จะเป็นอย่างไรถ้าพระเยซูไม่ได้ถือกำเนิดมา

กำเนิดพระเยซู

แต่เมื่อครบกำหนดแล้วพระเจ้าก็ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มา ประสูติจากสตรีเพศและทรงถือกำเนิดใต้ธรรมบัญญัติ เพื่อจะทรงไถ่คนเหล่านั้นที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ เพื่อให้เราได้รับฐานะเป็นบุตร และเพราะท่านเป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว พระองค์จึงทรงใช้พระวิญญาณแห่งพระบุตรของพระองค์ เข้ามาในใจของเรา ร้องว่า “อาบา”  คือ พระบิดา (กาลาเทีย 4:4-6)

การถือกำเนิดมาของพระเยซูเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ แม้ในมุมมองของผู้คนในโลก โลกจะแตกต่างไปอย่างมากถ้าพระเยซูไม่ได้ถือกำเนิดมา

ตัวอย่างเช่น เราคงไม่มีการคำนวณปีคริสตศักราชอย่างที่ใช้ทั่วไปในโลกซึ่งกำหนดตามวันประสูติของพระเยซู ศาสนาคริสต์คงไม่แพร่หลายออกไป ซึ่งก็แปลว่าโลกนี้จะแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงในแง่ภูมิศาสตร์การเมือง ความเชื่ออื่นๆจะแตกต่างไปด้วยเพราะหลายความเชื่อมีคำตรัสของพระเยซูอยู่ในคำสอนของพวกเขาด้วย

ไม่เพียงเท่านั้น ชีวิตของผู้ติดตามพระเจ้าจะแตกต่างไปมาก เราคงอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติโมเสส ซึ่งจะผูกมัดเราไว้ให้ยึดถือตามกฎเกณฑ์และพิธีกรรมต่างๆ  แทนที่จะดำเนินชีวิตภายใต้ฤทธิอำนาจพระวิญญาณของพระเจ้า มันยากที่จะนึกภาพหรือยอมรับว่าชีวิตเราจะเปลี่ยนไปมากเพียงใดถ้าพระเยซูคริสต์ไม่ได้เสด็จมา!

แต่ขอบคุณพระเจ้าที่เมื่อสองพันกว่าปีมาแล้ว มีทารกคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกนี้ไปตลอดกาล และด้วยของประทานที่มอบให้เราในคริสตมาสเมื่อนานมาแล้ว ทำให้เราดำเนินชีวิตอย่างอิสระภายใต้พระคุณของพระเจ้า จงถวายพระสิริแด่พระองค์สำหรับของประทานอันล้ำเลิศ – อิมมานูเอล – พระเจ้าสถิตกับเรา!

ขอบพระคุณสำหรับของประทานที่หาค่ามิได้ องค์พระเยซูคริสต์ที่ได้ประทานให้โลกนี้

อนุญาตโดย : Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.powerpoint.org

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.