มจากดิฉัน  ผู้เป็นหญิงชาวสะมาเรีย?”

ขณะที่คุยกัน ชายแปลกหน้าท่านนี้ คือองค์พระเยซูคริสต์ตรัสกับเธอว่า “ทุกคนที่ดื่มน้ำนี้จะกระหายอีก แต่ผู้ที่ดื่มน้ำซึ่งเราจะให้แก่เขานั้น จะไม่กระหายอีกเลย น้ำซึ่งเราจะให้เขานั้น จะบังเกิดเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขาพลุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น  4:13–14)

พระเยซูกำลังใช้บ่อน้ำเป็นอุปมาถึงชีวิต – ถ้าคุณดื่มจากบ่อน้ำแห่งความสำเร็จ คุณก็จะกระหายอีก ถ้าคุณดื่มจากบ่อน้ำแห่งการฉวยเอาไว้ได้ คุณก็จะกระหายอีก ถ้าคุณดื่มจากบ่อน้ำแห่งประสบการณ์ คุณก็จะกระหายอีก ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใด มันจะเหลือไว้ให้แต่ความว่างเปล่า

บางทีคุณอาจพยายามเติมความกระหายฝ่ายวิญญาณด้วยทรัพย์สิ่งของต่างๆที่โลกหยิบยื่นให้ แต่ก็ยังไม่พบความพึงพอใจที่อยากได้ หาไม่ได้ในความสัมพันธ์ หาไม่ได้ในสิ่งของ หาไม่ได้แม้แต่ในพิธีกรรมทางศาสนา ที่ๆเดียวที่จะหาได้คือในองค์พระเยซูคริสต์

วันนี้คุณกระหายฝ่ายวิญญาณอยู่หรือเปล่า? พระคริสต์ทรงเติมเต็มความกระหายที่ลึกที่สุดของคุณได้

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

 

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)