ต.ค. 082013
 

ออกจากสวนเอเดน

“บุคคลผู้ซึ่งได้รับอภัยการละเมิดแล้วก็เป็นสุข คือผู้ทรงกลบเกลื่อนบาปให้นั้น (สดุดี 32:1)

สิ่งเลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นกับคนบาปคือการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและสะดวกสบาย

ถ้าพระเจ้าทรงปล่อยให้อาดัมอยู่ในสวนเอเดนต่อ อาดัมคงไม่รู้ซึ้งถึงผลร้ายแรงของความบาป และคงไม่หาทางรับการเยียวยาจากความบาปนั้น  ซึ่งพบได้แต่ในพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่หลั่งออก

ปัญหาถูกออกแบบมาไม่ใช่เพื่อบดขยี้เรา แต่นำเราเข้าหาพระเยซูคริสต์ผู้ประทานการรักษาโดยพระโลหิตที่หลั่งออกเพื่อเราที่บนไม้กางเขน ปัญหาของบาปนั้นจริงจังและร้ายแรง แต่มันนำมาด้วยหนทางที่เราสามารถรับการอภัย และสวมความชอบธรรมของพระคริสต์ได้

ครั้งสุดท้ายเมื่อไรที่คุณขอบคุณพระเจ้าสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต? ลองคิดถึงปัญหาเหล่านั้นว่าเป็นเหมือนพาหนะที่ขับเคลื่อนคุณให้เข้าใกล้พระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้า

โดย : Pastor Adrian Rogers

อนุญาตโดย : Love worth finding ministries: www.lwf.org

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)