ก.ย. 302013
 

housekey

เมื่อพระองค์กำลังเสด็จลงเรือ คนที่ผีได้สิงแต่ก่อนนั้นได้อ้อนวอนขอติดตามพระองค์ไป พระองค์ไม่ทรงอนุญาต แต่ตรัสแก่เขาว่า “จงไปหาพวกพ้องของเจ้าที่บ้าน แล้วบอกเขาถึงเรื่องเหตุการณ์ใหญ่ ซึ่งพระเป็นเจ้าได้ทรงกระทำแก่เจ้า และได้ทรงพระเมตตาแก่เจ้าแล้ว” (มาระโก 5:18-19)

ผมอัศจรรย์ใจเสมอเมื่ออ่านเรื่องพระเยซูรักษาชายที่ถูกผีสิงที่เขตเมืองเกราซา ชายคนนี้อาศัยอยู่ตามอุโมงค์ฝังศพ แยกไปจากชุมชน และมีอาการทำร้ายตัวเองตลอดเวลา ชาวเมืองพยามยามจะจับเขามัดไว้ด้วยโซ่ แต่เขาก็หักโซ่หลุดได้ทุกที

เมื่อพระเยซูเสด็จมาถึง และชายคนนั้นเห็นพระองค์จากที่ไกล ก็จำพระองค์ได้จึงตะโกนร้อง ทูลไม่ให้พระองค์เข้ามาทรมานเขา พระเยซูจึงขับผีไปจากชายคนนี้ ปล่อยให้มันไปสิงที่ฝูงสุกรแทน  และฝูงสุกรนั้นก็พากันกระโจนหน้าผาลงทะเลตายหมด

ชายนั้นจึงเป็นอิสระ และขอติดตามพระเยซูเพื่อไปอยู่กับพระองค์ ที่น่าสนใจคือพระเยซูตอบว่าไม่ แต่บอกให้ชายคนนี้กลับไปบ้านของตัวเองและแบ่งปันถึงสิ่งที่พระเยซูทำให้เขา เป็นคำพยานที่ทรงพลังมากสำหรับคนที่รู้จักชายคนนี้ดี

สถานที่แรกที่ควรแบ่งปันความจริงของพระเจ้าคือที่บ้านของคุณ เป็นที่ๆเราต้องมีชีวิตที่เปลี่ยนไป เดินไปกับพระเจ้าและให้ทุกคนเห็นถึงพระคุณที่พระองค์ประทาน … คู่สมรสของเรา ลูกของเรา พ่อแม่ของเรา และเพื่อนๆเรา เริ่มแบ่งปันพระกิตติคุณจากที่บ้าน เป็นพยานถึงความดีของพระเจ้า เป็นพยานชีวิตที่สำแดงพระคุณของพระองค์ให้กับคนที่คุณรักรอบด้าน

แบ่งปันพระคุณของพระเจ้ากับคนที่บ้านก่อน โดยดำเนินชีวิตกับพระเจ้าและเปลี่ยนไปจนเห็นได้ เพื่อเป็นพยานมีชีวิตสำแดงถึงพระคุณ

อนุญาตโดย: Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.powerpoint.org

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)