ก.ย. 132013
 

Angry Crosseyed Bull.svg.med

“คนที่กำลังเจ็บปวดมักทำให้คนอื่นเจ็บปวด และจะถูกคนอื่นทำให้เจ็บปวดได้ง่าย!”

(Hurting People Hurt People and are Easily Hurt By Them)

 คุณอาจเจ็บปวดเพราะคนบางคน หรือคนบางคนอาจรู้สึกเจ็บปวดเพราะคุณ!

ปกติคนเรามักทำให้คนอื่นเจ็บปวดหรือตัวเองถูกทำให้เจ็บปวดผ่านคำพูดหรือการกระทำ

ใช่ครับ!  คนเราอาจเจ็บปวดเพราะคำพูด แต่บางครั้งอาจเจ็บปวดเพราะการไม่พูด!

เช่นเดียวกัน บางทีเราอาจเจ็บปวดเพราะการกระทำ (ที่เราไม่คาดหวัง) หรือการไม่ยอมกระทำบางสิ่งบางอย่าง(ที่เราคาดหวัง)!

ดังนั้น ในความสัมพันธ์ระหว่างกัน เราจึงควรตระหนักถึงความจริง  4 ประการ ดังต่อไปนี้

1.        คนที่กำลังเจ็บปวดมีอยู่มากมาย (There Are Many Hurting People)

ในอเมริกาคน 1 ใน 4 จะมีสภาวะไม่สมดุลในตัวเอง หากคุณมีเพื่อนสนิทอยู่ 3 คน และพวกเขาเป็นปกติดีก็แสดงว่า คุณคือคนที่ 4 ที่ไม่ปกติ และกำลังเจ็บปวด (แต่ข่าวดีก็คือ พระเจ้าสามารถช่วยคนที่น่าสมเพชอย่างคุณได้!

2.        คนที่กำลังเจ็บปวดมักทำให้คนอื่นเจ็บปวด (Those Hurting People often Hurt People)

มีคำเขียนไว้ว่า “ถ้าคุณเกลียดใครคนหนึ่ง คุณกำลังเกลียดบางสิ่งในตัวของเขาซึ่งแท้จริงก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวคุณเอง!” (อะไรที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในตัวของเราย่อมไม่อาจทำให้ตัวเราเจ็บ)

คนที่มีความเจ็บปวดมากที่สุดมักทำร้ายหรือทำความเสียหายมากที่สุดให้กับคนอื่น!

3.        คนที่กำลังเจ็บปวดมักรู้สึกเจ็บปวดเพราะคนอื่น (Those Hurting People Are often Hurt By People)

คนเจ็บปวดไม่เพียงทำให้คนอื่นเจ็บปวด แต่เขาเองยังมักรู้สึกเจ็บปวดได้ง่ายเพราะ(คำพูดหรือของการกระทำ)คนอื่นแม้จะด้วยเจตนาดีก็ตาม คล้ายกับคนที่ฟกช้ำหรือกระดูกแตกหัก เมื่อมีคนอื่น(ที่หวังดี)มาช่วยนวดให้ก็อาจทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดมากขึ้น!

คนที่เจ็บปวดทางอารมณ์ก็เช่นกัน มักแสดงอาการออกมามากเกินกว่าที่เป็นจริง

4.        คนที่กำลังเจ็บปวดมักทำให้ตัวเองเจ็บปวด (Those Hurting People Often Hurt Themselves)

คนที่กำลังเจ็บปวดและมุ่งทำให้คนที่ทำให้เขาเจ็บปวดต้องเจ็บปวด มักลงเอยที่ทำให้ตัวเองเจ็บปวดมากขึ้น

-โดยทำอะไรแบบไม่ยั้งคิด (รวมทั้งอาจประชดประชันชีวิตตัวเองและลงเอยที่ทำให้ตัวเอง)

วิธีจัดการกับคนที่กำลังเจ็บปวด

หากคุณต้องคลุกคลี ทำงานหรืออยู่ร่วมกับคนที่กำลังเจ็บปวด คุณควรกระทำดังต่อไปนี้

1. ไม่ถือสาเอามาเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างกัน – จงให้อภัยหรือขออภัยด้วยความสงสารตัวเขา และไม่ติดใจนำมาเป็นประเด็นส่วนตัว แม้ว่าจะยาก แต่ผลที่เกิดตามมามักคุ้มค่า

2.   มองปัญหาให้แยกออกไปจากตัวของเขา – ให้มองหาสาเหตุที่ทำให้เขาเป็นเช่นนี้ (ไม่ว่าจะมองเห็นหรือไม่) แต่ไม่ใช่ให้ไปสะดุดหยุดอยู่ที่ตัวเขา!

3.   ให้มองไปไกลกว่าสถานการณ์ที่อยู่เบื้องหน้า – ให้คุณทำตัวของคุณให้อยู่สูงกว่าปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่เขาระเบิดใส่คุณ ให้คุณตระหนักอยู่เสมอว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวของคุณเอง! ขอให้พระเจ้าแห่งสันติสุขและสันติสุขแห่งพระเจ้าสถิตอยู่กับคุณและคุ้มครองหัวใจของคุณ

4.   อย่าเพิ่มเติมความเจ็บปวดให้แก่เขา – ไม่ว่าคนที่กำลังเจ็บปวดทำอะไรใส่คุณ วิธีที่ดีที่สุดที่คุณควรทำคือ ยกโทษให้เขาและเดินหน้าต่อไป

5.  ช่วยเขาให้ได้รับความช่วยเหลือ – ความเมตตาที่สุดที่คุณสามารถทำให้กับคนที่กำลังเจ็บปวดก็คือ จงพยายามช่วยให้เขาได้รับการช่วยเหลือ แม้ว่าเขาจะไม่ตอบสนองหรือไม่ยอมจัดการกับปัญหาของตัวเขาเอง และคุณก็ไม่อาจบังคับให้เขารับการช่วยเหลือแต่คุณยังสามารถเลือกที่จะหยิบยื่นความเอื้ออาทรให้แก่เขาต่อไป (แม้ว่าต้องใช้เวลาบ้างก็ตาม) !

ด้วยเหตุนี้ หากว่าวันนี้คุณกำลังเผชิญกับคนที่กำลังเจ็บปวด จงแสดงความรักแท้ด้วยการอดทนนานต่อเขาและขยายความเมตตาที่มีต่อเขาให้ยาวไกลออกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ !

แต่หากว่าตัวคุณเองเป็นฝ่ายกำลังเจ็บปวด ก็ขอให้คุณรีบขอรับการรักษาจากพระเจ้าให้หายเพื่อจะได้ยุติความเจ็บปวดของคุณให้เร็วที่สุดและคุณควรจะเตือนสติตัวของคุณว่า ไม่ควรที่คุณเองจะทำให้ผู้ใดต้องเจ็บปวดเพราะคุณต่อไปเลย

จะดีไหมครับ!

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

 

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)