หากเราเห็นพ้องต้องกัน

Bangkok Symp Orchestra

พระเยซูคริสต์ตรัสว่า …

    “เรา​บอก​พวก​ท่าน​อีก​ว่า ถ้า​พวก​ท่าน​สอง​คน​จะ​ร่วมใจ​กัน​ทูลขอ​สิ่ง​หนึ่ง​สิ่ง​ใด​ใน​โลก พระบิดา​ของ​เรา​ผู้​สถิต​ใน​สวรรค์​ก็​จะ​ทรง​ทำ​สิ่ง​นั้น​ให้”   (มธ.18:19)

     (Again I say to you, if two of you agree on earth about anything they ask, it will be done for them by my Father in heaven.)

   พระเยซูคริสต์ทรงให้คำมั่นสัญญากับเราว่า หากเราร่วมใจกันอธิษฐาน คำอธิษฐานของเราจะได้รับคำตอบ!

   คำศัพท์ที่พระองค์ทรงใช้นั้นเป็นศัพท์ทางดนตรี คำภาษากรีกดั้งเดิมของวลี “ร่วมใจกัน” นี้แปลเป็นคำภาษา อังกฤษว่า Agree” (เห็นพ้องกัน) ซึ่งมาจากคำว่า sumphoneo” เป็นคำผสมที่มาจากคำว่า sum” (together/with) + “phoneo” (sound/phone) = “ด้วยกัน/กับ”  + “เสียง”

     ดังนั้น คำว่า sum-phoneo” จึงหมายถึง “ส่งเสียงด้วยกัน” (to sound together)

ต่อมาคำผสมนี้ได้กลายมาเป็นคำภาษาอังกฤษที่รู้จักกันดีว่า symphony”

ภาพที่น่าอัศจรรย์ก็คือ การที่ผู้ที่เชื่อพระเจ้ามาร่วมใจกันและอธิษฐานด้วยความเห็นพ้องต้องกันนั้นจะก่อเกิดเป็นวง “ซิมโฟนี” ที่บรรเลงไพเราะเพราะพริ้งสู่สวรรค์!

คำอธิษฐานที่เราเห็นพ้องต้องกันนั้นก็คือ บทเพลงไพเราะที่พระเจ้าทรงชื่นชอบพระทัย แต่ไม่น่าเชื่อเลยว่าการอธิษฐานที่ปราศจากการเห็นพ้องต้องกันก่อเกิดความไม่ประสานกลมกลืน และการแตกแยกซึ่งทำให้พระเจ้าทรงเสียพระทัย!

พระเยซูคริสต์ไม่ได้ทรงประสงค์จะให้เราอธิษฐานเป็นเสียงประสานเสียง แต่ขอให้เราประสาน(ความตั้ง)ใจ ความคิด จิตวิญญาณ และหัวใจของเราไปด้วยกันในเวลาที่เราอธิษฐาน

การนำคนมานมัสการ มาอธิษฐานด้วยกันนับว่าประสบความสำเร็จอย่างหนึ่ง แต่การทำให้คนที่มาคริสตจักรแล้ว เห็นพ้องต้องกันและประสานกลมกลืนด้วยกันในการอธิษฐาน และการสรรเสริญ(จากจิตวิญญาณที่เป็นหนึ่ง)นี่สิ ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่า!

และเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เรารู้ว่า การอธิษฐานด้วยการเห็นพ้องต้องกันนี้จะนำผลยิ่งใหญ่อันน่าพึงปรารถนามาให้!

ดังนั้น เพื่อที่เราจะได้รับคำตอบของคำอธิษฐาน เราต้องวางสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันลง ไม่ว่าจะเป็นอัตตา หรือความเห็นแก่ตัวของเรา และถ่อมใจ ทำให้คำทูลอธิษฐานของพวกเรากลายเป็นบทเพลงบรรเลงอันไพเราะที่ประสานกลมกลืนจากวิญญาณจิตของพวกเราสู่สวรรค์ อันจะเป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงพอพระทัย เพื่อที่ว่าพระองค์จะทรงโปรดอำนวยอวยพระพรลงมาจากสวรรค์สู่พวกเราเบื้องล่างด้วยความโปรดปรานอันไม่จำกัดของพระองค์อย่างท่วมท้น!

จะดีไหมครับ?-

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/ lifeanswer,   

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.