9mon

เป็นสมาชิกคนหนึ่งในนี้ครับ อยู่มาก็พอสมควร ชอบเรื่องคอมพิวเตอร์ มีอะไรเรียกใช้ได้นะครับ (ว่างไม่ว่างอีกเรื่องหนึ่ง) 555