พ.ย. 122013
 

รุ้งแห่งพันธสัญญา

“ฝ่ายผู้อารักขาเหล่านั้นต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้ทุกคน” (1โครินธ์ 4:2)

คุณเป็นคนซื่อสัตย์หรือเปล่า?

ยามมีปัญหายังวางใจคุณได้หรือไม่?

ทุกวันนี้ความซื่อสัตย์และไว้ใจได้ขาดหายไปจากท่ามกลางคนของพระเจ้าอย่างน่าตกใจ นี่เป็นเรื่องร้ายแรง คำพูดของมนุษย์มีความหมายน้อยมาก ไม่ว่าพันธสัญญาในชีวิตสมรส หรือในการทำธุรกิจ แม้แต่สนธิสัญญาระหว่างประเทศก็แทบหาความจริงใจไม่ได้

ความซื่อสัตย์ของเราเป็นรากฐานคุณลักษณะของเรา และเราจะไม่มีวันพบกับพระพรของพระเจ้าเมื่อความซื่อสัตย์ขาดหายไป

เมื่อคุณจากโลกนี้ไป ผู้คนจะพูดได้หรือไม่ว่าคุณเป็นคนซื่อสัตย์? ซื่อสัตย์ต่อครอบครัว ซื่อสัตย์ต่อเพื่อน และที่สำคัญที่สุดคือซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า?

โดย : Pastor Adrian Rogers’ daily devotional

อนุญาตโดย : Love worth finding ministries: www.lwf.org

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)