พระทัยของพระราชา

ในหลวงของปวงคริสเตียน

“พระทัยพระราชาเหมือนธารน้ำในพระหัตถ์พระยาห์เวห์  พระเจ้าจะทรงชักนำไปทางไหนก็ตามแต่จะโปรด!”
(สุภาษิต 21:1)

พระราชาที่ดีนับเป็นของขวัญล้ำค่าสำหรับประชาชนในชาตินั้นๆ

พระราชาที่ทรงคุณธรรมนับเป็นสิริมงคลต่อปวงชนภายใต้พระบุญญาบารมี

พระราชาที่ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้ายิ่งเป็นบ่อเกิดแห่งพระพรล้ำเลิศต่อพสกนิกร

พระราชาและสถาบันกษัตริย์จะดำรงยืนยงอยู่ได้นาน ตราบเท่าที่ประชาชนยังคงจงรัก

พระราชาที่ทรงราชธรรมย่อมสถิตอยูในดวงใจของเหล่าประชาราษฏร์

พระราชาที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาย่อมเปรียบประดุจแก้วตาดวงใจของปวงประชา

พระราชาที่มีพระทัยกว้างขวางดุจพระบิดาแห่งสวรรค์ย่อมยอมเต็มพระทัยเสียสละเพื่อปวงชน

พระราชาที่คำนึงถึงสวัสดิภาพของประชาชนก่อนความสุขส่วนพระองค์ย่อมได้รับการเทิดทูน

พระราชาที่ประกอบพระกรณียกิจที่พิชิตใจประชากรของพระองค์ย่อมได้รับความภักดี

พระราชาที่ถ่อมพระทัยลงภายใต้หัตถ์ของพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เปรียบดุจสายธาร

…เป็นสายธารแห่งความรัก

…เป็นสายธารแห่งความกรุณาปรานี

…เป็นสายธารแห่งความดี

…เป็นสายธารแห่งความเปรมปรีดิ์

…เป็นสายธารแห่งศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจ

และเป็นสายธารที่มาจากพระหัตถ์ของพระเจ้า

ที่พระเจ้าจะทรงนำไปในที่ๆพระองค์ทรงประสงค์!

และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช คือ

องค์กษัตริยราชผู้มีพระทัยอันไพศาลดุจสายธารแห่งพระคุณและพระพรอันหาที่สุดมิได้ของแผ่นดินไทย

ดังนั้น ในวารโอกาสเฉลิมฉลองพระชนมายุ 86 พรรษา

เหล่าคริสตชนไทยทั่วแผ่นดินขอน้อมเกล้าฯถวายพระพรชัยแด่พระองค์

ขอทรงพระเจริญ!

ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ (ศิษยาภิบาล)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.