คุณเป็นพวกไม่ร้อนไม่เย็นหรือเปล่า?

water lit candle

คุณเคยกินอะไรเข้าไปแล้วรู้สึกผะอืดผะอมหรือเปล่า? นี่เป็นสิ่งที่พระเยซูรู้สึกเกี่ยวกับคนที่อุ่นๆ ไม่ร้อนไม่เย็น

พระเยซูตรัสถ้อยคำนี้ในหนังสือวิวรณ์ บทที่ 3 เมื่อพระองค์ตรัสกับคริสตจักรที่เมืองเลาดีเซีย

 ‘เรารู้จักแนวการกระทำของเจ้า  เจ้าไม่เย็นไม่ร้อน เราใคร่ให้เจ้าเย็นหรือร้อน เพราะเหตุที่เจ้าเป็นแต่อุ่นๆ  ไม่เย็นและไม่ร้อน เราจะคายเจ้าออกจากปากของเรา’ (วิวรณ์ 3:15-16)

 คริสตจักรบางแห่งทำให้พระเยซูกันแสง บางแห่งทำให้พระองค์ทรงพระพิโรธ คริสตจักรเลาดีเซียทำให้พระองค์คลื่นไส้

สิ่งนี้มีความหมายกับเราอย่างไร? จงตระหนักว่าถ้อยคำเหล่านี้มีสำหรับให้ผู้เชื่อในทุกวันนี้ คำถามคือ ชีวิตฝ่ายวิญญาณของคุณเป็นอย่างไร – ร้อนรน? เยือกเย็น? หรือ อุ่นๆ?  อย่ารีบตอบนะครับ เพราะคนที่อุ่นๆมักรู้ตัวเป็นคนสุดท้าย

ทำไมพูดถึงคนอุ่นๆ? จี. แคมพ์เบล มอร์แกน เขียนว่า “ยังมีความหวังสำหรับคนที่อยู่นอกคริสตจักรในความเยือกเย็นของพวกเขา มากกว่าคนที่อยู่ใกล้ความอบอุ่นจะเห็นคุณค่า และไกลเกินกว่าความร้อนรนของไฟที่พระเจ้าและมนุษย์ใช้การได้ ยังมีโอกาสสำหรับผู้ไม่เชื่อที่ยัง “ไม่ได้ยิน” พระกิตติคุณมากกว่าผู้เชื่อที่ไม่ยอมไปประกาศข่าวประเสริฐ”

ให้แน่ใจว่าชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราจะไม่เป็นแค่อุ่นๆนะครับ

อนุญาตโดย: Pastor Greg Laurie

Harvest Ministries with Greg Laurie

P.O. Box 4000, Riverside CA

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.