สารจากศิษยาภิบาล

ImageHandler

3 พฤศจิกายน 2013

 สวัสดีครับพี่น้อง CJ และญาติมิตร

ขอบคุณพระเจ้าที่อาทิตย์ที่แล้วมีผู้ต้อนรับพระคริสต์  คือ 1.คุณเล็ก 2. คุณเทรซี่  3. น้องพิม

ขอพระเจ้าทรงคุ้มครองรักษาและอวยพรให้เติบโตขึ้นในความสัมพันธ์กับพระคริสต์เป็นรายบุคคล

ผมดีใจที่พี่น้องรักญาติมิตรและได้เป็นพยานประกาศข่าวประเสริฐกับคนเหล่านั้น และพามาคริสตจักร  เพื่อมีประสบการณ์กับการนมัสการพระเจ้าด้วยกัน และหลายคนได้พบกับพระคริสต์และชีวิตก็เปลี่ยนไป!

แต่อย่าให้เราเป็นคนที่แม้จะมาคริสตจักรเป็นประจำแล้วก็ตาม  แต่ชีวิตยังไม่เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น!

อย่าให้คำพูดกับการกระทำของเราขัดกัน!

การเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราจะเร็วจะช้าขึ้นอยู่กับอัตราหรือขนาดการยอมจำนนของเราต่อพระเจ้า หากพี่น้องยอมจำนนต่อพระเจ้า เชื่อฟังพระองค์ในทุกเรื่องและทุกวันอย่างต่อเนื่อง ชีวิตของพี่น้องก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่พึงประสงค์เร็วขึ้นและมากขึ้น

พี่น้องต้องไม่ยอมให้ตัวเองหรือผู้ใดชักชวนพี่น้องให้มีชีวิตจมอยู่กับบาป หรือเนื้อหนัง นั่นคือ พูดจาหรือทำสิ่งใดที่ก่อเกิดความเกียจคร้านฝ่ายจิตวิญญาณ ความเกลียดโกรธ ทั้งผ่านการพูดโดยตรงแบบต่อหน้าหรือพูดลับหลัง (ซึ่งเข้าข่ายซุบซิบนินทาซึ่งผิดวัฒนธรรมอันดีของ CJ ของเรา) ขอให้พี่น้องยอมจำนนต่อพระเจ้า และคุณมีจุดยืนแน่วแน่ที่จะไม่ทำสิ่งใดที่ผิดพระทัยของพระเจ้า และไม่ชักชวนผู้ใดให้ทำเช่นนั้น แต่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองและช่วยให้คนอื่นสามารถรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นอย่างที่พระเจ้าทรงปรารถนาด้วย!

การมาศึกษาพระคัมภีร์ทุกวันพฤหัสอาจจะช่วยให้พี่น้องเจริญเติบโตขึ้นในฝ่ายจิตวิญญาณได้ระดับหนึ่ง รวมทั้งทุกการนมัสการและการศึกษาพระคัมภีร์วันอาทิตย์และในทุกกลุ่มแคร์ระหว่างสัปดาห์ (อังคาร/พุธ/ศุกร์)

ขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อผู้ที่จะร่วมรับใช้ในคริสตจักรเต็มเวลา ดังที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้ว ที่พระเจ้าจะทรงนำบุคคลที่เหมาะสมกับหน้าที่และเป็นผู้ที่พระเจ้าเลือกและแต่งตั้งให้เป็นท่อพระพรต่อสมาชิกและคนมากมายอย่างเป็นแบบอย่างและเสียสละ!

ขอให้เรารักกัน อภัยให้กัน โดยมีท่าทีความคิด คำพูดต่อกันอย่างที่ “คนของพระเจ้า” พึงกระทำต่อกัน และขอให้อาการหรือการงานของเนื้อหนังที่เป็นศัตรูกับ “พระวิญญาณ” ของพระเจ้าห่างไกลจากชีวิตของเรา  อาทิ

          “การ​งาน​ของ​เนื้อหนัง​นั้น​เห็น​ได้​ชัด คือ​การ​ล่วงประเวณี การ​โสโครก การ​เสเพล การ​นับถือ​รูปเคารพ การ​ถือ​ วิทยาคม การ​เป็น​ศัตรู​กัน การ​วิวาท​กัน การ​ริษยา​กัน การ​ฉุนเฉียว​กัน การ​ใฝ่สูง การ​ทุ่มเถียง​กัน การ​แตกก๊ก​กัน การ ​อิจฉา​กัน การ​เมา​เหล้า การ​เล่น​เป็น​พาลเกเร และ​การ​อื่นๆ ใน​ทำนอง​นี้​ซึ่ง​ข้าพเจ้า​เคย​เตือน​พวก​ท่าน​มา​ก่อน​ว่า คน​ที่​ประพฤติ​เช่น​นั้น​จะ​ไม่​มี​ส่วน​ใน​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า”     (กท.5:19-21)

            แต่ตรงกันข้าม ขอให้ชีวิตของเราสำแดงผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่อไปนี้ให้เห็นเด่นชัดมากขึ้น นั่นคือ

“ส่วน​ผล​ของ​พระ‌วิญ‍ญาณ​นั้น คือ​ความ​รัก ความ​ยินดี สันติ‌สุข ความ​อด‌ทน ความ​กรุณา ความ​ดี ความ​ซื่อ‌สัตย์ความ​สุภาพ​อ่อน‌โยน การ​รู้‌จัก​บัง‌คับ​ตน เรื่อง​อย่าง‌นี้​ไม่​มี​ธรรม​บัญ‍ญัติ​ห้าม​ไว้​เลย ผู้​ที่​อยู่​ฝ่าย​พระ‌เยซู‌คริสต์​ได้​ตรึง​เนื้อ‍หนัง​ไว้​ที่​กาง‍เขน​พร้อม‌กับ​ราคะ​และ​ตัณ‍หา​แล้ว”     (กท.5:22-24)

          วันนี้ ขอขอบคุณ อ. สมศักดิ์ ที่ได้แบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าแก่เรา และขออธิษฐานเผื่อ

  1. คริสตมาสของ CJ วันที่ 22 ธันวาคม เวลา 18.00 น.  ณ โรงเรียนนานาชาติทรินีตี้
  2. การประกาศพิเศษร่วมกันที่  BSC ในวันเสาร์ที่ 14 ธ.ค. เวลา 16.00 – 18.00 น.  โดยมีเจ้าภาพจัดคือ คริสตจักรนิมิตใหม่
  3. พิธีสมรสของสมาชิกของเรา

คุณหนิง – คุณป๊อบ วันที่  30 พ.ย. นี้     เวลา 14.00 น.  ณ คริสตจักรสืบสัมพันธวงศ์

คุณต้น – คุณเปิ้ล วันที่ 7 ธ.ค. นี้  เวลา 14.00 น.   ณ คริสตจักรสืบสัมพันธวงศ์

คุณไนซ์ – คุณเจอรัลด์ วันที่ 10 ธ.ค. นี้  ณ ประเทศสิงคโปร์

ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านครับ!

ด้วยรักจากใจ

(ธงชัย  ประดับชนานุรัตน์)    ศิษยาภิบาล

 

 

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.