ความผิดพลาดเป็นครู

ความผิดพลาดเป็นครู

สุภาษิต อัฟริกันตอนหนึ่งกล่าวว่า…

“Better a mistake at the beginning than at the end.”

(ผิดพลาดในตอนต้นดีกว่าผิดพลาดในตอนจบ!)

ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับ!

คนเราอาจกระทำบางอย่างผิดพลาดในตอนต้น เพราะความไม่รู้ ไม่เข้าใจ และขาดประสบการณ์ในเรื่องนั้น ๆ ยิ่งหากเราผิดพลาดในช่วงปฐมวัย เราก็ยังมีเวลาแก้ไขในช่วงที่เหลืออีกยาวนานก่อนจะถึงปัจฉิมวัยของเรา!

แต่หากเรามากระทำผิดพลาดในตอนปัจฉิมวัย  ทุกอย่างที่เราเคยทำไว้ตั้งแต่ปฐมวัยจนปัจจุบันอาจถูกทำลายย่อยยับลงอย่างน่าเสียดาย และหายลับไปในพริบตา!

สุภาษิตกรีกก็ยืนยันไปในทำนองเดียวกันว่า …

“The first mistake is a lesson and a teacher for those that follow.”

(ความผิดพลาดแรกคือบทเรียนสำหรับสิ่งต่าง ๆ ที่กำลังตามมา!)

แต่สุภาษิตของพวกเอสโตเนียนยิ่งฉลาดกว่า เพราะเตือนสติไว้ว่า…

“The mistakes of others are good teacher”

(ความผิดพลาดของผู้อื่น คือ ครูที่ดีสำหรับเรา!)

นั่นคือ เราไม่ต้องไปกระทำความผิดพลาดแรกด้วยตัวของเราเอง  เพราะเราสามารถเรียนรู้ได้จากครูคนอื่น นั่นคือ สิ่งผิดพลาดที่ผู้อื่นกระทำ!

ดร.จอห์น ซี แม็กซ์เวลล์ ชี้ให้เราเห็นบทเรียนสอนใจที่ได้รับจากความผิดพลาด (Mistakes) ไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้

Messagesความผิดพลาดเป็นข้อมูลที่สะท้อนให้เราตระหนักถึงความจริงของชีวิต

Interruptionsความผิดพลาดเป็นตัวสะกัดให้เราหยุดนิ่งและพิจารณาในสิ่งที่ได้ทำไป  กำลังทำ หรือจะทำอย่างรอบคอบขึ้น

Signpostsความผิดพลาดเป็นป้ายชี้นำทางที่ถูกต้อง

Testsความผิดพลาดเป็นการทดสอบที่ทำให้เรามีวุฒิภาวะมากขึ้น

Awakeningsความผิดพลาดเตือนให้ตื่นตัวและมีสติอยู่เสมอ

Keys ความผิดพลาดเป็นกุญแจที่ใช้ไขประตูแห่งโอกาส

Explorationsความผิดพลาดเป็นการค้นพบเส้นทางที่เราไม่เคยเดินไปมาก่อน

Statementsความผิดพลาดเป็นดุจตำนานที่บอกเล่าถึงพัฒนาการและความก้าวหน้าของเรา

พระธรรม 1ซามูเอล 17

ดาวิดพิชิตโกลิอัท

พระธรรม           1ซามูเอล 17:1-58

อ้างอิง                1ซมอ.11:2; 13:5; 14:6-12; 16:6-9,12; 25:29; 2ซมอ.21:19-21

บทนำ                  ในการเผชิญกับอุปสรรคใหญ่ในชีวิต เราอาจไม่มีทั้งกำลังกายและกำลังใจจะไปรับมือ เราไม่อาจหวังพึ่งในมนุษย์คนใดหรือสิ่ง ๆ ใดได้  แต่หากว่าเราวางใจและเชื่อฟังพระเจ้าอย่างสุดใจ เราจะสามารถฟันฝ่าก้าวพ้นวิกฤตชีวิตไปได้อย่างมหัศจรรย์ด้วยวิธีการหรือด้วยบุคคลที่พระเจ้าทรงใช้อย่างเกินความเข้าใจของเราดุจดังที่ชาวอิสราเอลได้ชัยเหนือชาวฟิลิสเตียผ่านการทรงใช้เด็กหนุ่มนามว่าดาวิดในการพิชิตยอดนักรบร่าง ยักษ์นามว่า โกลิอัท!

บทเรียน

17:1 “ฝ่ายคนฟีลิสเตีย ก็รวบรวมกองทัพเพื่อจะทำสงคราม เขามาชุมนุมกันอยู่ที่ตำบลโสโคห์ ซึ่งเป็นเขตยูดาห์ และตั้งค่ายอยู่ระหว่าง

ตำบลโสโคห์กับตำบลอาเซคาห์ที่เอเฟสดัมมิม
(Now the Philistines gathered their forces for war and assembled at Socoh in Judah. They pitched camp at Ephe Dammim, between Socoh and Azekah)

17:2 “และซาอูลกับคนอิสราเอลก็ชุมนุมกัน และตั้งค่ายอยู่ที่หุบเขาเอลาห์และวางแนวไว้ต่อสู้กับคนฟีลิสเตีย
(Saul and the Israelites assembled and camped in the Valley of Elah and drew up their battle line to meet the Philistines.)

17:3 “คนฟีลิสเตียยืนอยู่ที่ภูเขาข้างหนึ่งและคนอิสราเอลยืนอยู่ที่ภูเขาอีกข้างหนึ่ง มีหุบเขาคั่นกลาง

( The Philistines occupied one hill and the Israelites another, with the valley between them.)

17:4 “มีผู้หนึ่งชื่อโกลิอัทเป็นยอดทหาร ได้ออกมาจากค่ายคนฟีลิสเตียเป็นชาวเมืองกัท สูงหกศอกคืบ

(A champion named Goliath, who was from Gath, came out of the Philistine camp. He was over nine feet tall.)

17:5 “เขาสวมหมวกทองสัมฤทธิ์ไว้ที่ศีรษะ และสวมเสื้อเกราะ เสื้อเกราะนั้นหนักห้าพันเชเขลเป็นทองสัมฤทธิ์

(He had a bronze helmet on his head and wore a coat of scale armor of bronze weighing five thousand  shekels)

17:6 “และสวมสนับแข้งทองสัมฤทธิ์ และมีหอกทองสัมฤทธิ์แขวนอยู่ที่บ่า

(on his legs he wore bronze greaves, and a bronze javelin was slung on his back.)

17:7 “ด้ามหอกนั้นเหมือนไม้กระพั่นทอผ้า ตัวหอกหนักหกร้อยเชเขลเป็นเหล็ก ทหารถือโล่ของเขาเดินออกหน้า

(His spear shaft was like a weaver’s rod, and its iron point weighed six hundred shekels. His shield bearer went ahead of him.)

17:8 “เขาออกมายืนตะโกนไปทางแนวอิสราเอลว่าเจ้าทั้งหลายออกมาทำศึกทำไมเล่า ข้าเป็นคนฟีลิสเตียไม่ใช่หรือ เจ้าก็เป็นข้าของซาอูล

ไม่ใช่หรือ จงเลือกคนแทนพวกเจ้าให้เขาลงมาหาข้านี่
(Goliath stood and shouted to the ranks of Israel, “Why do you come out and line up for battle? Am I not a Philistine, and  are you not the servants of Saul? Choose a man and have him come down to me.)

ประชาสัมพันธ์ 6 ก.ย. 09

 • เดินทางไปค่ายโดยรถของคริสตจักรแจ้งได้ที่โต๊ะลงทะเบียน ด่วน!
 • ใครยังไม่จ่ายเงินค่าค่ายคะ?… เราจะตามไปที่บ้านท่านแล้วนะ!!! ถ้ามีปัญหาติดต่อพี่หลุยส์
 • หนังสือ “ชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์” ฉบับปรับปรุงใหม่ มีจำหน่ายแล้ว ราคาพิเศษเล่มละ 130 บาท ซื้อได้ทีทีมปฏิคม
 • CJ Website เริ่มใช้งานแล้วที่ http://www.churchofjoy.net/ กรุณาช่วยกันพัฒนานะคะ
 • กรุณาอย่าให้อาหารสุนัข เพราะน้ำหนักเกินอาจเป็นอันตรายได้
 • ขับรถเข้า-ออกคริสตจักรโปรดระวังชนสุนัข และระวังไส้กรอกแอบกระโดดขึ้นรถกลับไปด้วย

ความโกรธ

ความโกรธ

Annเราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่าน เพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเรา ในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยาก แต่จงชื่นใจเถิด เพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้ว (ยอห์น 16:33)

หลายครั้งในชีวิตที่ลุแก่อำนาจโทสะ แล้วทำให้มีคำพูดหรือการกระทำที่ไปทำร้ายผู้อื่น โดยเฉพาะคนที่เรารัก และเมื่อความโกรธเริ่มปะทุ มันก็จะลุกลามรวดเร็วเหมือนไฟไหม้ เชื้อเพลิงที่ดีที่สุดก็คือคำพูดที่เสียดแทงทำร้ายกันและกัน บางทีปัญหาเริ่มจากเรื่องเล็กๆ แล้วค่อยๆลุกลามใหญ่ขึ้น… ใหญ่ขึ้น จนจบด้วยระเบิดปรมาณู….. แล้วเราก็มานั่งเสียใจที่หลังทุกที กว่าจะทำให้สถานการณ์ที่ย่ำแย่นั้นกลับสู่สภาพปกติ ต้องใช้เวลา หรือบางครั้งก็ไม่มีทางคืนดีกันด้วยซ้ำไป

ความโกรธ หรือที่เราเรียกว่าอารมณ์   ปี๊ด  ปี๊ด …..เป็นเรื่องที่แก้ยาก..ก…ก ที่สุด แต่ขอบคุณพระเจ้าเมื่ออ่านยอห์น 16:33 ทำให้รู้สึกมีกำลังใจ เพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับความโกรธเพียงลำพัง แต่มี “พระเยซู” ผู้ทรงชนะโลกแล้วเป็นพระผู้ช่วย  คำว่า “โลก” สำหรับฉัน หมายถึงทุกอย่าง รวมทั้งอารมณ์ หรือ พฤติกรรมร้ายๆของตัวเองด้วย

ฉันอธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าทุกวัน เพื่อที่จะเอาชนะ….โดยเฉพาะเมื่อกำลังเข้าสู่สถานการณ์ ”เสี่ยง” ฉันจะเริ่มอธิษฐานในใจ ขอความช่วยเหลือจากพระเยซูทันที และขอบคุณพระเจ้าที่ฉัน “ชนะ” แม้จะไม่ 100%ก็ตาม   แต่ก็ไม่ต่ำกว่า 95% แล้วกัน และฉันเชื่อว่าวันหนึ่งจะมาถึงที่ฉันจะชนะได้ 100%…….. ฮาเลลูยา !!

(CJ นันทนา บุญหลง สินเจริญ – แอน)

ข้อคิด / คำอธิษฐาน

 • ขอบพระคุณสำหรับความรักมั่นคงของพระเจ้า ขอบพระคุณสำหรับกำลังที่ช่วยให้ชนะ อารมณ์ร้ายๆในชีวิตได้ เพราะพระองค์ยิ่งใหญ่และไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ ลูกเชื่อและวางใจในพระองค์  ขอความช่วยเหลือจากพระองค์ในการเปลี่ยนแหลงชีวิตของลูกให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์
 • ขอพระเจ้าให้เรายอมให่พระองค์มาเปลี่ยนแปลงประพฤติกรรมร้ายๆในชีวิตของเรา

หัวข้ออธิษฐานประจำสัปดาห์

 • ป่วย                     กันย์เพื่อน อ.วรรณ, คุณเสน่ห์, แม่เสริม, แม่พี่แดง, แม่ อ.อู๊ด, พ่อติ๊บ, แม่วิกรม
 • งาน                      กุ้ง, เสริม, ติ๊บ, น้องปลา (ลูกพี่อ้อย), พี่แหวว, โอ๋-ไอศูรย์, อุ๋ย, แป้ง, ครูแอน
 • ค่าย                     การเตรียมงาน, ทีมทำงาน, โปรแกรม, เทศนา, สามัคคีธรรม, เดินทาง, ที่พัก, สมาชิก
 • คริสตจักร            ศิษยาภิบาล, ทีมอภิบาล, ผู้รับใช้, ครูรวี, กลุ่มเซล และทีมนมัสการ

หมายเหตุ ต้องการส่งคำพยาน คำขอบคุณพระเจ้า และถ้อยคำหนุนใจ ส่งมาได้ที่  churchofjoy@hotmail.com จะค่อยทะยอยนำลงเพื่อเป็นพระพรแก่ผู้อื่นค่ะ

วันนี้ที่ CJ (5 ก.ย.)

สวัสดีค่ะพี่น้อง CJ                                                           (5 กันยายน 2009)

CJ007ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ: หมู เมษ์ ฟั่น ที่ช่วยทำให้เว็บนี้แจ้งเกิดได้ ติ ชม เสนอแนะ ให้กำลังใจพวกเราได้ตลอดเวลา เราจะพัฒนาไปเรื่อยๆ และอยากให้เป็นเว็บที่สมาชิกทุกคนมีส่วนช่วยกันทำ ไม่ใช่แค่ทีมงานและผู้เยี่ยมชมเท่านั้น

อย่าประหลาดใจนะคะถ้ามีสาวสวยประจำโบสถ์ของเราไปพบคุณเพื่อขอสัมภาษณ์เรื่องโน้นเรื่องนี้ ให้ความร่วมมือกับเธอด้วยค่ะ เพราะเธอเป็นอาสาสมัครนักข่าว Website ของเรา

เช้านี้ระหว่างที่อ่านบทเฝ้าเดี่ยวในเว็บ เปิดวิทยุฟังข่าว กินขนมปังตับบดไปเรื่อยๆ กะว่าเดี๋ยวสักพักค่อยอธิษฐาน บทเฝ้าเดี่ยวที่อ่านอยู่พูดถึงทุกสิ่งรอบตัวเตือนเราให้เข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยการอธิษฐานตลอดเวลา เพราะว่าข้างนอกโน่นใครบางคนต้องการคำอธิษฐานเสมอ – ขนมปังที่กินอยู่เตือนให้เราขอบคุณพระเจ้าที่มีอาหารดีๆกิน ข่าวสารเตือนให้เราอธิษฐานเผื่อคนในข่าว ลมพัดใบไม้เตือนให้รู้ว่ายังมีอากาศหายใจ และใครบางคนที่เราไม่รู้จักอาจกำลังต้องการความหวังและกำลังใจ คำอธิษฐานของเราช่วยพวกเขาได้

เอาละสิ ถูกพระเจ้าเตือนแต่เช้าเลย!!! … พระองค์กำลังบอกว่ามีคนต้องการคำอธิษฐานของเรา….คุณล่ะอธิษฐานละยัง?

“……….คำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทำให้เกิดผล” (ยากอบ 5:16)

วันอาทิตย์อย่าลืมตื่นมาโบสถ์นะคะ จะคอยมองหา / พี่นุ้ย

ต้องการคำอธิษฐานเผื่อ

 • ธุรกิจใหม่ – เสริมและรถขายกาแฟ….. ชนน/โม และร้านเนื้อย่างเกาหลี
 • โอ๋-ไอศูรย์จะมีคอนเสิร์ตอาทิตย์ที่ 13 กันยายน หลังจากหนีไข้หวัด 2009 มาเดือนกว่า
 • คุณบอยด์และอัลบั้มใหม่ของ นภ พรชำนิ…… นิโคล / เจมส์กับการแสดงละครเพลง
 • น้องปลาลูกสาวพี่อ้อย หนึ่งในทีมทำบทละคร “ลมหายใจ เดอะมิวสิเคิล” งานหนักและเร่งมาก
 • งาน – พี่แหวว / ปลา-อ๋อย/ นีแม่ของหยกหงษ์ / ป้อมภรรยาคุณเสน่ห์ / ครูแหม่มและเอก / กุ้ง / ปู

สารจาก ศ.บ. 30 สิงหาคม 09

30 สิงหาคม 2009

Thongchai

ขอสวัสดีผู้มาร่วมนมัสการทุกท่าน และขอสดุดีคณะผู้อภิบาล และสมาชิกทุกท่านที่ได้ร่วมกันรับใช้ในการประกาศผ่านละคร “ทางเลือก” (22-23 สค.) ที่ผ่านมา!

ผมชื่นชมและซาบซึ้งใจในการทุ่มเททั้งกายใจและทรัพย์ส่วนตนอย่างเสียสละของสมาชิก CJ ทุกคนอย่างมีความเป็นหนึ่งเดียวกันในการประกาศผ่าน “ละคร” วันเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา!

ผมขอสดุดีเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นักแสดงนำยอดเยี่ยม ได้แก่

 1. ฉากโรงพยาบาล คุณสา + คุณเล็ก, คุณนา + คุณโดม, คุณเอ๋(ฟั่น) + คุณต้น, คุณหญิง + คุณม่อน และผู้แสดงประกอบ คุณโอ๋(ติ๊ด), คุณทีที, คุณประนอม, คุณหมอเอ, คุณเพียว,คุณอิ๊ง ฯลฯ  และไกด์ อธิบาย คือ คุณเฟธ
 2. ฉากนรก – คุณเอกและคุณโต, คุณซีและคุณฝน และผู้แสดงอื่น ๆ คับคั่ง อาทิ คุณแหม่ม, คุณวิกรม, คุณก๊อต, คุณวิคเตอร์, คุณก๊อบ, คุณแก๊บ, คุณเบียร์, คุณพลอย, คุณแป้ง, คุณลิลลี่, คุณมีมี่, คุณหงษ์-หยก, คุณมิ้นท์, คุณเจ, คุณเบียร์ ฯลฯ และไกด์อธิบายคือ คุณป้อง (หญิง)

2) นักดนตรีและนักร้องยอดเยี่ยม ได้แก่  คุณอัญชลี , คุณโบ, คุณแป้ง, คุณกุ้ง, คุณอุ๋ย, คุณฟั่น, คุณจ๊อก, และคุณแซ๊ค ,คุณโอ๊ด-ก้อย  ฯลฯ

3) ผู้สนับสนุนช่วยเหลือยอดเยี่ยม ได้แก่  คุณประเสริฐ, คุณป้อง(ชาย), คุณหลุยส์, คุณแหวว และดา(เล็ก), คุณโอ๋(กุ้ง), คุณกุ้ง, คุณนุ้ย, คุณไก่, แม่ของครูแอน, คุณติ๊ด(โอ๋) แอน, มอลลี่, แอ๋ว ฯลฯ

4) ผู้จัดฉาก อุปกรณ์ และแสงสีเสียงยอดเยี่ยมได้แก่คุณเป้, คุณเปิ้ล, คุณลี่, คุณติ๊บ, คุณฟั่น, คุณเสริม

5) ผู้กำกับ ผู้ฝึก กรรมการ และผู้ประสานงานยอดเยี่ยม ได้แก่ ครูแอน, คุณหน่อง, คุณอู๊ด, คุณติ๊บ, คุณแอนและท่านอื่นๆ

6) ผู้ชมยอดเยี่ยม อีกมากมายที่ว่ายอดเยี่ยมเพราะว่าได้พยายามพาญาติผู้ใหญ่ พี่น้อง เพื่อนฝูง  เพื่อนร่วมงาน คนงาน และคนรู้จักมาชมกันคับคั่ง อาทิคุณป้อง(ชาย) พาคุณพ่อมาชม   หมอตั้ม พาคุณแม่(หมอต๊วด) และคุณพ่อมาชม  คุณนา พาทีมงานที่บริษัทมาชม  คุณสาพาคนที่แบ๊งก์ชาติมาชม ครูแอนพาครอบครัว สินเจริญมาชม (คุณตุ๊กก็พาคุณพ่อคุณแม่มาร่วมชมด้วย) รวมทั้งพี่น้อง CJ อีกหลายท่านที่ไปชมและให้กำลังใจ

7) ทีมให้คำปรึกษา อ.วรรณ และทีม คุณแดง คุณอี๊ด คุณแก๋ง ฯลฯ

(อนึ่ง ผมต้องขออภัยที่อาจเอ่ยนามไม่ครบทุกคนแต่พระเจ้าทรงเห็นท่านแน่ ๆ และผมขอชมทุกคนอย่างจริงใจ !) และเพราะการทุ่มเทอย่างเสียสละและสนุกของพวกเราทุกคนร่วมกับพี่น้องคริสตจักรอื่น ๆ ที่ร่วมโครงการ เป็นเหตุให้การแสดงจากเดิมที่กำหนดไว้เพียงวันละ 8 รอบ ต้องขยายเพิ่มขึ้นเป็นวันแรก 13 รอบ และวันที่สอง 24 รอบ รวมแล้วประมาณ 37 รอบ ถ้าเป็นธุรกิจคงรับเละรวยกันแล้ว แต่การรวยในทางจิตวิญญาณมีค่ามากกว่านัก!

เพราะมีผู้รับเชื่อไม่น้อยกว่า 30 คน (และยังมีรับเชื่อหลังจากเลิกงานไปแล้วด้วย! )  และมีผู้สนใจรวมทั้งรับคำอธิษฐานเผื่อนับร้อย ๆ คน โดยมีผู้เข้าชมไม่ต่ำกว่า 700 คน!

พระธรรม 1 ซามูเอล 16

แรกพบดาวิด

พระธรรม  1ซามูเอล 16:1-23

อ้างอิง                  1ซมอ.8:6;15:35;13:14;10:1;21:1;17:12-13;9:17

บทนำ                   พระเจ้าทรงปลดซาอูลจากการเป็นกษัตริย์ และกำลังจะแต่งตั้งดาวิดขึ้นเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งแทน แต่ซามูเอลกลับคาดไม่ถึงว่าดาวิดเป็นบุคคลที่พระเจ้าเลือก เพราะว่าห่างไกลมาตรฐานตามความคิดของคนทั่วไป พระเจ้าทอดพระเนตรและเลือกบุคคลไม่เหมือนอย่างที่เราคิด ดังนั้นอย่าให้เราตัดสินสิ่งใดหรือคนใดจากรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้น!

Continue Reading “พระธรรม 1 ซามูเอล 16”