ก.ย. 252013
 

David Livingstone

ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัย เพื่อจะได้รับรางวัล ซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบน ให้เราไปรับ เราซึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วจึงคิดอย่างนั้น และถ้าท่านคิดอย่างอื่น พระเจ้าก็จะทรงโปรดให้เรื่องนั้นประจักษ์แก่ท่านด้วย  (ฟีลิปปี 3:14-15)

ในบันทึกประวัติศาสตร์ของคริสเตียน มีคริสเตียนมากมายที่โดดเด่นในฐานะแบบอย่างที่ดีเยี่ยมของความสัตย์ซื่อ หนึ่งในคนเหล่านั้นคือ เดวิด ลิฟวิ่งสโตน  มิชชันนารีผู้ยิ่งใหญ่ให้แก่อัฟริกา ผมได้กลับไปอ่านสิ่งที่เดวิดพูดเอาไว้ “ผมจะไปที่ไหนก็ได้ ตราบที่ได้เดินหน้าไป” นับเป็นถ้อยคำแห่งความเชื่อที่สร้างแรงบันดาลใจมาก

ผมสงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคริสตจักรทุกวันนี้ดำเนินไปตามถ้อยคำที่แสนธรรมดานั้น … ไปที่ไหนก็ได้เพื่อพระเจ้า และเดินหน้าไปในความเชื่อ … ผมเชื่อว่าคริสตจักรของเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง ผมเชื่อว่าเราจะเห็นผู้คนมากมายได้มาถึงความรอดในองค์พระเยซูคริสต์

แล้วสิ่งใดกำลังขวางเราอยู่? สิ่งใดรั้งเราไว้จากการทุ่มเทเดินไปข้างหน้าเพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้า? คำตอบนั้นง่ายมาก “ความกลัว” ผู้คนกลัวว่าคนอื่นจะคิดอย่างไร และเป็นห่วงเรื่องรักษาภาพพจน์เดิมๆเอาไว้ แทนที่จะเป็นห่วงวิญญาณที่หลงหายและกำลังมุ่งหน้าไปนรก

กระตุกเราได้บ้างมั้ยครับ? เราทุกคนมีอำนาจที่จะเปลี่ยนไปเมื่อได้อยู่ในพระคริสต์ คุณสามารถยอมจำนนชีวิตทั้งสิ้นให้พระองค์ได้ในวันนี้ พระองค์จะนำคุณไปข้างหน้า แต่สิ่งแรกที่ต้องมาก่อน … ยอมให้พระเจ้าเป็นผู้ควบคุม ละตัวตนของคุณให้พระองค์ แล้วพระองค์จะขับเคลื่อนความเชื่อของคุณไปข้างหน้าอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

เคลื่อนความเชื่อของคุณไปข้างหน้าโดยให้พระเจ้าเข้ามาควบคุมในชีวิต และดำเนินไปด้วยใจที่เชื่อฟังพระองค์นะครับ

อนุญาตโดย : Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.powerpoint.org

 

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.