ก.ย. 212013
 

ImageHandler

22 กันยายน 2013

 สวัสดีครับ พี่น้อง ชาว CJ และแขกผู้มาเยี่ยม

ขอบคุณพระเจ้าที่มีผู้ตัดสินใจต้อนรับพระคริสต์ในวันอาทิตย์ที่แล้วคือ คุณโบท และขอบคุณพระเจ้าสำหรับผู้รับบัพติศมาทั้ง 8 ท่าน คือ

1.คุณพัชรพร วัฒนคามี (บี) 2.คุณภาริญ วงศ์ธนลดา (โบว์) 3.คุณเกศินี สังข์คำ(ฝน)

4. คุณธิติกานต์ บวรศิวมนต์(โดนัท) 5.คุณรตินันท์ บวรศิวมนต์ (แนน)  6.คุณศักดิ์ชัย อังกุรัตน์ (ฉั่ง)

7.คุณปัทมา เพชรเดช (ปัท) 8. คุณธน วีระพงศ์  (อุ้ย)

ผมขอแสดงความยินดีด้วยและหวังว่าทุกท่านจะหิวกระหายที่จะเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้า และขอพี่น้องทุกท่านใน CJ ช่วยกันเป็นกำลังใจ และเสริมสร้างพวกเขาด้วย!

ทุกวันพฤหัสเย็น ขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องยังมาเรียนพระคัมภีร์กันอย่างจริงจัง ใครไม่ได้มาขอเชิญนะครับ บทเรียนเหล่านี้จะช่วยชีวิตและการงานอาชีพของท่านได้ ขออธิษฐานเผื่อและเข้าร่วมด้วย!

เวลานี้ผมเปิด Line เพื่อหนุนใจสมาชิก CJ และผู้ที่สนใจ หากผู้ใดต้องการได้รับข้อพระคัมภีร์ที่บรรจงเลือกหรือข้อคิดคำหนุนใจต่าง ๆ ขอให้ add ได้ที่ “สมาชิก CJ” (แต่หากว่าคนใดได้รับข่าวสารจากผมอยู่ในกลุ่มใดแล้วก็ไม่ต้อง add ) (โทรศัพท์ของผม คือ 081-8357327)

ขออธิษฐานเผื่อผู้เจ็บป่วยทั้งเป็นส่วนตัวหรือคนในครอบครัว รวมทั้งผู้ที่มีปัญหานานา ประการรุมเร้า!

ขออธิษฐานเผื่อหลายคู่สมรสที่จะแต่งงาน อาทิ

1. คุณเบนซ์และคุณออนนี่

2. คุณต้น และคุณเบิ้ล

3. คุณไนซ์ และ Gerald Tan

4. คุณหนิงและคุณป๊อบ

ขออธิษฐานเผื่อกลุ่มแคร์ ในที่ต่าง ๆ อาทิ

-วันอังคารที่ บ.LoveIs

– วันพุธที่บ้าน คุณเอ๋(ฟั่น) ฯลฯ

ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณแม่ ทั้งต่อครอบครัวของ

คุณหญิง (หทัยรัตน์)    และ    คุณอั้ม (สุกัญญา)

ขอขอบคุณ อ. Steve Van Dyke ที่เทศนาในวนนี้

และผู้แปลดาวรุ่งของเรา คุณ อุสรา (อู๊ด) ยงปิยกุล

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรในการนมัสการวันนี้ !   ขอพระเจ้าสถิตอยู่ด้วย!

ด้วยรักจากใจ

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ (ศิษยาภิบาล)

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)