ก.ย. 142013
 

ImageHandler

15 กันยายน 2013

สวัสดีครับชาว CJ และญาติมิตร

ผมขอต้อนรับทุกท่านในนามของคณะผู้อภิบาล ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องที่ต้อนรับพระคริสต์ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคือ คุณโจ้ และขอแสดงความยินดีกับผู้รับบัพติศมาจำนวน 8 คน คือ

1. คุณพัชรพร วัฒนคามี (บี)                2. คุณภาริญ วงศ์ธนลดา (โบว์)

3. คุณเกศินี สังข์คำ (ฝน)                    4. คุณธิติกานต์ บวรศิวมนต์(โดนัท)

5. คุณศักดิ์ชัย อังกุรัตน์(ฉั่ง)               6.  คุณรตินันท์ บวรศิวมนต์ (แนน)

7. คุณปัทมา เพชรเดช (ปัท)               8. คุณธน วีระพงศ์ (อุ้ย)

ขอบคุณพระเจ้าที่ผู้รับบัพติศมาใหม่เหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญของคริสตจักรต่อไป!

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกที่จะแต่งงานในปีนี้มีหลายคู่คือ

1. คุณเบนซ์ และคุณออนนี่

2.คุณต้น และคุณเบิ้ล

3. คุณไนซ์ และ Gerald Tan

4.คุณหนิง และคุณป๊อบ

ขอพระเจ้าทรงอวยพรให้ทุกคู่มีความสุขและถวายเกียรติแด่พระเจ้า

ขออธิษฐานเผื่อ “สถานที่” สำหรับ CJ” ต่อไปจนกว่าจะมีมติเป็นเอกฉันท์จากคณะผู้อภิบาลและสมาชิกในการย้ายสถานที่นมัสการไปยังสุขุมวิท 36

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องที่ไปร่วมกลุ่มแคร์ และกิจกรรมของกลุ่มต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมาศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันในทุกวันพฤหัส ที่ CJ!

วันนี้ขอให้เรานมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริง !

ขอพระเจ้าอวยพรอย่างมากล้น

ด้วยรัก

ธงชัย ประดับชนานุรักษ์  (ศิษยาภิบาล)

 

 

 

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)