พระเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยของข้าพเจ้า — ข้าพเจ้าจะไม่กลัว

อุ่นใจในพระคริสต์

เหตุฉะนั้นเราทั้งหลายอาจกล่าวด้วยใจเชื่อมั่นว่า องค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงเป็นพระผู้ช่วยของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่กลัว มนุษย์จะทำอะไรแก่ข้าพเจ้าได้เล่า (ฮีบรู 13:6)

ถ้าคุณตัดสินใจจะเผชิญหน้าปีนี้ด้วยความแน่วแน่มั่นคง คุณต้องค้นหาความพอใจ ความสัมพันธ์ และความมั่นใจในพระคริสต์ และคุณจะอุ่นใจในพระองค์ คุณจะกล้าพูดได้ว่า “พระเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่กลัว มนุษย์จะทำอะไรแก่ข้าพเจ้าได้เล่า”

ผมไม่ได้กำลังบอกคุณว่าชีวิตจะมีแต่ความสุขสดชื่น ไม่ครับ คริสเตียนในหนังสือฮีบรูเผชิญกับความทุกข์ การทดลอง และความเจ็บปวดใจ ถูกครอบครัว เพื่อนฝูง และศัตรูรุมต่อต้าน ถูกเยาะเย้ย ทารุณกรรม แต่พวกเขาก็ยังกล้าพูดได้ว่า “พระเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยของข้าพเจ้า”

พี่น้องครับ ปีใหม่นี้อาจยากเย็น แต่ผมจะบอกคุณว่าคุณสามารถยืนหยัดยึดพระสัญญาจากพระวจนะของพระเจ้า

เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในปีนี้ — ความเจ็บป่วยทั้งกายและใจ หรือปัญหาอื่นๆ แต่ผมรู้ว่าคุณกล้าพูดได้ว่า “พระเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่กลัว มนุษย์จะทำอะไรแก่ข้าพเจ้าได้เล่า” ดังนั้นจงแสวงหาความสุขใจ ความสัมพันธ์ และความมั่นใจในองค์พระเยซูคริสต์  ในพระองค์ คุณจะพบความอุ่นใจ และความกล้าหาญครับ

โดย : Pastor Adrian Rogers

อนุญาตโดย : Love worth finding ministries: www.lwf.org

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.