ประวัติคริสตจักร

 

ประวัติคริสตจักรแห่งความสุข (Church of Joy) โดยสังเขป

จุดเริ่มต้นของคริสตจักรแห่งนี้ เกิดขึ้นจากการรวมตัวของพี่น้องคริสเตียนแปดท่าน ที่ต้องการมีกลุ่มสามัคคีธรรมเล็กๆ เพื่อนมัสการ ฟังและเรียนพระวจนะของพระเจ้าร่วมกัน โดยได้รับความเอื้อเฟื้อของคุณเดวิด มิชชันนารีชาวอเมริกันท่านหนึ่ง ที่อนุญาตให้ใช้สถานที่ในโรงเรียนสอนภาษา ณ อาคารยูนิโก้เฮ้าส์ ซอยหลังสวน

การนมัสการครั้งแรกในเช้าวันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2003 มีพี่น้องคริสเตียนมาร่วมประชุมนมัสการ 20 ท่าน หลังจากนั้นมีผู้มาร่วมนมัสการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงแรกมีดังนี้

  • มีการรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันหลังการนมัสการทุกอาทิตย์ (เริ่ม 30 มีนาคม 2003)
  • มีการประชุมอธิษฐานทุกคืนวันพุธ (เริ่ม 8 เมษายน 2003) ต่อมาเพื่อความเหมาะสมได้เปลี่ยนเป็นคืนวันพฤหัสบดีแทน (เริ่ม 17 เมษายน 2003) รวมทั้งมีการเรียนพระคัมภีร์ในโอกาสต่อมาด้วย
  • มีการแบ่งปันในกลุ่มย่อยและเรียนพระวจนะหลังการนมัสการทุกวันอาทิตย์
  • เริ่มต้นใช้ชื่อกลุ่มว่า “กลุ่มคริสเตียนกางเขนสัมพันธ์” เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2003
  • จัดพิธีไว้อาลัยแบบคริสเตียนให้แก่ญาติของสมาชิกเป็นครั้งแรกที่วัดราษฎร์ลุ่มเจริญศรัทธา 10 เมษายน 2003
  • จัดค่ายครั้งแรกวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2003 มี อ.ยุทธศักดิ์ ศิริกุลเป็นวิทยากร ในครั้งนั้นมีผู้รับ     บัพติสมาในทะเล 3 คน

CJ_115ต่อมาเมื่อจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นพร้อมกับทางโรงเรียนสอนภาษาต้องการใช้สถานที่ในวันอาทิตย์ จึงจำเป็นต้องหาสถานที่ใหม่ ซึ่งไม่นานก็ได้รับความเอื้อเฟื้อจากคุณสาลินี วังตาล ให้ไปใช้สถานที่ที่ร้านอาหาร “ชมสวน” ในซอยสุขุมวิท 16 นับแต่วันที่ 28 กันยายน 2003 จนถึงปัจจุบัน และเปลี่ยนชื่อกลุ่มมาเป็น “คริสตจักรแห่งความสุข” (Church of Joy) โดยมีคำขวัญว่า  “สุขที่รู้จักพระเจ้าและให้พระเจ้าเป็นที่รู้จัก” และในปี 2005 ทางคริสตจักรได้เชิญ อ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ เข้ารับตำแหน่งศิษยาภิบาลนับแต่ธันวาคม 2005 เป็นต้นมา

จำนวนผู้เชื่อและสมาชิกได้เพิ่มพูนขึ้นอย่างรวดเร็วผ่านกลุ่มสามัคคีธรรม (กลุ่ม Care หรือ Cell group) ในระหว่างสัปดาห์ (เช่น จันทร์-ศุกร์) รวมทั้งกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ในสุดสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์) โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านชั้นศึกษาพระคัมภีร์ในวันพฤหัสบดี

จนปัจจุบันมีสมาชิกที่สมัครเป็นลายลักษณ์อักษรมากกว่า 150 คน และมีผู้มานมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ราว 160-180 คน และมีชั้นเรียนพระคัมภีร์ หรือกลุ่มสามัคคีธรรมมากกว่า 10 กลุ่ม!

Share via email
 Posted by at 5:07 am

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)