1 และ 2 พงศ์กษัตริย์ (บทเรียนที่ 14)

พระราชินีแห่งเชบา

 

พระธรรม        1พงศ์กษัตริย์ 10:1-29

อ้างอิง              2พศด.9:1-28;1พกษ.3:12-13;4:22;5:7;7:2;9:26-28;1พศด.29:25;27:28

บทนำ               

คนเราควรมีชีวิตที่มีชื่อเสียงดีในบางเรื่อง

ซาโลมอนมีกิตติศัพท์เลื่องลือในเรื่องสติปัญญา

แล้วคุณละ มีความโดดเด่นในเรื่องใดบ้างหรือไม่ ที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า?

บทเรียน

10:1 “เมื่อ​พระ‌รา‍ชินี​แห่ง​เช‍บาทรง ​ได้​ยิน​กิตติ‌ศัพท์​ของ​ซา‍โล‍มอน อัน​เนื่อง​มา​จาก​พระ‌นาม​ของ​พระ‌ยาห์‍เวห์ พระ‌นาง​ก็​เสด็จ​มา​ทด‍สอบ​พระ‌องค์​ด้วย​ปัญ‍หา​ยุ่ง‌ยาก​ต่าง ๆ

        (Now when the queen of Sheba heard of the fame of Solomon concerning the name of the Lord,  she came to test him with hard questions. )

10:2 “พระ‌นาง​เสด็จ​มา​ยัง​กรุง​เย‍รู‍ซา‍เล็ม​พร้อม​ด้วย​ข้า​ราช‍บริ‍พาร​มาก‌มาย กับ​ฝูง​อูฐ​บรร‍ทุก​เครื่อง​เทศ ทอง‍คำ​มาก‌มาย อัญ‍มณี​ล้ำ‌ค่า และ​เมื่อ​พระ‌นาง​เสด็จ​มา​ถึง​ซา‍โล‍มอน​แล้ว พระ‌นาง​ก็​ทูล​เรื่อง​ใน​ใจ​ทุก​ประ‍การ​ต่อ​พระ‌องค์

      (She came to Jerusalem with a very great retinue, with camels bearing spices and very much gold and precious stones. And when she came to Solomon, she told him all that was on her mind. )

10:3 “และ​ซา‍โล‍มอน​ตรัส​ตอบ​ปัญ‍หา​ทุก​ข้อ​ของ​พระ‌นาง ไม่‌มี​สิ่ง​ใด​ซ่อน​‌เร้น​จาก​พระ‌ราชา​ซึ่ง​พระ‌องค์​จะ​ทรง​ตอบ​พระ‌นาง​ไม่‌ได้

      (And Solomon answered all her questions; there was nothing hidden from the king that he could not explain to her. )

10:4 “และ​เมื่อ​พระ‌รา‍ชินี​แห่ง​เช‍บาทรง​เห็น​พระ‌สติ‌ปัญ‍ญา​ทั้ง‌สิ้น​ของ​ซา‍โล‍มอน และ​พระ‌ราช‍วัง​ที่​พระ‌องค์​ทรง​สร้าง”

     (And when the queen of Sheba had seen all the wisdom of Solomon, the house that he had built, )

10:5 “ทั้ง​อา‍หาร​ที่​โต๊ะ​เสวย กับ​ที่‌นั่ง​ของ​บรร‍ดา​ข้า​ราช‍การ และ​การ​ปรน‍นิบัติ​ของ​พวก​มหาด‍เล็ก ตลอด​จน​เครื่อง​แต่ง‌กาย​ของ​พวก‌เขา อีก​ทั้ง​พนัก‌งาน​เชิญ‌ถ้วย​เสวย​ของ​พระ‌องค์ รวม​ทั้ง​เครื่อง​บูชา​เผา​ทั้ง​ตัว​ของ​พระ‌องค์​ที่​ทรง​ถวาย​บูชา ณ พระ‌นิเวศ​ของ​พระ‌ยาห์‍เวห์ พระ‌ทัย​ของ​พระ‌นาง​ก็​ตื่น​ตะ‍ลึง​อย่าง​ยิ่ง

     (the food of his table, the seating of his officials, and the attendance of his servants, their clothing,  his cupbearers, and his burnt offerings that he offered at the house of the Lord, there was no more breath in her. )

10:6 “พระ‌นาง​ทูล​พระ‌ราชา​ว่า “ข่าว​คราว​ซึ่ง​หม่อม‌ฉัน​ได้​ยิน​ใน​ประ‍เทศ​ของ​หม่อม‌ฉัน เกี่ยว‌กับ​พระ‌ราช‍กิจ​และ​พระ‌สติ‌ปัญ‍ญา​ของ​ฝ่า​พระ‌บาท​นั้น​เป็น​ความ​จริง

     (And she said to the king, “The report was true that I heard in my own land of your words and of your wisdom, )

10:7 “แต่​หม่อม‌ฉัน​ไม่‌ได้​เชื่อ​ถ้อย‌คำ​เหล่า‌นั้น จน​กระ‍ทั่ง​หม่อม‌ฉัน​ได้​มา​เฝ้า และ​เห็น​ด้วย​ตา​ของ​หม่อม‌ฉัน​เอง ดู‌สิที่​เขา​บอก​แก่​หม่อม‌ฉัน​ก็​ไม่​ถึง​ครึ่ง​หนึ่ง  พระ‌สติ‌ปัญ‍ญาและ​ความ​มั่ง‌คั่ง​ฝ่า​พระ‌บาท​ก็​มาก​ยิ่ง‌กว่า​ข่าว‌คราว​ ที่​หม่อม‌ฉัน​ได้​ยิน

      (but I did not believe the reports until I came and my own eyes had seen it. And behold, the half  was not told me. Your wisdom and prosperity surpass the report that I heard. )

10:8 “บรร‍ดา​คน​ของ​ฝ่า​พระ‌บาท​ ก็​เป็น​สุข บรร‍ดา​ข้า​ราช‍การ​เหล่า‌นี้​ของ​ฝ่า​พระ‌บาท​ก็​เป็น​สุข คือ​ผู้​ที่​คอย​ปรน​นิบัติ​เฉพาะ​พระ‌พักตร์​ฝ่า​พระ‌บาท​เป็น​ประจำ และ​ฟัง​พระ‌สติ‌ปัญ‍ญา​ของ​ฝ่า​พระ‌บาท

     (Happy are your men! Happy are your servants, who continually stand before you and hear your wisdom! )

10:9 “สาธุ‌การ​แด่​พระ‌ยาห์‍เวห์​พระ‌เจ้า​ของ​ฝ่า​พระ‌บาท ผู้​พอ‌พระ‌ทัย​ใน​ฝ่า​พระ‌บาท และ​ทรง​ตั้ง​ฝ่า​พระ‌บาท​ไว้​บน​ บัล‍ลังก์​แห่ง​อิส‍รา‍เอล เพราะ​พระ‌ยาห์‍เวห์​ทรง​รัก​อิส‍รา‍เอล​เป็น​นิตย์ พระ‌องค์​จึง​ทรง​แต่ง‌ตั้ง​ให้​ฝ่า​พระ‌บาท​เป็น​พระ‌ราชา เพื่อ​ฝ่า​พระ‌บาท​จะ​ทรง​อำ‍นวย​ความ​ยุติ‌ธรรม​และ​ความ​ชอบ‌ธรรม

      (Blessed be the Lord your God, who has delighted in you and set you on the throne of Israel!  Because the Lord loved Israel forever, he has made you king, that you may execute justice and righteousness.” )

10:10 “แล้ว​พระ‌นาง​ก็​ถวาย​ทอง‍คำ​หนัก 4,000 กิโล‍กรัม​แด่​พระ‌ราชา ทั้ง​เครื่อง​เทศ​อีก​มาก​มาย และ​อัญมณี​ล้ำค่า ไม่‌มี​เครื่อง​เทศ​เข้า​มา​มาก‌มาย​เหมือน​อย่าง​ที่​พระ‌รา‍ชินี​แห่ง​เช บา​ถวาย​แด่​พระ‌ราชา​ซา‍โล‍มอน​อีก​เลย”

      (Then she gave the king 120 talents of gold, and a very great quantity of spices and precious stones. Never again came such an abundance of spices as these that the queen of Sheba gave to King Solomon. )

10:11 “ยิ่ง‌กว่า​นั้น​อีก กอง​เรือ​ของ​ฮี‍ราม​ที่​บรร‍ทุก​ทอง‍คำ​มา​จาก​โอ‍ฟีร์ ได้​นำ​ไม้​จันทน์​แดง​มาก​มาย​และ​อัญ‌มณี​ล้ำค่า​มา​จาก​โอ‍ฟีร์

       (Moreover, the fleet of Hiram, which brought gold from Ophir, brought from Ophir a very great  amount of almug wood and precious stones. )

10:12 “แล้ว​พระ‌ราชา​ทรง​ใช้​ไม้​จันทน์​แดง​ทำ​เสา​สำ‍หรับ​พระ‌นิเวศ​ของ​พระ‌ยา ห์‍เวห์ และ​สำ‍หรับ​พระ‌ราช‍วัง​ของ​กษัตริย์ และ​ทำ​พิณ‌เขา‌คู่​และ​พิณ‌ใหญ่​สำ‍หรับ​พวก​นัก‌ร้อง จน​ทุก​วัน‌นี้​ก็​ไม่​เคย​มี​ไม้​จันทน์​แดง​เข้า​มาให้​เห็น​มาก‌มาย​ อย่าง‌นี้​อีก

      (And the king made of the almug wood supports for the house of the Lord and for the king’s  house, also lyres and harps for the singers. No such almug wood has come or been seen to this ay. )

10:13 “พระ‌ราชา​ซา‍โล‍มอน​ประ‌ทาน​แก่​พระ‌รา‍ชินี​แห่ง​เช‍บา ทุก​อย่าง​ที่​พระ‌นาง​ทรง​ประ‍สงค์​ตาม​ที่​ทูล​ขอ นอก​เหนือ‌จาก​สิ่ง​ที่​ได้​ประ‍ทาน​แก่​พระนาง​แล้ว​ด้วย​พระ‌ทัย​กว้าง​ ขวาง​ของ​พระ‌ราชา​ซา‍โล‍มอน ดัง‌นั้น​พระ‌นาง​ก็​เสด็จ​กลับ​ไป​ยัง​แผ่น‌ดิน​ของ​พระ‌นาง พร้อม​กับ​พวก​ข้า​ราช‍การ​ของ​พระ‌นาง

      (And King Solomon gave to the queen of Sheba all that she desired, whatever she asked besides  what was given her by the bounty of King Solomon. So she turned and went back to her own land with her servants. )

10:14 “น้ำ‌หนัก​ของ​ทอง‍คำ​ที่​นำ​มา​ถวาย​ซา‍โล‍มอน​ใน​ปี​หนึ่ง​นั้น​เป็น​ทอง‍คำ​หนัก​ถึง 23,000 กิโล‍กรัม”

       (Now the weight of gold that came to Solomon in one year was 666 talents of gold, )

10:15 “นอก‌เหนือ​จาก​ทอง​ซึ่ง​มา​จาก​พวก​คน​ค้า​ขาย​และ​จาก​สินค้า​ของ​พวก​พ่อ‌ค้า และ​จาก​บรร‍ดา​กษัตริย์​แห่ง​อา‍ระ‍เบีย​และ​จาก​บรร‍ดา​เจ้า‌เมือง​ของ​ แผ่น‌ดิน

        (besides that which came from the explorers and from the business of the merchants, and from  all the kings of the west and from the governors of the land. )

10:16 “พระ‌ราชา​ซา‍โล‍มอน​ทรง​ให้​เอา​ทอง‍คำ​มา​ทุบ​เป็น​โล่​ใหญ่ 200 อัน โล่​อัน​หนึ่ง​ใช้​ทอง‍คำ​หนัก​ประ‍มาณ 7  กิโล‍กรัม

        (King Solomon made 200 large shields of beaten gold; 600 shekels of gold went into each  shield.)

10:17 “และ​พระ‌องค์​ทรง​ให้​เอา​ทอง​คำ​มา​ทุบ​เป็น​โล่​เล็ก 300 อัน โล่​อัน​หนึ่ง​ใช้​ทอง‍คำ​หนัก​ประ‍มาณ 2 กิโล‍กรัม และ​ พระ‌ราชา​ทรง​เก็บ​โล่​ไว้​ใน​พระ‌ตำ‍หนัก​พนา​เล‍บา‍นอน

        (And he made 300 shields of beaten gold; three minas of gold went into each shield. And the  king put them in the House of the Forest of Lebanon. )

10:18 “พระ‌ราชา​ทรง​ทำ​พระ‌ที่‌นั่ง​งา‌ช้าง​ขนาด​ใหญ่ และ​ทรง​บุ​ด้วย​ทอง‍คำ​บริ‍สุทธิ์”

       (The king also made a great ivory throne and overlaid it with the finest gold. )

10:19 “พระ‌ที่‌นั่ง​นั้น​มี​บัน‍ได​หก​ขั้น ด้าน​บน​พนัก‌หลัง​ของ​พระ‌ที่‌นั่ง​นั้น​กลม และ​สอง​ข้าง​ของ​พระ‌ที่‌นั่ง​มี​ที่​วาง​พระ‌หัตถ์ มี​รูป​สิงโต​สอง​ตัว​ยืน​อยู่​ข้างๆ ที่​วาง​พระ‌หัตถ์”

        (The throne had six steps, and at the back of the throne was a calf’s head, and on each side of  the seat were armrests and two lions standing beside the armrests, )

10:20 “และ​มี​รูป​สิงโต​อีก​สิบ‌สอง​ตัว​ยืน​อยู่​บน​ข้าง​บัน‍ได​หก​ขั้น ขั้น​ละ​สอง​ตัว ไม่‌มี​ราช‍อา‍ณา‌จักร​ใดๆ เคย​ทำ​สิ่ง​เหล่า‌นี้​เลย

       (while twelve lions stood there, one on each end of a step on the six steps. The like of it was   never made in any kingdom. )

10:21 “ถ้วย​ทั้ง‌สิ้น​ของ​พระ‌ราชา​ซา‍โล‍มอน​ทำ​ด้วย​ทอง‍คำ และ​ภาชนะ​ทั้ง‌สิ้น​ของ​พระ‌ตำ‍หนัก​พนา​เล‍บา‍นอน​ทำ​ด้วยทอง‍คำ​บริ‍สุทธิ์ ไม่‌มี​ที่​ทำ​ด้วย​เงิน​เลย เงิน​นั้น​ถือ​ว่า​เป็น​ของ​ไม่‌มี​ค่า​อะไร​ใน​สมัย​ของ​ซา‍โล‍มอน

       (All King Solomon’s drinking vessels were of gold, and all the vessels of the House of the Forest  of Lebanon were of pure gold. None were of silver; silver was not considered as anything in the days of Solomon. )

10:22 “เพราะ‌ว่า​พระ‌ราชา​มี​กอง​เรือ​เมือง​ทาร‍ชิช เดิน​ทะเล​พร้อม​กับ​กอง​เรือ​ของ​ฮี‍ราม กอง​เรือ​เมือง​ทาร‍ชิช​นำ​ทอง‍คำ  เงิน งา‌ช้าง ลิง และ​นก‌ยูง​มา​สาม​ปี​ต่อ​ครั้ง”

        (For the king had a fleet of ships of Tarshish at sea with the fleet of Hiram. Once every three  years the fleet of ships of Tarshish used to come bringing gold, silver, ivory, apes, and   peacocks. )

10:23 “ดัง‌นั้นพระ‌ราชา​ซา‍โล‍มอน​จึง​ยิ่ง‌ใหญ่​กว่า​กษัตริย์​อื่นๆ ใน​โลก ใน​เรื่อง​สม‍บัติ​และ​สติ‌ปัญ‍ญา”

       (Thus King Solomon excelled all the kings of the earth in riches and in wisdom. )

10:24 “และ​ทั่ว​ทั้ง​โลก​ก็​แสวง‌หา​ที่​จะ​เข้า‌เฝ้า​ซา‍โล‍มอน เพื่อ​จะ​ฟัง​พระ‌สติ‌ปัญ‍ญา​ซึ่ง​พระ‌เจ้า​ประ‍ทาน​ไว้​ใน​พระ‌ทัย​ของ​พระ‌องค์”

         (And the whole earth sought the presence of Solomon to hear his wisdom, which God had put  into his mind. )

10:25 “ทุก​คน​ก็​นำ​เครื่อง​บรร‍ณา‍การ​ของ​เขา​มา คือ​ภาชนะ​เงิน​และภาชนะ​ทอง เสื้อ​ผ้า อา‍วุธ เครื่อง​เทศ ม้า​และ​ล่อ ตาม​จำ‍นวน​กำ‍หนด​ทุกๆ ปี

       (Every one of them brought his present, articles of silver and gold, garments, myrrh, spices, horses, and mules, so much year by year. )

10:26 “ซา‍โล‍มอน​ทรง​สะสม​รถ‌รบ​และ​ทหาร‌ม้า พระ‌องค์​ทรง​มี​รถ‌รบ 1,400 คัน และ​ทหาร‌ม้า 12,000 คน ซึ่ง​พระ‌องค์​ทรง​ให้​ประ‍จำ​อยู่‌ที่​เมือง​รถ‌รบ และ​อยู่​กับ​พระ‌ราชา​ใน​กรุง​เย‍รู‍ซา‍เล็ม

       (And Solomon gathered together chariots and horsemen. He had 1,400 chariots and 12,000  horsemen, whom he stationed in the chariot cities and with the king in Jerusalem. )

10:27 “และ​พระ‌ราชา​ทรง​ทำ​ให้​เงิน​ใน​กรุง​เย‍รู‍ซา‍เล็ม​เป็น​เหมือน​ก้อน‌หิน และ​ทรง​ทำ​ให้​มี​ไม้‌สน​สี‍ดาร์​มาก‌มาย​เหมือน​ต้น​มะ‍เดื่อ​แห่ง​เนิน​เช‍เฟ‍ลาห์

       (And the king made silver as common in Jerusalem as stone, and he made cedar as plentiful as the sycamore of the Shephelah. )

10:28 “ม้า​อัน​เป็น​สิน‌ค้า​เข้า​ของ​ซา‍โล‍มอน​มา​จาก​อี‍ยิปต์และ​คู‍เอ และ​บรร‍ดา​พ่อ‌ค้า​ของ​พระ‌ราชา​ก็​ได้​ม้า​มา​จาก​คู‍เอ​ตาม​รา‍คา

       (And Solomon’s import of horses was from Egypt and Kue, and the king’s traders received them  from Kue at a price. )

10:29 “ส่วน​รถ‌รบ​ที่​มา​จาก​อี‍ยิปต์​คัน​หนึ่ง​มี​รา‍คา​เป็น​เงิน 600 เช‍เขล ม้า​ตัว​หนึ่ง​มี​ราคา​เป็น​เงิน 150 เช‍เขล ดัง‌นั้น​ โดย​ทาง​พวก​พ่อ‌ค้า เขา​ก็​ส่ง​ออก​ไป​ยัง​กษัตริย์​ทั้ง‌ปวง​ของ​คน​ฮิต‍ไทต์​และ​บรร‍ดา​กษัตริย์​ของ​ซี‍เรีย

       (A chariot could be imported from Egypt for 600 shekels of silver and a horse for 150, and so through the king’s traders they were exported to all the kings of the Hittites and the kings of  Syria. )

ข้อมูลมีประโยชน์

 

  10:1     “พระราชินีแห่งเชบา” (queen of Sheba ) –ปฐก.10:7,28;25:3;มธ.12:42;ลก.11:31

“เชบา” –ตามหลักฐานทางโบราณคดี บ่งบอกว่า เชบาเป็นอาณาจักรทางการค้าที่เจริญรุ่งเรืองทางตะวันตกเฉียงใต้ของอาระเบีย (ปฐก.10:28;ยอล.3:8) ในช่วงเวลาประมาณ  900-450 ก.ค.ศ

เชบา ได้กำไรจากการค้าขายทางทะเลกับอินเดีย และอัฟริกาตะวันออก โดยขนส่งสินค้าที่มีค่าไปทางเหนือถึงดามัสกัส และลงใต้มาทางกาซา โดยใช้เส้นทางคาราวานผ่านถิ่นทุรกันดารอาระเบีย

“กิตติศัพท์ของซาโลมอน” (the fame of Solomon) -4:31;อสค.16:14

“อันเนื่องมาจากพระนามของพระยาห์เวห์” (concerning the name of the Lord,) = สติปัญญาของซาโลมอนถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระยาห์เวห์

= ราชินีแห่งเชบา สังเกตว่า สติปัญญาของซาโลมอนนั้นเกี่ยวข้องกับพระเจ้าที่ซาโลมอนนมัสการ

-พระเยซูคริสต์ทรงใช้ราชินีแห่งเชบาเป็นตัวอย่างเพื่อกล่าวโทษประชาชนในสมัยของพระองค์ซึ่งไม่สังเกต

เลยว่า พระเยซูคริสต์ผู้ทรง “ยิ่งใหญ่กว่าซาโลมอน”  นั้นอยู่ท่ามกลางพวกเขา (มธ.12:42;ลก.11:31)

“ทดสอบโดยตั้งปัญหายาก ๆ” (test him with hard questions.) –กดว.12:8;วนฉ.14:12

10:2     “ข้าราชบริพารมากมาย” (a very great retinue,) = กองคาราวานใหญ่ –ปฐก.24:10

10:5     “อาหารบนโต๊ะเสวย” (the food of his table) –1พกษ.4:22

10:7     “หม่อมฉันไม่ได้เชื่อถ้อยคำเหล่านั้น” ( I did not believe the reports) = ไม่ได้เชื่อมาก่อนเลย  –ปฐก.45:26

“พระสติปัญญาและความมั่งคั่ง” (wisdom and prosperity surpass) –1พศด.29:25

10:8     “บรรดาคนของฝ่าพระบาท” (your servants) = “ไพร่ฟ้าของฝ่าพระบาท”  แต่ในสำเนาโบราณบางฉบับแปลว่า “บรรดามเหสีของฝ่าพระบาท”

10:9     “สาธุการแด่พระยาห์เวห์พระเจ้าของฝ่าพระบาท” (Blessed be the Lord your God,) –ราชินีแห่งเชบา ได้กล่าวถ้อยคำที่สะท้อนถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับประชาชนของพระองค์ตามพันธสัญญา (แม้ว่าอาจจะเข้าใจเพียงแค่การรับรู้ว่า พระยาห์เวห์เป็นพระเจ้าประจำชาติของชาวอิสราเอลก็ตาม)    (ปท.1พกษ.5:7;2พศด.2:12;ดนล.3:28-29;อสย.42:10)

-แต่ยังไม่ได้หมายความว่า พระนางยอมรับพระเจ้าของซาโลมอนเป็นพระเจ้าของพระนางอย่างสิ้นเชิงแล้ว

“ทรงรักอิสราเอลเป็นนิตย์” (the Lord loved Israel forever) = เนื่องด้วยความรักนิรันดร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่มีต่ออิสราเอล – ฉธบ.7:8

“อำนวยความยุติธรรม” (justice            ) –สดด.11:7;33:5;72:2;99:4;103:6

10:10   “ถวายทองคำ” ( gold) –1พกษ.9:28;อสย.60:6

“หนัก 4000 กิโลกรัม” ( 120 talents) = หนักประมาณ 4 ตัน (9:11,28)

10:11   “กองเรือของฮีราม” (the fleet of Hiram  ) -9:26-28 ,-ฮีรามจัดหาไม้, สังกะสี และช่างผู้เชี่ยวชาญในการก่อสร้าง ซึ่งอิสราเอลขาดแคลนมาให้

“ไม้จันทน์แดง” (almug wood) = อาจเป็นไม้ประดู่ (2พศด.9:10-11), ไม้ชนิดนี้มีทั้งในเลบานอนและโอฟีร์ (2พศด.2:8)

“โอฟีร์”( Ophir  ) –ปฐก.10:29

10:13   “ทุกอย่างที่พระนางทรงประสงค์ตามที่ทูลขอ”(all that she desired, whatever she asked besides) =เป็นเพียงแค่การแลกเปลี่ยนของกำนัลและข้อตกลงทางการค้าระหว่างซาโลมอนและราชินีแห่งเชบา (แม้จะมีตำนานมากมายเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ของราชินีแห่งเชบาที่ให้กำเนิดบุตรที่เกิดจากซาโลมอนก็ตาม)

10:14   “น้ำหนักทองคำ…เป็นทองคำหนักถึง 23,000 กิโลกรัม” (weight of gold ….. 666 talents of gold)

= หนักประมาณ 23 ตัน หรือ 666 ตะลันต์ –1พกษ.9:28

10:15   “…จากบรรดากษัตริย์แห่งอาระเบีย” (…from all the kings of the west) = บรรณาการเพื่อให้กองคาราวานของกษัตริย์เหล่านี้ผ่านเขตแดนอิสราเอล

“จากบรรดาเจ้าเมืองของแผ่นดิน” (from the governors of the land) = เหล่าผู้ปกครองของดินแดนนั้นอาจเป็นกลุ่มเดียวกับใน 4:7-19

10:16   “เอาทองคำมาทุบเป็นโล่ใหญ่” (gold went into each shield) –โล่ 4 เหลี่ยมผืนผ้าสามารถป้องกันตัวได้เต็มตัว (ต่างจากโล่กรมขนาดเล็ก) –2ซมอ.8:7

-โล่เหล่านี้น่าจะใช้ในพิธีการ (หรือพิธีกรรม) เป็นสัญลักษณ์ส่อถึงความมั่งคั่งและความยิ่งใหญ่ตระการของอิสราเอล

-อาจจะทำด้วยไม้และปิดรอบด้วยทองคำ

-ต่อมาในปีที่ 5 ของรัชกาลเรโหโบอัม ชิชักแห่งอียิปต์ ได้ปล้นชิงโล่เหล่านี้ไป (14:25-26)

“โล่อันหนึ่งใช้ทองคำหนักประมาณ 7 กิโลกรัม” (shields of beaten gold; 600 shekels) –ภาษาฮีบรูใช้คำว่า 600 เบคา

10:17   “ประมาณ 2 กิโลกรัม” (300 shields) = 3 มินา (หรือประมาณ 1.7 กิโลกรัม)

“ตำหนักพนาเลบานอน” (the Forest of Lebanon) –1พกษ.7:2

10:21   “ทองคำบริสุทธิ์” (pure gold) –อสย.60:17

10:22   “กองเรือเมืองทารชิช” ( a fleet of ships of Tarshish) = กองเรือพาณิชย์ (2พศด.9:2) ถูกกล่าวถึงใน ข.11:1พกษ.9:26-28

= ไม่จำเป็นต้องเป็นเรือที่แล่นไปยังทารชิช (ยนา.1:3) แต่อาจหมายถึงเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่

“กองเรือ” (ของฮีราม) (sea with the fleet            ) –1พกษ.9:27;สดด.48:7;อสย.2:16;23:1;14;60:6,7

          “นกยูง” -ยังแปลได้ว่า “ลิงบาบูน”

10:23   “ในเรื่องสมบัติ” (riches            ) = กษัตริย์ทรงมั่งคั่งมากกว่ากษัตริย์องค์ใด ๆ ในสมัยนั้น (1พกษ.3:13;มธ.6:29)

“สติปัญญา” (wisdom) = ทรงพระปรีชาญาณเหนือกว่ากษัตริย์องค์ใด ๆ  -1พกษ.3:12;มธ.24:42

10:24   “ฟังพระสติปัญญา” (hear his wisdom) –2ซมอ.14:20

10:25   “นำเครื่องบรรณาการของเขามา” (brought his present,) –1ซมอ.10:27

10:26   “รถรบและทหารม้า” (chariots and horsemen.)  คำว่า “ทหารม้า” อาจแปลได้ว่า “ม้า” -4:26; โมเสสเคยกล่าวห้ามกษัตริย์ไม่ให้สะสมม้าไว้ในเฉลยธรรมบัญญัติ 17:16

“ม้า 12000 ตัว” = อาจแปลว่า “พวกรบรถ 12000 คน”

10:27   “เงิน…เป็นเหมือนก้อนหิน” (silver as common) = เงินมีมากมายจนเหมือนก้อนหิน กลายเป็นสิ่งไร้ค่าไป (โยบ 27:16;อสย.60:17)

“ต้นมะเดื่อ” (the sycamore) –1พศด.27:28;อมส.7:14

10:29   “600 เชเขล” (600 shekels)= มูลค่าของเงินที่มีน้ำหนักประมาณ 7.2 กิโลกรัม

“150 เชเขล” (150 shekels) = มูลค่าของเงินมีน้ำหนักประมาณ 1.8 กิโลกรัม

“ส่งออก” (exported) = ผ่านตัวแทน (ข.28)

ซาโลมอนเป็นกษัตริย์ที่เป็นคนกลางในการทำธุรกิจการค้าที่ได้กำไรดี

“คนฮิตไทต์” (the Hittites) –ปฐก.10:15

“บรรดากษัตริย์ของซีเรีย” (kings of Syria) = เรียกชื่อเดิมว่า “ชาวอารัม” ซึ่งเป็นชนชาติโบราณที่ครอบครองพื้นที่ขนาดใหญ่ทางเหนือทางตะวันออกของทะเลกาลิลี (ปฐก.10:22;ฉธบ.26:5;1พศด.18:15)

คำถามนำอภิปราย

  1. คุณมีชื่อเสียงที่ดีในด้านใดบ้าง? เพราะอะไร?  และส่งผลต่อชีวิตของคุณและคนอื่นอย่างไร?
  2. คุณเคยได้ยินกิตติศัพท์ของบุคคลใดที่ทำให้คุณปรารถนาที่จะได้เข้าใกล้ชิดหรือพบเขาบ้าง? เพื่ออะไร?  แล้วผลสุดท้ายเป็นอย่างไร?
  3. บุคคลใดในพระคัมภีร์เป็นคนที่มีกิตติศัพท์ที่ดีที่สุดในความคิดเห็นของคุณ? ทำไมจึงคิดเช่นนั้น?  หากคุณได้เข้าพบเขา/เธอคุณจะขออะไรจากเขา/เธอ?
  4. เคยมีบุคคลใดเข้ามาหาคุณและบอกว่า เขาเห็น “พระเจ้า” ทรงสถิตอยู่กับคุณบ้างหรือไม่?  เขาดูหรือสังเกตจากอะไร? (แบ่งปัน)
  5. คุณเคยตื่นตะลึงที่ได้เห็นหรือประสบกับอะไรที่เข้าข่าย “ไม่เคยเห็นมากมายอย่างนั้นมาก่อน” บ้างหรือไม่? และส่งผลอะไรต่อคุณบ้าง?  (แบ่งปัน)
  6. หากวันนี้ คุณมีทองคำมากมายอย่างกษัตริย์ซาโลมอนมี คุณจะทำอะไรบ้าง? ทำไม? และอย่างไร?
  7. บุคคลใดเป็นคนที่มีสติปัญญาที่คุณปรารถนาที่จะขอรับฟังจากเขามากที่สุดและในเรื่องอะไร?
  8. คุณเห็นแบบอย่างอะไรของผู้ใดบ้างที่สามารถใช้สติปัญญาให้เกิดผลมากมายทั้งในทางโลกและทางธรรม เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและหนุนใจตัวของคุณ? และเขาใช้สติปัญญานั้นอย่างไร?

ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.