ต.ค. 292013
 

Fire fighting

เหตุฉะนั้นผู้ใดรู้ว่าอะไรเป็นความดีและไม่ได้กระทำ คนนั้นจึงมีบาป (ยากอบ 4:17)

พระเจ้าทรงประทานอาวุธลับให้เราสองอย่างสำหรับใช้ในโลกปัจจุบัน มีอะไรบ้าง? แรกเลยผมขอบพูดถึงอะไรบ้างที่ “ไม่ใช่” – บ่นต่อว่าคร่ำครวญ เพราะไม่ได้ทำให้คุณดีขึ้น รวมถึงการประท้วง ต่อต้าน และยับยั้ง

อาวุธลับสองอย่างที่พระเจ้าประทานให้กับคริสตจักรคือ – อธิษฐาน และแบ่งปันข่าวประเสริฐ – เราอธิษฐานเพื่อประเทศของเรา เราอธิษฐานเผื่อคนที่เราจะไปแบ่งปันข่าวประเสริฐ และเราก็ไปทำหน้าที่แบ่งปันข่าวประเสริฐกับพวกเขา

นี่คืออาวุธฝ่ายวิญญาณที่คริสตจักรเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยนำมาใช้ บ่อยครั้งดูเหมือนเราทำทุกอย่างยกเว้นอธิษฐานและแบ่งปันข่าวประเสริฐ แต่นี่เป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำมากขึ้น ที่จริง ผมเองรู้สึกว่าถ้าเราไม่อธิษฐานเผื่อประเทศของเรา หรือออกไปแบ่งปันข่าวประเสริฐ ที่จริงก็คือเป็นบาปได้

นี่คือความบาปผิดต่อพระบัญชา เรากำลังละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้า แล้วก็ยังทำบาปแห่งการละเลย คือไม่ใส่ใจในสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้เราทำ ในพระคัมภีร์กล่าวว่า เหตุฉะนั้นผู้ใดรู้ว่าอะไรเป็นความดีและไม่ได้กระทำ คนนั้นจึงมีบาป”  (ยากอบ 4:17) ซึ่งเหมือนกับเราเดินผ่านตึกที่กำลังไหม้ไฟ รู้ว่ามีคนติดอยู่ข้างใน แต่ไม่คิดจะช่วยอะไร ถ้าผมไม่พยายามไปช่วยพวกเขาด้วยตัวเอง อย่างน้อยก็น่าจะเรียกรถดับเพลิงมา แต่ถ้าผมเดินผ่านไปราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น และปล่อยให้คนในตึกถูกไฟเผาตาย ผมก็เป็นอาชญากร

เมื่อเราเห็นวัฒนธรรมในทุกวันนี้ ที่ไม่รู้จักพระเจ้าและสามารถรู้จักพระองค์ได้ พวกเขาจำเป็นต้องได้รับการอธิษฐานเผื่อและได้ยินเรื่องราวข่าวประเสริฐ การไม่ทำอะไรเลยก็เหมือนเป็นอาชญากรในแง่หนึ่ง เรากำลังอยู่ในสังคมที่โหดร้ายอยู่แล้วในทุกวันนี้  ดังนั้นจงมุ่งมั่นอธิษฐานและแบ่งปันข่าวประเสริฐนะครับ

โดย : Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย : Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000 Riverside Ca 92514

 

 

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)