ประวัติคริสตจักร

ประวัติคริสตจักรแห่งความสุข (Church of Joy) โดยสังเขป

จุดเริ่มต้นของคริสตจักรแห่งนี้ เกิดขึ้นจากการรวมตัวของพี่น้องคริสเตียนแปดท่าน ที่ต้องการมีกลุ่มสามัคคีธรรม เพื่อนมัสการ ฟังและเรียนพระวจนะของพระเจ้าร่วมกัน โดยใช้สถานที่ในโรงเรียนสอนภาษา ณ อาคารยูนิโก้เฮ้าส์ ซอยหลังสวน

  • การนมัสการครั้งแรกในเช้าวันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2003 มีพี่น้องคริสเตียนมาร่วมประชุมนมัสการ 20 ท่าน หลังจากนั้นมีผู้มาร่วมนมัสการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงแรกมีดังนี้

  • มีการรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันหลังการนมัสการทุกอาทิตย์ (เริ่ม 30 มีนาคม 2003)
  • มีการประชุมอธิษฐานทุกคืนวันพุธ (เริ่ม 8 เมษายน 2003)ต่อมาเพื่อความเหมาะสมได้เปลี่ยนเป็นคืนวันพฤหัสบดีแทน (เริ่ม 17 เมษายน 2003)
  • มีการแบ่งปันในกลุ่มย่อยและเรียนพระวจนะหลังการนมัสการทุกวันอาทิตย์
  • เริ่มต้นใช้ชื่อกลุ่มว่า “กลุ่มคริสเตียนกางเขนสัมพันธ์” เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2003
  • มีการจัดพิธีไว้อาลัยแบบคริสเตียนให้แก่ญาติของสมาชิกเป็นครั้งแรกที่วัดราษฎร์ลุ่มเจริญศรัทธา 10 เมษายน 2003
  • จัดค่ายครั้งแรกวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2003 และในครั้งนั้นมีผู้รับบัพติสมาในทะเล 3 คน(และจัดค่ายประจำปีต่อมาอีกทุกปี)

ต่อมาเมื่อจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นพร้อมกับทางโรงเรียนสอนภาษาต้องการใช้สถานที่ใน วันอาทิตย์ จึงจำเป็นต้องหาสถานที่ใหม่ ซึ่งไม่นานก็ได้รับความเอื้อเฟื้อจากคุณสาลินี วังตาล ให้ไปใช้สถานที่ที่ร้านอาหาร “ชมสวน” ในซอยสุขุมวิท 16 นับแต่วันที่ 28 กันยายน 2003 (จนถึงวันอาทิตย์ท่ี27กรกฎาคม 2014) และเปลี่ยนชื่อมาเป็น “คริสตจักรแห่งความสุข” (Church of Joy)

โดยมีคำขวัญว่า “สุขที่รู้จักพระเจ้าและให้พระเจ้าเป็นที่รู้จัก”
และในปี 2005 ทางคริสตจักรได้เชิญ อ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ เข้ารับตำแหน่งศิษยาภิบาลนับแต่ธันวาคม 2005 เป็นต้นมา

จากนั้นจำนวนผู้เชื่อและสมาชิกได้เพิ่มพูนขึ้นอย่างรวดเร็วผ่านกลุ่มสามัคคีธรรม (กลุ่ม Care หรือ Cell group) ในระหว่างสัปดาห์ (เช่น จันทร์-ศุกร์) รวมทั้งกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ในสุดสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านชั้นศึกษาพระคัมภีร์และอธิษฐานในเย็นวันพฤหัสบดี (ที่มีผู้เข้าเรียนราว40-60คน) จนปัจจุบันมีสมาชิกที่สมัครเป็นลายลักษณ์อักษรมากกว่ากว่า 285 คน และมีผู้มานมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ราว 160-180 คน และมีผู้รับเชื่ออยู่เสมอทั้งในกลุ่มแคร์และในการนมัสการวันอาทิตย์

คริสตจักรแห่งความสุขมีคริตจักรลูก 3แห่งคือคริสตจักรแห่งความรัก(Agapae Baptist Church)ท่ีลาดพร้าว90-92 -ในปี2012คริสตจักรแบ๊บติสต์ ศรีสะเกษ -ในปี2013และคริสตจักร นาเลา แบ๊บติสต์ (คริสตจักรร่วมพระพร)-ในปี2014 และมีเป้าหมายท่ีจะสนับสนุนการตั้งคริสตจักรใหม่ร่วมกับพี่น้องคริสตจักรอื่นๆปีละ1แห่ง จนถึงปี2020

คริสตจักรแห่งความสุข (CJ) เป็นคริสตจักรท่ีเป็นมิตรกับทุกคนทุกคณะนิกาย มีนิมิตเป้าหมายชัดเจนในการกระทำให้พระมหาบัญชาของพระเจ้าก้าวหน้าหรือสำเร็จผ่านการเป็นเกลือและแสงสว่างแก่คนในสังคมไทย!

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.