ต.ค. 142013
 

ต้นเซควอยายักษ์

“. . . จงดูชาวนารอคอยผลอันล้ำค่าที่จะได้จากแผ่นดิน เพียรคอยจนกระทั่งมีฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดู” (ยากอบ 5:7)

บางทีสิ่งที่มีค่าที่สุด ดูจะใช้เวลานานที่สุดกว่าจะมาถึงมือเรา

ต้นเซโควายักษ์ในคาลิฟฟอร์เนีย บางต้นสูงถึง 300 ฟุต สูงพอๆกับตึก 30 ชั้น แต่ทุกต้นก็เริ่มมาจากเมล็ดพืชเล็กที่สุดเมล็ดเดียวที่ค่อยๆงอกขึ้นมาจนเติบใหญ่ บางต้นมีอายุก่อนที่พระเยซูถือกำเนิดมาบนโลกนี้ด้วยซ้ำ ซึ่งนับว่าอายุยืนมาก

คุณอาจกล่าวว่าคุณจะเริ่มรับใช้พระเจ้า แล้วคุณก็เริ่มทำบางสิ่งเพื่อพระองค์ แต่เมื่อคุณเก็บเกี่ยวผลไม่ได้ในทันที คุณก็ท้อและเลิกล้มไป อย่าพยายามเร่งเก็บเกี่ยวผลนะครับ เพราะเมื่อถึงเวลา คุณจะได้ผลผลิตล้ำค่าคืนกลับมา

คุณได้แบ่งปันพระเยซูคริสต์กับผู้คนที่ยังไม่ได้รับความรอดหรือยัง?

อ่านอิสยาห์ 55:11 และโรม 10:13 เพื่อรับคำหนุนใจจากพระองค์  

โดย : Pastor Adrian Rogers

อนุญาตโดย : Love worth finding ministries: www.lwf.org

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)