ก.ย. 202013
 

โรงเรียนของไทย

การศึกษาไทยตกลำดับหล่นไปอยู่เป็นอันดับ 8 ในอาเซี่ยน  แพ้แม้กระทั่งกัมพูชา!

ประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษาอันดับ 1 ของโลกคือ ฟินแลนด์, เบลเยี่ยม บาร์บาโดส, สิงคโปร์, สวิส (อันดับ 5),  ใต้หวัน (อันดับ 13) ,เกาหลีใต้  (อันดับ 14) , ญี่ปุ่น  (อันดับ 21) ,มาเลเซีย (อันดับ 24) ,อินโดนีเซีย (อันดับ 60) ,ซิมบับเว (อันดับ 63) , รวันดา (อันดับ 64) ,แคเมอรูน (อันดับ 68)

ส่วนของไทย อยู่อันดับ 82  ได้คะแนน 3.5 ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ย (3.8) !

ส่วนคุณภาพระบบการศึกษาไทยอยู่ลำดับที่ 78 ของโลก แพ้โคลอมเบีย, จาเมกา, ปากีสถาน ฯลฯ

ในอาเซี่ยน ไทยแพ้สิงคโปร์ (ลำดับ 3) ,มาเลเซีย (ลำดับ 14) , ฟิลิปปินส์ (ลำดับ 45)   อินโดนีเซีย (ลำดับ 47) แม้แต่กัมพูชา (ลำดับ 58) ก็ทิ้งห่างไทยถึง 20 ลำดับ แม้แต่เวียดนามก็ยังอยู่ลำดับที่ 72

นักการเมืองไทยมีมาตรฐานจริยธรรม (Ethical standards) สอบตก ได้เพียง 2.2 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 7 คะแนน อยู่ลำดับที่ 107 จาก 144 ประเทศทั่วโลก!

ในขณะที่นักการเมืองเขมรอยู่ลำดับที่ 34 ส่วนประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนนั้น

สิงคโปร์  -อันดับ 1

บรูไน –อันดับ 14

มาเลเซีย – อันดับ 17

อินโดนีเซีย – อันดับ 60

ฟิลิปปินส์ –อันดับ 95

ฯลฯ

ในด้านตำรวจ เรื่องการบังคับใช้กฎหมาย (Enforce Law and order) ตำรวจไทยอยู่ลำดับที่ 101 จาก 144 ประเทศ คะแนนได้ 3.6 สอบตกเช่นกัน!

ตำรวจที่ได้รับความนับถืออันดับ 1 คือ ฟินแลนด์ ตามด้วย สวิส, สิงคโปร์, นิวซีแลนด์ กาตาร์ ,เนเธอร์แลนด์, แคนาดา ไอซ์แลนด์ และฮ่องกง (อันดับ 10 ) ฯลฯ

ส่วนเรื่องอื่น ๆ อาทิ  ดัชนีคุณภาพทางรถไฟไทย ก็ได้แค่ 2.6 สอบตก อยู่ลำดับที่ 65

ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของคนไทยก็อยู่ในลำดับที่ 79 ได้แค่ 3.0 สอบตกเหมือนกัน!

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ แค่เป็นเสี้ยวหนึ่งของความเสื่อมและความตกต่ำลงอย่างน่าใจหายของประเทศไทยของเรา !

หากว่าวันนี้ เราคงเห็นพ้องต้องกันแล้วนะครับว่า ประเทศไทยของเราจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือฟื้นฟูในทุก ๆ ด้าน ทั้งทางกายจิตความคิดสติปัญญาและจิตวิญญาณ !

เราผู้ชอบธรรม(เพราะความเชื่อและโดยพระคุณ) คงต้องรวมพลังพร้อมใจกันทูลวิงวอนอธิษฐานต่อพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เพื่อที่จะทูลขอพระเมตตากรุณาในการรักษาแผ่นดินของเราให้หายจากความเสี่ยมทรามนี้!

 “ถ้า​ประชากร​ของ​เรา​ผู้​ซึ่ง​เขา​เรียก​กัน​โดย​นาม​ของ​เรา​นั้น​จะ​ ถ่อมตัว​ลง อธิษฐาน​และ​แสวงหา​หน้า​ของ​เรา ทั้ง​หัน​เสีย​จาก​ทางชั่ว​ของ​พวกเขา เรา​ก็​จะ​ฟัง​จาก​สวรรค์ และ​จะ​ให้​อภัย​แก่​บาป​ของ​เขา​และ​จะ​รักษา​แผ่นดิน​ของ​เขา​ให้​หาย”   (2พงศาวดาร 7:14)

 ฉะนั้น ขอให้เรามาเริ่มต้นทูลขอและนำคนไทยให้กลับใจมาหาพระเจ้า ณ บัดนี้เลย   ดีไหมครับ?

สอบตก

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)