ก.ย. 272013
 

ลิฟท์

“ในความสัมพันธ์… เราอาจยกคนอื่นขึ้นสูง หรือพาเขาลงต่ำก็ได้!”

(We can lift people up or take people down in our relationships.)

ในการคบหาหรือคบค้าสมาคมระหว่างกัน เราแต่ละคนต่างมีส่วนในชีวิตของอีกฝ่ายหนึ่ง ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เราอาจหนุนเสริมกันหรือถ่วงดึงกันก็เป็นได้!

ดังคำกล่าวที่ว่า…

            “คนอื่นอาจเป็นดุจลมใต้ปีกของเราหรือเป็นดุจดังสมอที่ถ่วงเรือของเรา!”

แล้วคุณล่ะเป็นคนชนิดไหน ในความสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ?

มีคำกล่าวว่า แท้จริงแล้วมีคนอยู่เพียงแค่ 2 ประเภทเท่านั้นบนโลกในทุกวันนี้ … แต่

…ไม่ใช่คนบาปและนักบุญ เพราะแม้แต่คนดีก็มีส่วนที่ไม่ดี และคนไม่ดีก็ยังมีส่วนดี

…ไม่ใช่คนรวยและคนจน เพราะว่าดูแค่เงินทองไม่ได้  ต้องดูที่สภาวะแห่งจิตสำนึกและสุขภาพของเขาด้วย

…ไม่ใช่คนมีความสุขและคนมีความทุกข์ เพราะว่าในชีวิตที่ไวเหมือนติดปีกนั้น คนแต่ละคนล้วนประสบกับทั้งเสียงหัวเราะและเสียงร้องไห้

…ไม่ใช่คนที่ถ่อมใจและคนเย่อหยิ่ง เพราะว่า คนที่ถ่อมก็ยังมีความหยิ่ง และคนที่หยิ่งก็มีความถ่อม

นักวิชาการบางคนบอกว่า มีคนอยู่เพียง 2 ประเภทเท่านั้น คือคนที่ยกคนอื่นขึ้นและคนที่ถ่วงคนอื่นลง!

ไม่ทราบว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่?    แล้วคุณละเป็นคนประเภทใด? คุณทำให้ภาระของคนอื่นเบาลงหรือว่าหนักขึ้น?

ดร.จอห์น ซี แม็กซ์เวลล์ แบ่งคนออกเป็น 4 ประเภท (จากมุมมองของความสัมพันธ์) ดังนี้

  1. คนที่ “เพิ่ม” (ADD) บางสิ่งเข้าไปในชีวิตของคนอื่น – เราชื่นชอบคนประเภทนี้

เราเรียกคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นว่า “ผู้เพิ่ม” (adders) หรือ “ผู้ที่ยก” (lifters) พวกเขาทำให้ชีวิตคนอื่นน่าอยู่และน่าเพลิดเพลินขึ้น ดี แอล มูดี้ แนะนำให้ทำดังนี้

“จงทำดีทั้งหมดเท่าที่คุณทำได้แก่คนทั้งปวงเท่าที่คุณทำได้ ในวิถีทางทั้งหลายที่คุณทำได้ และให้นานตราบเท่าที่คุณสามารถทำได้!”

1) คนที่เป็นผู้เพิ่มคือ คนที่ยอมมอบตัวของเขาเองออกมาด้วยความตั้งใจ (ไม่ใช่บังเอิญ)   ตัวอย่างที่ “ผู้เพิ่ม” ทำในที่ทำงานคือ

…ไปที่ทำงานเร็วขึ้นสักนิด และอยู่ให้สายกว่าปกติสักหน่อย

…ทำให้มากกว่าที่คาดหวัง

…ทำบางสิ่งทุกวันที่จะช่วยคนรอบตัว

…เสนอตัวช่วยหัวหน้า/เจ้านาย เพิ่มมากขึ้นกว่าที่สั่ง

2) คนที่“ดึงออก”(subtract) บางสิ่งไปจากชีวิต -เราต้องฝึกทนกับคนประเภทนี้

ในความสัมพันธ์ระหว่างกัน การรับนั้นเป็นเรื่องง่าย  การให้นับเป็นสิ่งที่ยากมากกว่า การสร้างบางสิ่งกับการทำลายทิ้งเป็นคนละเรื่องกัน  ต้องมีช่างผู้เชี่ยวชาญใช้เวลา ฝีมือและพลังงานจึงจะสร้างผลงานที่งดงามออกมาได้ อาทิ เก้าอี้สวยงาม แต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้ช่างฝีมือใด ๆ ในการทุบทำลายเก้าอี้สวยงามตัวนั้นให้พังพินาศลง

คนที่ไม่เพิ่มอะไรให้กับชีวิตของคนอื่น คือคนที่ดึงบางสิ่งออกจากชีวิตของพวกเขา คนเหล่านี้ไม่เพียงแต่ไม่ได้ช่วยแบกภาระแต่พวกเขากลับทำให้ภาระที่เราแบกนั้นหนักมากยิ่งขึ้น เพราะว่าพวกเขาดึงพลังจากตัวเราออกไป!

3) คนที่ “ทวีคูณ” (Multiply) บางสิ่งในชีวิต –เราให้คุณค่ากับคนประเภทนี้

-ใคร ๆ ก็สามารถเป็น “ผู้เพิ่ม” (adder) ได้หากต้องการ แต่หากจะเป็น “ผู้ทวีคูณ” (Multiplier) เขาต้องมีความตั้งใจ มีแผนการและมีทักษะ

-ยิ่งเขามีของประทาน และทรัพยากรมากเท่าไร เขาก็ยิ่งมีศักยภาพในการเป็นผู้ทวีคูณมากกว่านั้น

ถ้าคุณมีความสัมพันธ์กับคนประเภทนี้ เขาจะเป็นคนที่อยู่เพื่อช่วยเหลือคุณให้บรรลุความสำเร็จบนเส้นทางชีวิตของคุณ

…คุณมีคนอย่างนี้อยู่ในชีวิตของคุณแล้วหรือไม่?

4) คนที่ “แบ่งแยก” (Divide) บางสิ่งในชีวิต – เราต้องหลีกเลี่ยงคนประเภทนี้

คนประเภทนี้คือ คนที่ดึงคุณให้ต่ำลงสุดหรือดึงคุณให้ลงต่ำอย่างช้า ๆ เท่าที่เขาทำได้ พวกเขาเป็นคนที่สร้างความเสียหาย เพราะว่าพวกเขามักทำอะไรในเชิงลบแบบมีเจตนา พวกเขาทำให้คนอื่นเจ็บปวด โดยทำให้คนอื่นทำได้แย่กว่าที่เขาทำเพื่อทำให้ตัวของเขาเองดูดีขึ้น

-เพราะเขาเป็นพวกที่ทำลายความสัมพันธ์ที่เรามีอยู่!

วันนี้ ขอให้คุณมาเป็นผู้ที่ยกผู้อื่นขึ้นสูงเหมือน “ลิฟท์”  กันจะดีกว่า!

คนที่เป็น “ผู้ยก” (Lifters) นี้ทำอย่างไรกันบ้าง?

  1. เขาอุทิศตัวในการหนุนใจผู้อื่นเป็นประจำทุกวัน
  2. เขารู้จักความแตกต่างระหว่างการทำให้คนอื่นเจ็บปวดกับการช่วยเหลือผู้อื่น
  3. เขาริเริ่มสิ่งสร้างสรรค์เชิงบวกในสภาพแวดล้อมในเชิงลบ
  4. เขาเข้าใจว่า ชีวิตไม่ใช่สิ่งที่จะย้อนกลับไปแก้ไขได้อีก –นั่นคือ ชีวิตไม่ใช่การซ้อม แต่เป็นเหตุการณ์จริง  ที่ล้ำค่าที่ไม่อาจประเมินค่าได้

ดังนั้น ขอให้คุณจงทำให้ความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างกันเป็นความสัมพันธ์ที่ก่อเกิดประโยชน์อันล้ำค่าขึ้นในในชีวิตของคุณและของคนอื่น ๆ !

จะดีไหมครับ?

 “เหตุ​ฉะนั้น​ให้​เรา​มุ่ง​ประพฤติ​ใน​สิ่ง​ซึ่ง​ทำ​ให้​เกิด​ความ​สงบสุข​และ​ความ​เจริญ​แก่​กัน​และ​กัน”  (โรม 14:19)  

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

                                                                                  

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)