เชิญมาหาเรา

เชิญมาหาเรา

พระวิญญาณและเจ้าสาวตรัสว่า “เชิญมาเถิด” และให้ผู้ที่ได้ยินคำกล่าวว่า “เชิญมาเถิด” และให้ผู้ที่กระหายเข้ามา ผู้ใดมีใจปรารถนา ก็ให้ผู้นั้นมารับน้ำแห่งชีวิต โดยไม่ต้องเสียอะไรเลย (วิวรณ์ 22:17)

ดูเหมือนจากในพระวจนะ หนึ่งในคำที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดคือคำว่า “มา” ภาพการพิพากษาที่เราเห็นบนโลกนี้ เมื่อพระเจ้าสั่งให้โนอาห์สร้างเรือใหญ่ เมื่อสร้างเสร็จ พระองค์ตรัสว่า  “เจ้าจงเข้าไปในนาวาหมดทั้งครัวเรือนของเจ้า…” (ปฐมกาล 7:1)
โมเสส ขณะยืนอยู่ท่ามกลางประชาชนที่ล้มลงเพราะไปนมัสการวัวทองคำ กล่าวว่า “ผู้ใดอยู่ฝ่ายพระเจ้า ให้ผู้นั้นมาหาเราเถิด (อพยพ 32:26).

ในอิสยาห์ พระเจ้าตรัสว่า  “มาเถิด ให้เราสู้ความกัน…” (อิสยาห์ 1:18)  และ “เชิญทุกคนที่กระหาย จงมาถึงน้ำ…” (55:1)

เมื่อมีคนที่อยากรู้ว่าพระเยซูอาศัยอยู่ที่ไหน พระองค์ตรัสว่า “มาดูเถิด” (ยอห์น 1:39) และพระองค์ตรัสอีกด้วยว่า “บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลาย หายเหนื่อยเป็นสุข” (มัทธิว 11:28)

เมื่อเหตุการณ์ที่พูดถึงในหนังสือวิวรณ์กำลังใกล้เข้ามา เราต่างก็ได้รับคำเชิญ – พระวิญญาณและเจ้าสาวตรัสว่า “เชิญมาเถิด” และให้ผู้ที่ได้ยินคำกล่าวว่า “เชิญมาเถิด” และให้ผู้ที่กระหายเข้ามา ผู้ใดมีใจปรารถนา ก็ให้ผู้นั้นมารับน้ำแห่งชีวิต โดยไม่ต้องเสียอะไรเลย (วิวรณ์ 22:17)

นี่คือพระทัยของพระเจ้า ทรงประกาศออกไปต่อมนุษยชาติว่า “ให้มาหาเรา” และจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเราไปหาพระองค์? ความกระหายฝ่ายวิญญาณของเราจะได้รับการเติมเต็ม เป็นข้อเสนอที่พระองค์ยื่นให้กับทุกคน ไม่ใช่เป็นการบีบบังคับ
ลึกลงไปในเราทุกคน เรากระหาย กระหายหาสิ่งที่โลกนี้ให้ไม่ได้ เราหาไม่ได้ในความสัมพันธ์ หาไม่ได้ในสิ่งของที่เราครอบครอง หาไม่ได้ในประสบการณ์ความสำเร็จที่ได้รับ สิ่งต่างๆเหล่านี้มีแต่จะทิ้งให้เราว่างเปล่า

ลึกลงไป เราหิวกระหายหาองค์พระผู้เป็นเจ้าครับ

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย : Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000, Riverside, CA 92514

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.