ต.ค. 252013
 

like-father-like-son cat

ท่านทั้งหลายก็จงปฏิบัติตามอย่างข้าพเจ้า เหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าปฏิบัติตามอย่างพระคริสต์  (1โครินธ์ 11:1)

ลูกๆเลียนแบบจากเรามากอย่างที่เรานึกไม่ถึง ผมเคยได้ยินเรื่องที่พ่อคนหนึ่งขับรถพาครอบครัวกลับบ้านหลังเลิกโบสถ์ พ่อคนนี้บ่นได้ทุกเรื่อง บ่นว่า “ดนตรีดังเกินไป เทศนาก็ยาวมากไป และห้องนมัสการเปิดแอร์เย็นเกินไป”

ลูกชายอายุประมานหกขวบ นั่งอยู่ที่เบาะหลัง มองไปที่พ่อแล้วพูดว่า “อ๋อ อย่างนี้นี่เอง พ่อถึงจ่ายตังค่าเข้าประตูแค่เหรียญเดียว”

จะชอบหรือไม่ก็ตาม เด็กๆของเราจะรับเอานิสัยของเราไปด้วย ไม่ว่าดีหรือเลว ถ้าคุณไม่ยอมอุทิศตนให้กับพระเยซูคริสต์ แต่กลับปฏิบัติต่อคริสตจักรเหมือนมาดูโชว์วันอาทิตย์ ลูกคุณก็จะทำเหมือนกัน แต่ถ้าคุณทุ่มเทให้กับแผ่นดินของพระเจ้า และอุทิศตนสุดหัวใจในการติดตามพระคริสต์ ลูกคุณก็จะซึมซับไว้และทำตาม

เลี้ยงดูคนรุ่นต่อไปต้องใช้มากกว่าคำพูดสั่งสอน แต่เป็นการลงมือทำ ดังนั้นจงเป็นต้นแบบผู้นำของพระเจ้าที่บ้าน เป็นหนทางที่ดีที่สุดเพื่อแสดงให้ลูกๆเห็นว่าการติดตามพระเยซูคริสต์หมายถึงอะไร และหนุนใจให้พวกเขาทำตาม

สร้างคนรุ่นต่อไปให้ปรนนิบัติพระเยซูคริสต์ โดยเป็นแบบอย่างผู้นำในทางของพระเจ้าโดยเริ่มจากที่บ้านครับ

อนุญาตโดย : Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.powerpoint.org

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)