สันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งหลาย!

คริสตมาส

“พระสิริ​จง​มี​แด่​พระเจ้า​ใน​ที่​สูงสุด ส่วน​บน​แผ่นดิน​โลก

สันติสุข​จง​มี​ท่ามกลาง​มนุษย์​ทั้งหลาย​ที่​พระองค์​โปรดปราน​นั้น

“Glory to God in the highest, and on earth peace among

those with whom he is pleased!” (ลูกา 2:14)

 

        พระเจ้าแห่งพระสิริเสด็จลงมาสู่โลกนี้ในวันคริสตมาส!

พระสิริของพระเจ้าจากสวรรค์สูงสุดลงมายังแผ่นดินโลกที่ต่ำต้อย นับเป็นการสำแดงพระทัยเมตตาของพระเจ้าจากเบื้องบนที่นำความกรุณาปราณีมาสู่พื้นพิภพนี้ ดุจดังพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ว่า…

            “อันว่าความกรุณาปราณี จะมีใครบังคับก็หาไม่ หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ จากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดิน”

นี่เป็นภาพพรรณนาถึงวันคริสตมาสได้อย่างสอดคล้องชัดเจน!

ใช่ครับ คริสตมาสหรือคริสตสมภพเป็นการแสดงพระกรุณาปราณีของพระเจ้าจากฟากฟ้าเบื้องบนที่ประทานลงมาด้วยพระทัยสมัครของพระองค์ สู่ปวงชนคนบาปบนแดนดิน ดุจสายฝนพรมพร่ำบนดินแล้งแห่งจิตวิญญาณที่แตกระแหงเพราะบาป!

พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรักและสันติสุข และในวันคริสตมาสนี้ พระองค์ทรงสำแดงความรักอย่างเป็นรูปธรรมโดยการประทานพระคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาจากสวรรค์เพื่อบังเกิดเป็นมนุษย์ รับสภาพอย่างมนุษย์ และทนทุกข์ทรมานอย่างมนุษย์ เพื่อชดใช้จ่ายแทนหนี้บาปที่มนุษย์อย่างเราเป็นผู้ก่อหรือกระทำ!

และหากเราถ่อมใจรับการตายไถ่บาปของพระคริสต์ เราจะได้รับความรอดและเราจะได้รับ “สันติสุข” ที่เกินความเข้าใจเข้าสู่ชีวิตและจิตใจของเรา

“สันติสุข” ที่มาถึงเราในวันคริสตมาสนี้จะเป็นดุจภูมิคุ้มกันจิตวิญญาณของเรา ให้แข็งแกร่งและรับมือกับทุกสถานการณ์ของชีวิตได้ ไม่ว่าจะลำบากย่ำแย่มากสักเพียงใด!

แน่นอนครับว่า…

หากพระคริสต์แห่งสันติสุขสถิตอยู่ในใจของเราทางความเชื่อ เราจะมีภูมิคุ้มกันที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุดในการพิชิตทุกวิกฤต!

                “แล้ว​สันติสุข​ของ​พระเจ้า​ที่​เกิน​ความ​เข้าใจ จะ​คุ้มครอง​จิตใจ​และ​ความ​คิด​ของ​ท่านทั้งหลาย​ไว้​ใน​พระเยซูคริสต์”     (ฟิลิปปี 4:7)

วันนี้ คุณให้ “พระคริสต์แห่งคริสตมาส”  ครองใจของคุณแล้วหรือยัง?

             “เราไม่ได้ต้องการความมั่งคั่ง เราต้องการสันติสุขและความรัก!”

(We do not want riches, We want peace and love.)     -Red Cloud-

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/ lifeanswer

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.