จะเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้นได้อย่างไร

like jesus

พี่น้องทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์  เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า  ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี  อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม (โรม 12:1-2)

คุณครูสอนนักเรียนชั้น ป. 7 ในชั้นเรียนรวีวันอาทิตย์เล่าให้ฟังว่า วันหนึ่งขณะสอนอยู่ มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่คอยกวนอยู่ตลอดเวลา ไม่ยอมนั่งที่ ไม่ฟังครู และรบกวนคนอื่นๆในชั้น .

คุณครูจึงพาตัวออกมาข้างนอกและถามว่า “ใครสร้างหนู?” เด็กตอบว่า “ก็พระเจ้าสร้าง”

คุณครูจึงพูดต่อ “ถูกต้อง แล้วทำไมหนูถึงไม่ทำตัวตามนั้น?” เด็กนั้นคิดอยู่ครู่หนึ่งและตอบว่า “ก็พระองค์อาจยังสร้างผมไม่เสร็จ”

ครับมีความจริงค่อนข้างมากในสิ่งที่เด็กคนนั้นตอบ เพราะตราบใดที่เรายังอยู่บนโลกนี้ พระเจ้ายังทำงานในเรา เปลี่ยนเราให้เป็นเหมือนพระฉาย และมีพระทัยเหมือนพระองค์

ถ้าวันนี้คุณยังสู้อยู่กับความเจ็บปวด หรือนิสัยแย่ๆ เดินหน้าไปเถอะครับ อย่าลืมว่าพระเจ้ายังสร้างคุณไม่เสร็จ พระองค์ทรงนำสิ่งเก่าๆมาเปลี่ยนให้เป็นสิ่งใหม่ทีละวัน ทีละวัน จงดำเนินไปด้วยความหวังว่าคุณจะเติบโตเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้น มากขึ้น เมื่อคุณเชื่อฟังพระองค์ทุกวัน

ยอมจำนนให้พระคริสต์มนแต่ละวัน และพระเจ้าจะสร้างคุณให้เป็นเหมือนพระองค์มากขึ้น และมากขึ้นครับ

อนุญาตโดย : Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.powerpoint.org

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.