ต.ค. 272013
 

ImageHandler

27 ตุลาคม 201

สวัสดีครับพี่น้อง CJ และผู้มาเยี่ยมที่รัก

ผมขอบคุณพระเจ้าที่เรายังมีชีวิตและลมหายใจอยู่ ขอบคุณพระเจ้าที่หลายท่านอธิษฐานเผื่อคริสตจักรและเผื่อผม ทำให้ผมยังมีกำลังรับใช้พระเจ้าอยู่!

ขอร่วมใจอธิษฐานเผื่อหัวข้อเหล่านี้ด้วย

1. คริสตจักร CJ กำลังเตรียมทีมเพื่องานของคริสตจักรในอนาคต เวลานี้กำลังทาบทามหลายคนในคริสตจักรให้ร่วมรับใช้เต็มเวลา จึงขอทุกท่านอธิษฐานเผื่อบุคคลที่จะเข้ามาร่วมงานในตำแหน่งต่อไปนี้

  •  รองศิษยาภิบาล
  •  ผู้ช่วยศิษยาภิบาล
  •  ฝ่ายธุรการเต็มเวลา
  • ผู้รับใช้ด้านอื่น ๆ ฯลฯ

2. คริสตจักร CJ ของเรากำลังอธิษฐานเผื่อสถานที่แห่งใหม่เพื่อรองรับความเจริญเติบโต(ที่คาดว่าจะพร้อมใช้ในราวมีนาคม – เมษายน ในปี 2014) รวมทั้งหาที่ดินในบริเวณ 2 ฟากทาง ถนนสุขุมวิท เพื่อเตรียมที่ทางไว้สำหรับลูกหลานได้ใช้เป็นที่ตั้งคริสตจักร(แบบถาวร)ในอนาคต  (อีก 10-15 ปี ข้างหน้า) หากผู้ใดมีข้อมูลหรือมีข้อเสนอประการใด  กรุณาแจ้งทีมงานผู้อภิบาลด้วย

3. กิจกรรมต่าง ๆ ของคริสตจักร ตั้งแต่การนมัสการวันอาทิตย์ ชั้นเรียนพระคัมภีร์ในวันอาทิตย์และวันพฤหัส รวมทั้งกลุ่มแคร์ในวันต่าง ๆ เช่น วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส ฯลฯ

4. การเตรียมผู้นำคริสตจักรรุ่นใหม่ในทุกด้านตั้งแต่บัดนี้ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุชนและผู้นำผู้ชาย)

ขอบคุณพระเจ้าที่ในวันพฤหัสที่ผ่านมา เราเปิดโอกาสให้บุรุษ 3 ท่าน คือ คุณฝา คุณม่อน และคุณกระดาษ มาแบ่งปัน(เทศน์) จากพระคัมภีร์ ปรากฏว่าทั้ง 3 ท่านทำได้ดีมาก ผู้ฟังพอใจและจำเนื้อหาต่างๆ ได้ดี (ยังจำเนื้อหาได้แม่นกว่าจำคำเทศน์ของผมเสียอีก!)

ผมขอบคุณพระเจ้าที่เห็นสมาชิกหลายท่านเจริญเติบโตขึ้นทั้งด้านความรู้ และความเชื่อ และหลายคนกำลังรับใช้พระเจ้าและเลี้ยงดูซึ่งกันและกันผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างน่าชื่นชม

ขอให้เรารักกันมาก ๆ ด้วยน้ำใสใจจริง อย่าให้ทำร้ายกัน แม้แต่ในความคิด ขอให้คริสตจักร CJ ของเราเป็นเขตปลอดการซุบซิบนินทากล่าวร้ายกัน ไม่ว่าจะต่อหน้าหรือลับหลัง ขอให้เราอวยพรกัน แทนการสาปแช่งกัน แล้วทุกคน ทุกฝ่ายจะเจริญขึ้นด้วยพระพรของพระเจ้า!

ขอให้เรามีความสุขแท้ในพระคริสต์ เพราะว่าเราเชื่อวางใจในพระเจ้าอย่างแท้จริง !

ขอให้เราฝากอนาคต ความฝัน ความหวัง รวมทั้งปัจจุบันของเรา (ไม่ว่าจะเรื่องการเรียน การศึกษา  ความรัก ครอบครัว อาชีพ การงานต่าง ๆ ) ไว้กับพระเจ้าด้วยความมั่นใจ !

ขอพระเจ้าอวยพรการนมัสการของเราในวันนี้ และขอพระเจ้าสร้างเราใหม่ให้เป็นเหมือนพระองค์มากขึ้น

ด้วยรักจากใจ

(ธงชัย  ประดับชนานุรัตน์) ศิษยาภิบาล

 

 

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)